Contaminació

Opinió
Ens costa prescindir de les coses que ens perjudiquen, fins que ja és massa tard
Reportatge
Els efectes sobre la salut de les exposicions a contaminacions que provenen del medi ambient s'han començat recopilar en els darrers vint anys. Aquí presentem un resum de com la contaminació de l'aigua, l'aire i els aliments afecta la nostra salut.
Opinió
Els accidents, la contaminació i els embussos minven si es modula la velocitat periurbana
Opinió
Cal limitar la velocitat, millorar els motors diesel i generalitzar el transport col·lectiu
Notícia
La Comissió Europea portarà a l'Estat Espanyol al Tribunal de Justícia de la UE perquè supera el límit de partícules en suspensió, conegudes com a PM10. En diverses àrees de l'Estat, entre les quals hi ha l'àrea metropolitana de Barcelona i les zones del Vallès-Baix Llobregat i el Penedès-Garraf, supera el límit màxim establert per la directiva europea. Aquestes partícules poden provocar asma, problemes cardiovasculars, càncers de pulmó i morts prematures. A més d'Espanya, es troben en la mateixa situació Itàlia, Portugal i Xipre.
Notícia
Transports Metropolitans de Barcelona instal·la dispositius anticontaminació a més de 500 autobusos dièsel
Opinió
La limitació de velocitat en les entrades de Barcelona es converteix en víctima de l’electoralisme demagògic i populista
Opinió
Les al·lèrgies respiratòries i l’asma són malalties cròniques amb una incidència creixent