S'inicia la renaturalització del Parc de Les Basses de Lleida

25/04/2024 - 10:00

La primera fase de renaturalització del Parc de Les Basses contempla la demolició de l’espai pavimentat i la construcció de dues basses. Després, es farà la plantació de 102 arbres i un jardí d’aromàtiques i se senyalitzarà l’entorn. El material resultant de l’enderroc del paviment s’utilitzarà per a l’estructura de la xarxa de camins, per evitar la generació de runa. ​

Les obres de renaturalització del Parc de Les Basses estan en marxa amb l’execució de la primera fase, que consisteix en la demolició de l’espai de paviment i la construcció de dues basses. El projecte de remodelació del Parc pretén ampliar, millorar i consolidar la massa vegetal, per a promoure les àrees de descans, passeig i observació en l’àmbit de 5,7 hectàrees on estaven les antigues piscines.

Les actuacions previstes inclouen la demolició de fins a 6.900 metres quadrats de paviments existents sense drenatge d’aigua i d’altres elements existents en mal estat de conservació. La runa resultant es triturarà per a servir de base d’una nova xarxa de camins d’1,1 km de longitud. Així s’evita la generació de runa i s’apliquen criteris d’economia circular. També es construirà una nova xarxa de reg i nous drenatges.

L’obra civil està prevista que es conclogui abans de l’estiu i, després, es procedirà a la plantació de l’arbrat i del jardí d’aromàtiques, així com a la instal·lació de la cartelleria. Així, en la fase següent, es plantaran 102 arbres de 16 espècies diferents, que conformaran ambients de bosc d’alzinar mediterrani, bosc caducifoli i bosc de ribera, amb plantes enfiladisses, entapissants i herbàcies. A més, es crearà un jardí sensorial de plantes aromàtiques i es sembraran dues hectàrees de prats. Finalment, l’espai comptarà també amb una làmina d’aigua de 1.870 metres quadrats, amb una bassa de reg i una bassa naturalitzada. Aquest espai promourà la presència d’amfibis, libèl·lules, insectes aquàtics i vegetació aigualosa

L’espai estarà degudament senyalitzat amb la col·locació de senyals informatius de flora i fauna, alhora que s’ubicarà una tanca, bancs i una estructura lleugera d’ombreig.

Tal com recull el projecte, la intervenció se centra en revegetat i naturalitzar per enriquir la biodiversitat. Per aconseguir-ho es prioritza la diversificació de les espècies d’arbres i arbustos, triant-ne d’autòctones amb bona adaptació al clima de Lleida; la millora dels sòls degradats; la substitució de les gespes d’alt consum hídric per prats naturals; la millora de la gestió de la poda; i implantar la gestió integrada de plagues; entre d’altres.

Està previst que les obres acabin el darrer trimestre d’aquest 2024. El conjunt de l’actuació té un cost previst de 545.140,72 euros, i l’està executant l’empresa Ambitec.

Aquesta acció s’emmarca en el projecte URBAN-NAT Lleida, de renaturalització, adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat de la zona urbana i periurbana de Lleida, que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.

 


 

Municipis: 
Etiquetes: 

Relacionats

Article

L’actuació, finançada amb fons Next Generation, incorpora accions com el condicionament de passejos ombrats, la creació d’una bassa naturalitzada, l’estabilització de talussos i la millora de la vegetació, amb la plantació de 178 arbres i més de 2.000 plantes

Article

El municipi de la Noguera és un dels primers de Catalunya que subministra llum als veïns amb plaques solars públiques

Article

La Paeria ha posat en marxa el programa “Stop Emergència Climàtica: Estalviar per ajudar”, una iniciativa dirigida als centres escolars de Lleida, per aprendre a estalviar energia i recursos, reflexionar sobre els estils de vida insostenibles, i fomentar l’empatia i la cura mútua, especialment cap a les persones més vulnerables de la nostra ciutat.

Butlletí