Premi “El menjar no es llença"

Font: Espigoladors

24/09/2018 - 09:50

4a edició del Premi “El menjar no es llença” un concurs de contes il·lustrats i idees per lluitar contra el malbaratament alimentàri. Espigoladors busca nens, nenes i joves d'arreu de Catalunya que vulguin canviar el món!

Una tercera part dels aliments produïts arreu del món es perden al llarg de la cadena alimentària. Aquests aliments serien suficients per alimentar a tota la població que passa fam al món. El malbaratament alimentari genera greus conseqüències ambientals, econòmiques i socials; però quin és el nostre paper com a ciutadans i ciutadanes? podem aportar solucions que també serveixin als camps, les indústries i els supermercats?

A Catalunya, es llencen 262.471 tones d'aliments sòlids, el que equival a 34,9 quilos per habitant i any o, el que és el mateix, 96 grams diaris per persona.

Per tal de capgirar aquesta situació,a casa i arreu del món, calen petites grans idees! Espigoladors convoca la 4ª edició del premi “el menjar no es llença” per fomentar la participació d’infants i joves en la construcció de solucions davant d’aquest repte global.

L’Associació Espigoladors implica infants i joves en la posada en marxa d’accions contra el malbaratament d’aliments, així com els fa partícips de la creació de material de sensibilització i divulgació en aquesta temática.

Podeu accedir a tota la información sobre el premi aquí


 

Relacionats

Article
Vídeo en anglès amb subtítols en castellà


Cal un canvi de sistemes per abordar la causa de la contaminació per plàstics. Combina la reducció dels usos plàstics més problemàtics i innecessaris amb tres canvis de mercat: Reutilitzar, Reciclar i Reorientar i Diversificar, i accions per fer front al llegat de la contaminació plàstica. 

Article

 

Descobreix què pots fer en el teu dia a dia per reduir els plàstics innecessaris que contaminen els ecosistemes i malmeten la teva salut.

Butlletí