Granollers

Notícia
El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), en col·laboració amb l'Ajuntament de Granollers i el RACC, està realitzant aquesta setmana una prova pilot per mesurar els nivells d'emissió de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i diòxid de nitrògen (NO2) del parc de vehicles circulant d'aquesta ciutat vallesana. Aquest 14 de desembre s'ha realitzat una prova amb l'objectiu de disposar d'informació de quin és el parc de vehicles real circulant, què emeten i en quina quantitat de cara a poder prioritzar les mesures del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 2011-2015 i poder posar a prova una de les seves 34 mesures, que és el control de vehicles bruts.
Notícia
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental fa extensiva la campanya DeixaLlibres per a la reutilització de llibres usats a la xarxa de deixalleries comarcals durant les festes de Nadal.
Notícia
Amb el suport de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona s'ha elaborat el Pla d'actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica a Granollers. El Pla revisa tota la informació disponible sobre les emissions, anàlisi de contaminants i els nivells de qualitat de l'aire local, i recull un seguit d'actuacions a impulsar que ajudin a reduir les emissions locals.
Notícia
Ja s'han iniciat les feines incloses en el projecte de naturalització i creació d'hàbitats al Congost al seu pas per la zona periurbana del parc Firal
Notícia
El municipi també participa en un projecte europeu de gestió, preservació i millora dels paisatges
Notícia
El pla inclou 235 actuacions, de les quals 126 corresponen a 25 edificis públics
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es
Notícia
La planta generarà energia elèctrica a partir del biogàs de la descomposició de les escombraries
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es
Notícia
La infraestructura tindrà una capacitat de tractament de 45.000 tones anuals
La nova instal·lació forma part d'un conjunt d'infraestructures que s'estan desplegant, d'acord amb el nou model de gestió dels residus impulsats pel Govern de Catalunya