El Prat de Llobregat

Article

Seguiment de la Marató a l'Escola Serra i Hunter‏

Les accions de la Marató s'han aplicat per part de 12 ajuntaments en més de 60 equipaments. Gràcies a la implicació de 2.000 treballadors, 10.000 alumnes i 100.000 s'han aconseguit uns estalvis d'energia, aigua i emissions de CO2, i de 81.506,75 € que es destinaran a la lluita contra la pobresa energètica.

Article

Ara fa 30 anys que es van iniciar els programes d'educació ambiental al Prat, amb l'objectiu de donar a conèixer els valors del nostre territori i promoure comportaments de protecció i respecte cap a l'entorn natural i el medi ambient urbà.

Article

El tradicional calendari del delta del Llobregat dedica l’any 2017 als ocells en vol, grans i petits, estivals, sedentaris i hivernants, que solquen els nostres cels. 

Notícia

L'objectiu del nou òrgan és l'organització i coordinació de la gestió dels serveis municipals relacionats amb el cicle de l'aigua.

Article

Als centres escolars de la ciutat hi ha jardins, horts, basses i arbredes que sumen 800 metres quadrats.

Article

L'informe Silmar el destaca com un dels municipis que més treballen per promoure la biodiversitat marina del seu litoral.

Notícia

El Ple de l'Ajuntament del Prat va aprovar per unanimitat el Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC).