El Consell Comarcal d’Osona constitueix la primera Comissió Consultiva de l’Accés Motoritzat al Medi Natural de Catalunya

13/09/2021 - 10:00

El passat 22 de juliol de 2021, el Consell Comarcal d’Osona va constituir la Comissió Consultiva de l’Accés Motoritzat al Medi Natural de la comarca d’Osona”, la primera de Catalunya.

Ens cal retrocedir fins l’any 1995 per esbrinar el propòsit d’aquestes comissions i ara dotar-les de contingut vista la necessitat urgent de que siguin eines eficients pel territori que representen. La pandèmia de la Covid-19 ens ha agafat amb els deures pendents i ha fet aflorar totes les contradiccions d'un sistema econòmic i social que viu del creixement il·limitat, la hipermobilitat i la desconsideració latent dels recursos paisatgístics i la vida en l’àmbit rural.

Fou la disposició addicional tercera de la Llei 9/1995, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural que estableix la creació a cada comarca de Catalunya d’una comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural formada per representants dels departaments implicats, del Consell Comarcal, dels ajuntaments, dels propietaris afectats, per mitjà de les organitzacions professionals agràries, forestals i sectorials i també d’altres entitats, institucions o agents socials afectats, amb la finalitat d’informar de les limitacions i les prohibicions en l’àccés motoritzat al medi natural i de l’inventari comarcal de camins a què es refereixen diferents articles d’aquesta Llei.

El Decret 166/1998, de Regulació de l’accés motoritzat al medi natural, que desenvolupa la Llei 9/1995, estableix la composició d’aquestes comissions. D’acord amb aquest precepte, el passat 16 de juny de 2020, la consellera Teresa Jordá, d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va fer els nomenaments dels membres de la comissió, a proposta de les entitats representades. Aquesta primera comissió està formada per una àmplia representació d’alcaldies de la comarca, consellers/eres comarcals i representants de les organitzacions relacionades amb l’accés al medi o amb problemàtiques relacionades amb aquestes.

Les árees del Consell Comarcal d’Osona que han impulsat aquesta comissió són les de Turisme i Desenvolupament Rural i els seus consellers delegats, Àlex Montanyà i Ramon Roig són qui la presidiran. També en són membres les alcaldies de la comarca d’Osona designades pel Consell Comarcal, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Boi de Lluçanès, Rupit i Pruit, Gurb i  Sant Martí de Centelles.

Aquesta comissió treballarà de manera preferent l’accés motoritzat al medi natural a la comarca d’Osona, tot i que es considera necessari considerar l’accés al medi natural de forma general. Tenint en compte la classificació de camins i la sensibilització dels seus usos, també es considera rellevant establir de forma clara la responsabilitat en l’àmbit de l’accés al medi natural dels cossos de seguretat, l’administració local i l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Es demana que no es perdi de vista la realitat de la comarca, basada en pobles extensos amb poca població i molta extensió ambiental, forestal, agrícola i ramadera; també amb una àmplia xarxa de camins rurals i amb molts espais naturals i paisatgístics molt sensibles i que cal protegir. Una comarca amb 50 municipis es tradueix amb pocs recursos de sensibilització i/o prevenció i posteriorment de control i sanció. En aquesta primera sessió es planteja crear comissions tècniques de treball, en temes concrets si és necessari ja que s’ha posat de manifest que és imprescindible malgrat l’ingent treball que s’albira, que en cada sessió es puguin verificar que s’han realitzat petits avenços en les tasques més immediates a desenvolupar, com per exemple: la revisió dels inventaris de camins rurals de la comarca,  la difusió de les tasques i responsabilitats dels agents rurals i Mossos d’Esquadra, la senyalització, les campanyes de conscienciació…

Cada comarca de Catalunya, ja sigui del litoral, de la Catalunya interior o del Pirineu, ha de fer ús d’aquestes eines per forjar un vincle directe amb el territori rural, és per aixó que des de la comissió s’emplaça a que cada Consell Comarcal imuplsi d’una manera uniforme la creació d’aquestes comissions, cosa que farà que es puguin sol·licitar i desenvolupar eines i recursos comuns tan finançers com tècnics al llarg de tota la geografia catalana.

Formen part també d’aquesta comissió el senyor Rubèn Montero Valencia, tècnic forestal de les unitats de paisatge afectades de la comarca d’Osona, que actuarà com a secretari, Patricia Pladevall Bigas, representant del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a la comarca d’Osona, la cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial i els responsables d'espais inclosos al Pla d'espais d'interès natural, Efrem Batriu Vila, d’Espais Naturals de la Generalitat de Catalunya i Agustí Busquets, d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a organitzacions professionals agràries vinculades a la comarca, en formen part l’organització professional agrària Unió de Pagesos, l’organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, les societats de caçadors i caçadores federats vinculats a la comarca i el Centre de la Propietat Forestal. També representants del Departament amb competències en emergències i seguretat civil, la secció de Boscos i Recursos Forestals al Servei Territorial a la Catalunya Central i els Agents Rurals a Osona.

Es planteja, però, que es pugui convidar d’altres entitats i federacions del territori a properes comissions consultives.

En aquesta sessió de constitució es va establir el règim de sessions de la comissió, que es reunirà de manera trimestral, amb la possibilitat de convocar trobades extraordinàries, totes elles de forma itinerant per la comarca.


 

Municipis: 
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

 

Durant aquest juliol s'ha posat en marxa la nova instal·lació d'autogeneració elèctrica, que suposa un estalvi de despesa i d'emissions de CO2.

Acte
30/09/2023 - 10:00
Biblioteca Collserola-Josep Miracle
Acte
27/09/2023 - 12:00
Masia d'en Cabanyes, Vilanova i la Geltrú

Butlletí