Bones pràctiques

El PDU metropolità s'ha aprovat de forma inicial amb un amplíssim consens tècnic, polític, territorial i social

Una nova caldera donarà servei als habitatges del barri de l’Escorxador.

Ubicada a la Plaça d’Els Caus, disposa d’una bomba d’aire i diverses eines.

L'escola Pins del Vallès de Sant Cugat del Vallès és pionera en l'ús d'energia geotèrmica. Amb l'aplicació d'instal·lacions geotèrmiques, l'Ajuntament ha reduït en un 40% el consum d'energies fòssils en el centre i en preveu arribar al 60%

 

Experts debaten sobre la planificació de l'educació ambiental en la jornada organitzada per la Diputació de Barcelona pel Dia Mundial de l'Educació Ambiental.

Més de 80 docents i personal tècnic fan xarxa al III Simposi de la XESC

La comissió es reunirà quinzenalment per tal de fer seguiment de la situació de sequera i de les mesures adoptades en el marc del Pla d’emergència en situacions de sequera de Lloret.

El programa La Casa de l’Aire, dona atenció a pares, mares i els seus fills i filles, a través d’una metodologia basada en l’educació en el lleure i la pedagogia activa en el medi ambient.

Les Piscines Municipals de Manresa reduiran un 35% el consum energètic amb la posada en marxa de 500 plaques fotovoltaiques

Les altes temperatures ocasionades pel canvi climàtic estan complicant a totes les ciutats el control de les diferents plagues que abans podien circumscriure’s a una època de l’any determinada.