Ètica

Opinió
L'evolució no premia l'egoisme, sinó la col·laboració que crea espais de seguretat per a tothom
Opinió
Som una plaga que hauria de rectificar la seva estratègia si vol sobreviure a la llarga
Opinió
La sostenibilitat i la redistribució justa dels valors afegits reals és el repte per al segle XXI
Notícia

La compra pública ètica (CPE) vol potenciar l'exercici del consum responsable per part de les institucions. La finalitat és evitar que els recursos públics es destinin a la compra d'articles produïts en situació d'explotació laboral. La IV Jornada per a administracions públiques i empreses proveïdores de roba de treball sobre la introducció de criteris ètics i socials a la contractació pública ha servit per fer un repàs sobre l'estat de la qüestió, 6 anys després que la Xarxa per la Compra Pública Ètica iniciés la seva activitat. L'existència d'un marc legal favorable i una consciència creixent sobre el tema no són suficients per acabar de consolidar aquesta pràctica. Segons Eduard Cantos, Director de SETEM-Catalunya, "en aquests 6 anys s'ha avançat, però no hem anat tan lluny com voldríem".

Opinió
Els cooperants corren riscos reals, objectiu com són de fonamentalistes diversos
Opinió
Els imperis i la rapinya extractiva han sembrat mort i destrucció, hi hauríem guanyat cultivant les ciències i la literatura