L'acció climàtica accelerada és clau si es vol frenar l'augment de temperatura

Conclusions del darrer informe de l'IPCC
29/03/2023 - 09:11

L'IPCC ha presentat Canvi climàtic 2023: informe de síntesi. El document destaca les nombroses opcions que ara es poden adoptar per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i adaptar-se al canvi climàtic.

Elaborat pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), l'estudi Canvi climàtic 2023: informe de síntesi, posa de manifest les pèrdues i els danys que s'estan produint i que es preveu que continuïn produint-se en un futur pròxim, i que estan afectant amb especial duresa les persones i ecosistemes més vulnerables.

 

Les temperatures ja han augmentat 1,1 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials, a conseqüència de més d'un segle de crema de combustibles fòssils, així com un ús desigual i insostenible de l'energia i el terra. Això ha donat lloc a fenòmens meteorològics extrems més freqüents i intensos que han causat impactes cada cop més perillosos sobre la naturalesa i les persones a totes les regions del món.

Es preveu que la inseguretat alimentària i hídrica provocada pel clima augmenti amb l'escalfament: quan els riscos es combinen amb altres fenòmens adversos, com ara pandèmies o conflictes, es tornen encara més difícils de gestionar.

Un futur habitable per a tothom és possible si prenem mesures climàtiques urgents

Si es vol mantenir la temperatura a 1,5 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials, caldrà una reducció profunda, ràpida i sostinguda de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a tots els sectors durant aquesta dècada, assenyala l'informe. Perquè aquest objectiu tingui alguna possibilitat d'assolir-se, les emissions s'han de reduir ara i gairebé a la meitat d'aquí al 2030.

La solució proposada per l'IPCC és el "desenvolupament resilient al clima", que implica integrar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb accions per reduir o evitar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de manera que s'obtinguin beneficis més amplis.

Alguns exemples són l'accés a energies netes, l'electrificació amb emissions de carboni baixes, la promoció del transport amb zero o poques emissions i la millora de la qualitat de l'aire. Els beneficis econòmics per a la salut de les persones derivats únicament de prendre aquesta darrera mesura serien aproximadament els mateixos, o fins i tot més grans, que els costos de reduir o evitar les emissions.

L'acció dels governs és clau per frenar l'augment de les temperatures.

"Els guanys més grans en benestar podrien provenir de donar prioritat a la reducció del risc climàtic per a les comunitats de baixos ingressos i marginades, incloses les persones que viuen en assentaments informals", segons Christopher Trisos, un dels autors de l'informe. "L'acció climàtica accelerada només serà possible si es multiplica el finançament. Un finançament insuficient i desajustat està frenant el progrés".

A l'informe es posa l'accent en el poder dels governs per reduir els obstacles a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, mitjançant finançament públic i senyals clars als inversors, i l'ampliació de mesures polítiques d'eficàcia provada.

Els canvis al sector alimentari, l'electricitat, el transport, la indústria, els edificis i l'ús del sòl es destaquen com a vies importants per reduir les emissions, així com l'adopció d'estils de vida baixos en carboni, que millorarien la salut i el benestar.

"La transformació té més probabilitat d'èxit quan hi ha confiança, quan tots col·laboren per donar prioritat a la reducció dels riscos i quan els beneficis i les càrregues es reparteixen equitativament", segons declaracions del president de l'IPCC. "Aquest Informe de síntesi subratlla la urgència de prendre mesures més ambicioses i mostra que, si actuem ara, encara podem assegurar un futur sostenible habitable per a tothom".

Foto © IPCC/Antoine Tardy. El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic s'ha reunit a Interlaken (Suïssa) per presentar aquest informe.

 

Cap a l'objectiu de zero emissions

El secretari general de l'ONU, António Guterres, descriu l'informe com una "guia pràctica per desactivar la bomba de rellotgeria climàtica".

L'acció climàtica és necessària a tots els fronts: "tothom, a tot arreu, tot al mateix moment", va declarar, en una referència a la guanyadora de l'Oscar a la millor pel·lícula d'aquest any.

El cap de l'ONU ha proposat al grup d'economies altament desenvolupades del G20 un "Pacte de Solidaritat Climàtica", en què tots els grans emissors farien esforços addicionals per reduir-les, i els països més rics mobilitzarien recursos financers i tècnics per donar suport a les economies emergents en un esforç comú per garantir que la temperatura global no augmenti més d'1,5 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials.

Guterres va anunciar que presentarà un pla per impulsar els esforços per assolir el Pacte a través d'una Agenda d'Acceleració, que implica que els líders dels països desenvolupats es comprometin a arribar a zero emissions netes el més a prop possible del 2040, i els països en desenvolupament el més a prop possible del 2050.

L'Agenda exigeix ​​la fi del carbó, la generació zero d'electricitat per al 2035 a tots els països desenvolupats i per al 2040 a la resta del món, i la fi de totes les llicències o finançament de nous jaciments de petroli i gas, i de qualsevol expansió de les reserves de petroli i gas existents.

Aquestes mesures han d'anar acompanyades de salvaguardes per a les comunitats més vulnerables, l'augment del finançament i les capacitats per a l'adaptació i les pèrdues i els danys, i la promoció de reformes per garantir que els bancs multilaterals de desenvolupament proporcionin més subvencions i préstecs, i mobilitzin plenament el finançament privat.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’Acord climàtic de ciutat, un document que preveu tot un seguit de mesures encaminades a aconseguir la neutralitat climàtica el 2030 i que fomenta la descarbonització. 

Notícia

El Fons d'Acció ICLEI ha anunciat les sis ciutats europees adjudicatàries de 7 milions d'euros per a projectes que utilitzin diferents fonts de dades per implementar accions climàtiques inclusives.

Notícia

El Secretari General de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha declarat a la Cimera sobre l'Ambició Climàtica que la humanitat s'encamina cap a un augment de la temperatura de 2,8 °C, cosa que augmenta el perill i la inestabilitat. I

Butlletí