Contaminació

Reportatge
La dada no per més repetida deixa de ser impactant, només a Barcelona, 3.500 morts anuals es podrien evitar reduint la pol·lució atmosfèrica als nivells que recomana l'OMS. Sabem que la qualitat de l'aire afecta directament a la salut, però que podem fer?  Aquests dies s'ha celebrat a Barcelona la Jornada europea de ciutats i regions per la millora de la qualitat de l'aire, on s'han exposat diverses experiències d'èxit en el control de la contaminació atmosfèrica.
Notícia
Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma de l’Estat espanyol en aprovat un cos normatiu específic sobre aquesta qüestio
Notícia
El pla pilot de Barcelona, assajat durant la primavera del 2009, ha aconseguit una disminució superior al 6% dels nivells de partícules en suspensió
Notícia
La meitat dels membres de la UE superaran aquest any els límits legals de contaminació de l'aire establerts per la Directiva NEC
Notícia
El coordinador de l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Andreu Banús, alerta de la pèrdua de capacitat auditiva dels joves
Notícia
La Generalitat extremarà la vigilància en la zona per tal d'evitar més abocaments