Opinions

Consultor ambiental, Membre de la Comissió Mundial d‘Àrees Protegides, UICN
Opinió


"La pregunta clau de si els nostres espais naturals protegits son efectius, o en quina mesura ho son, no pot ser resposta. I això val tant pels que estan adscrits a la Generalitat com a les diputacions o consorcis municipals"
 

Sostenible.cat
Opinió


"La Unió Europea, que treballa per ser el primer continent climàticament neutre d'aquí a 2050, va anunciar que, a partir de 2035, es prohibirà al territori comunitari la venda de vehicles que emetin CO."
 

Opinió


"Són comunitats de veïns, de municipis i d’empreses, que produeixen electricitat, habitualment amb fotovoltaica, i que gestionen conjuntament la seva producció i consum."
 

Enginyer industrial
Opinió


"Les comunitats energètiques locals, que algú ha qualificat del “carril bici de l'energia”, obren un camí per a la gestió col·lectiva de l’energia distribuïda de quilòmetre zero."
 

Sostenible.cat
Opinió


"Sense les terres rares retrocediríem, tecnològicament parlant, als anys seixanta. "
 

Periodista.
Opinió


"En aquest context de sequera persistent, algunes veus han tornat a parlar d’una altra possible solució parcial del problema: la pluja artificial."
 

Periodista
Opinió


"Les ciutats són un espai on el capitalisme i el consumisme se saluden i se somriuen"

Periodista, escriptor, professor i químic
Opinió


" La primera expedició catalana i totalment femenina a Mart va tornar fa unes setmanes. Com deveu suposar, no es tracta d’un viatge real al planeta vermell, sinó d’una simulació, però feta amb tot el rigor científic."
 

Opinió


"La bicicleta a Espanya exigeix consens polític i ha de superar qualsevol color i sigla, com a altres països d'Europa. "
 

Consultor ambiental, Membre de la Comissió Mundial d‘Àrees Protegides, UICN
Opinió


" La necessitat de superar les visions reduccionistes i obrir-se cap a visions més integradores o holístiques, es fa sentir clarament, des de fa temps, tant des de l’àmbit de la natura com de la cultura. "