L’Ajuntament de Gavà coopera amb El Salvador en un projecte sobre medi ambient

Font: Rosa Yélamos. El bruguers Digital

21/05/2019 - 12:01

L’Ajuntament desenvoluparà un projecte mediambiental amb El Salvador. Una delegació de personal tècnic dels Ajuntaments de Gavà, Viladecans i El Prat juntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona han participat d’un procés d’intercanvi de coneixements amb El Salvador, per a contribuir en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Mitjançant el treball en les temàtiques de la gestió de residus i la gestió del tractament de l’aigua s’han dut a terme dos projectes en dues àrees geogràfiques d’El Salvador.

Per una banda, amb l’Àrea Metropolitana de San Salvador (AMSS), per desenvolupar una estratègia integral de la gestió de residus en les 14 municipalitats que la conformen, mitjançant la capacitació del personal tècnic i polític en aquest àmbit. En aquest sentit, es va organitzar el I Fòrum sobre la gestió de residus, on es van mostrar les bones pràctiques en la gestió de residus de l’AMB i les experiències municipals al voltant d’aquesta temàtica. L’objectiu d’aquest projecte és la reducció de l’ús de bosses de plàstics i la implementació del reciclatge del residu orgànic als mercats de 3 municipis, Soyapango, San Martin i San Marcos. Aquest projecte es treballa de manera coordinada amb l’AMB.

L’altra zona geogràfica on s’ha intervingut és a la zona d’Oriente, al voltant de la ciutat de San Miguel. En aquest projecte es pretén contribuir a la implementació de l’Agenda 2030 a partir de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Els ODS a nivell local
En aquest àmbit, s’han realitzat tot un seguit d’accions i trobades per tal de capacitar a les administracions locals de la zona oriental del país, al voltant de la Mancomunitat de Municipis de Chaparratique i el departament de Morazan, agrupades a COMDEL, per tal d’introduir i treballar conjuntament l’aplicació dels ODS en l’esfera local en els propers anys. Els actors implicats en aquest projecte són els mateixos ajuntaments del Baix Llobregat i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

El projecte de cooperació amb El Salvador s’emmarca amb l’estratègia definida al Pla Director de Cooperació de Gavà, on es defineix la cooperació descentralitzada com a facilitadora en l’elaboració d’estratègies participatives i que permet impulsar processos de democratització de les institució. Al mateix, temps, facilita la consolidació de les capacitats de la societat civil i la millora de les polítiques públiques locals. Amb els projectes d’assistència tècnica es pretén cobrir necessitats i resoldre carències tècniques que responen a les funcions de responsabilitat dels municipis i estan destinades a promoure el desenvolupament local.


 

Categories: 

Relacionats

Article
Ja disposa de bosses compostables als dispensadors per la recollida d’excrements de gossos.

El ple de novembre de l'Ajuntament de Tiana ha aprovat per unanimitat eliminar els plàstics d’un sol ús en els edificis municipals i a les activitats organitzades per l’ens públic.

La moció insta a l’Ajuntament a que tota activitat organitzada directament pel consistori tingui prohibit utilitzar plàstic d’un sol ús a partir de l’any 2020, en consonància amb les directives europees.

Article

La campanya de prevenció de residus pretén aconseguir una ciutat encara més més sostenible i saludable amb la corresponsabilitat de la ciutadania

Article

El percentatge de bosses compostables que arriba a la planta ha passat del 20 al 50% (2 milions de bosses menys) i el compost resultant és de millor qualitat, apte per a l’agricultura ecològica.

Butlletí