La Xarxa redueix el consum de paper un 68%

Tècnic de Medi Ambient i de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
28/11/2011

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es compromet amb la prevenció de residus promovent les activitats municipals de la Setmana Europea per a la prevenció de residus però també donant exemple.

La prevenció de residus es pot aplicar a qualsevol àmbit de la gestió diària. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ve aplicant mesures d'ambientalització de les seves activitats (reunions, jornades, assemblees...) per tal de minimitzar l'impacte associat i seguint els criteris establerts a la Guia d'ambientalització de jornades de la Diputació de Barcelona.

L'aplicació d'aquests criteris ja va permetre avaluar les emissions de gasos d'efectes hivernacle associats a l'activitat de la Xarxa i assolir el segell Zero CO2.

En l'àmbit de la prevenció dels residus, la Xarxa ha avaluat la quantitat de paper que s'utilitza en l'activitat ordinària i aplica criteris per reduir-ne l'ús.

L'any 2010 la Xarxa va consumir 235 Kg de paper en material per a activitats i publicacions de la Xarxa. L'aplicació de criteris ambientals ja llavors va permetre un estalvi estimat del 41%, és a dir, si es continuessin fent les coses com de costum s'hagués consumit molt més paper.

L'any 2011, fins a la data d'avui, la Xarxa ha consumit 210 kg de paper però s'ha reduït l'ús de paper un 68%. És a dir, amb un augment de les necessitats de producció de materials i d'activitats per donar suport als municipis, s'ha consumit menys paper del necessari.

 

Si no s'hagués aplicat cap criteri en l'ús i consum del paper, s'haguessin malbaratat 2 arbres, 2.000 litres d'aigua, 960 kWh d'electricitat i s'haguessin produït 814 quilos de CO2

 

Font: Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Novembre 2011.

 


Més informació: 

Especial de Sostenible.cat sobre la Setmana Europea de Prevenció de Residus

 

 

 

 

 

Etiquetes: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament ja ha agilitzat els tràmits per demanar llicència per a instal·lar sistemes d’aprofitament d’energia solar. A més treballa en l’elaboració d’una nova ordenança municipal per a regular la captació solar d’ús tèrmic i d’energia fotovoltaica, així com en la modificació dels tributs locals que s’apliquen al respecte, «amb bonificacions per a aquelles vivendes que s’adeqüen i promoguen l’ús d’este recurs renovable».

Article

La Diputació de Barcelona conjuntament amb els productors de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera està desenvolupant un cicle formatiu de grau mitjà en producció agroecològica per incorporar nou talent al sector agrari i oferir noves oportunitats professionals en el camp de la producció agrària i ecològica. Aquests estudis estan adreçats a persones d’entre 16 i 50 anys amb un itinerari formatiu dual que s’impartirà a l’IES Ramon Turró, de Malgrat de Mar i inclou formació dual de 2.000 hores lectives distribuïdes en dos cursos acadèmics i pràctiques en un centre de treball agrari.

Article

L'Ajuntament de Cornellà ha inicat l'ampliació de la zona exclusiva per a vianants en més de 13.000 metres quadrats i la xarxa pedalable, en més de 21 quilòmetres. 

Butlletí