Reportatges

Reportatge
A principis del segle XXI les fronteres entre ciutat i natura s'esborren i ho fan a partir d'un nou paradigma on els aspectes ambientals són decisius. Així es va posar de manifest en la sessió d'Ecotendències que va tenir lloc el passat 16 d'abril al Cosmocaixa de Barcelona, i que va convidar a dues persones en primera línia de reflexió -i d'intervenció- sobre el fet urbà: l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Vicente Guallart, i l'arquitecte paisatgista francès, Olivier Philippe.
Reportatge
La ciutat vol centrar-se en la innovació per buscar, sobre tot, qualitat de vida

Parlar d'smarts cities a Europa inclou necessàriament parlar de Gènova, no només pels projectes que ha posat en marxa amb més o menys èxit, sinó sobretot per la filosofia que hi subjau al seu plantejament. "El nostre objectiu final és la millora de la qualitat de vida, que la gent pugui viure més bé", explica Gloria Piaggio, coordinadora del projecte ‘Genova Smart City'. "Basar l'smart city només en la tecnologia no té cap interès, perquè la tecnologia separada de les persones esdevé una barrera en lloc d'un pont per fer les coses més fàcils".

Reportatge

Poblacions petites que ja generen més energia de la que consumeixen, biodièsel de tanta qualitat com el dièsel convencional i l'expansió de les diverses opcions tant de renovables com d'eficiència energètica fan d'Àustria un dels llocs més interessants per trobar models d'èxit en la transició energètica.

Reportatge
Energia per a ciutats i comunitats (EC2) es va presentar com a projecte final del Postgrau ICCartotechnology i simula una proposta de participació en el programa de la Unió Europea Horizon 2020 (H2020). Horizon 2020 és el programa més gran de recerca i innovació de la Unió Europea i compta amb gairebé 80 bilions d'euros per finançar projectes per al període 2014-2020. Aquesta proposta s'encabeix dins de la crida "SCC 1 - 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects". La crida es focalitza en tecnologies d'Smart Cities que donin solucions a escala comercial amb un alt potencial de mercat en àrees com l'eficiència energètica en edificis, barris i comunitats intel·ligents i pretenent, alhora, tenir un impacte social que afecti a aquelles comunitats desafavorides.
Reportatge
Dotze edificis del sud de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat fan servir des de fa uns mesos un sistema innovador de calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària. Son els primers clients d'Ecoenergies Barcelona, la nova xarxa urbana de calor i fred de Barcelona. Els primers usuaris d'un sistema amb clars beneficis per al medi ambient.
Reportatge

Sostenible publica el primer d' una sèrie de reportatges que vol acostar el complex món de la rehabilitació d'edificis al lector. En successius lliuraments es farà un repàs de la situació jurídico-administrativa tant al nostre país com a la Unió Europea, de la qüestió energètica, dels recursos i materials, del finançament, i s'explicaran alguns casos d'èxit. La rehabilitació és un tema transversal que té conseqüències directes en la sostenibilitat. Cal tenir present que a nivell mundial, els edificis són responsables del 33% de les emissions de (CO2) i del 40% del consum de matèries primeres. D'altra banda, la rehabilitació també és una activitat que pot afavorir l'economia si desplega tot el seu potencial. L'administració pública, i en particular el món local, poden contribuir en gran mesura a aquest objectiu.