ZBE obligatòria a 23 municipis catalans: quins models poden implantar abans del 2023

Font: CCMA

23/11/2021 - 12:07
23 municipis hauran de tenir zona de baixes emissions

23 municipis hauran de tenir zona de baixes emissions

El govern espanyol proposa quatre models de Zona de Baixes Emissions, que han de tenir tots els municipis de més de 50.000 habitants

Tots els municipis de més de 50.000 habitants han de tenir Zona de Baixes Emissions amb restriccions de trànsit abans del 2023. A Catalunya són 23 poblacions, incloses les de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Sant Cugat, que ja apliquen mesures.

Hi obliga la llei espanyola de canvi climàtic amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire i la salut dels ciutadans.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha concretat com han de ser les ZBE en una guia, amb quatre models possibles per treure cotxes en una àrea "significativa". Es poden combinar i cada ajuntament pot fer les adaptacions que cregui convenients.

Aquests són tots els municipis catalans que tindran ZBE:

Les propostes

El ministeri proposa dos models estructurals de ZBE: de nucli i d'anell, que es poden complementar amb dos més, que anomenen "especial" i "puntual".

Al conjunt d'Espanya, hi ha uns 150 municipis afectats per aquestes directrius, que s'han consensuat amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.


Nucli concret

En aquest model, la Zona de Baixes Emissions només afecta una part o parts concretes del municipi, tot i que el document del ministeri afegeix que pot ser positiu per als barris colindants fer un pla per estendre-ho gradualment.

S'alerta també que "s'ha d'evitar que els residents es vegin perjudicats per un possible efecte frontera", és a dir, que els cotxes aparquin just fora de la zona marcada i que, a la pràctica, les emissions es traslladin, però no es rebaixin.

D'anell

Aquest model és el que apliquen Londres i Milà. Es tracta d'ampliar la ZBE amb anells concèntrics que anirien de més a menys: el nucli és la part amb més restriccions, que s'anirien rebaixant al voltant, en anells concèntrics.


Especial

Delimita zones determinades que concentren molt de trànsit en hores punta, com polígons industrials, parcs empresarials o campus universitaris.

"Idealment, hauria d'anar acompanyat de la promoció de plans de transport a la feina", segons el Ministeri per a la Transició Ecològica.


Puntual

Aquesta ZBE seria per a casos encara més concrets, com per exemple l'accés a una zona escolar. Són trams de carrer on es vol garantir un entorn de més qualitat ambiental i més seguretat en "entorns fonamentals per a grups de població vulnerables".

Quantificar objectius

Dins de les directrius per millorar la qualitat de l'aire, no es diu quins vehicles tindran restringida la circulació, segons l'etiqueta ambiental que dona la Direcció General de Trànsit. Es limita a assenyalar que s'hauran de "prioritzar els d'emissions baixes i preferentment nul·les, per contribuir així a impulsar l'electrificació del transport".

La guia diu que s'ha de "poder quantificar" l'objectiu de millora de la qualitat de l'aire.

Pel que fa al soroll, recomana diferenciar zones acústiques segons els usos. En l'ús industrial, el màxim seria de 75 decibels, als residencials de 65 i als voltants d'edificis d'usos sanitaris o docents, el límit serien els 60 db.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia
Especial Congrés de Qualitat de l'Aire

La segona jornada del Congrés de Qualitat de l'Aire reivindica més mesures, informació acurada i posar la ciutadania al centre.
Notícia

Les ZBE són àrees on es restringeix l'accés i la circulació dels vehicles més contaminants, segons l'etiqueta o distintiu ambiental de cada vehicle, i també depenent dels fenòmens meteorològics que puguin afectar o empitjorar les condicions de qualitat de l'aire. 

Notícia

El Ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a la modificació de l’ordenança municipal que regula la ZBE per donar cobertura als sectors de població amb rendes més baixes. A més, s’amplia el nombre d’autoritzacions per a l’ús ocasional dels vehicles i per als professionals amb una edat propera a la jubilació que utilitzen el vehicle per treballar.

Butlletí