El Prat de Llobregat

Article

Seguiment de la Marató a l'Escola Serra i Hunter‏

Les accions de la Marató s'han aplicat per part de 12 ajuntaments en més de 60 equipaments. Gràcies a la implicació de 2.000 treballadors, 10.000 alumnes i 100.000 s'han aconseguit uns estalvis d'energia, aigua i emissions de CO2, i de 81.506,75 € que es destinaran a la lluita contra la pobresa energètica.

Article

Ara fa 30 anys que es van iniciar els programes d'educació ambiental al Prat, amb l'objectiu de donar a conèixer els valors del nostre territori i promoure comportaments de protecció i respecte cap a l'entorn natural i el medi ambient urbà.

Article

El tradicional calendari del delta del Llobregat dedica l’any 2017 als ocells en vol, grans i petits, estivals, sedentaris i hivernants, que solquen els nostres cels. 

Notícia

L'objectiu del nou òrgan és l'organització i coordinació de la gestió dels serveis municipals relacionats amb el cicle de l'aigua.

Article

Als centres escolars de la ciutat hi ha jardins, horts, basses i arbredes que sumen 800 metres quadrats.

Article

L'informe Silmar el destaca com un dels municipis que més treballen per promoure la biodiversitat marina del seu litoral.