Un 7,5 és la nota mitjana que posa el veïnat dels barris de Ciutat Jardí i Vila Montcada de Lleida al porta a porta

Font: Ajuntament de Lleida

14/03/2019 - 12:15

Prop d’un 78,6% dels veïns dels barris de Ciutat Jardí i Vila Montcada de Lleida puntuen amb un notable o un excel·lent el nou sistema de recollida de residus porta a porta. Una xifra que es desprèn de l’estudi que ha portat a terme la Paeria les darreres setmanes, amb l’objectiu de valorar el nivell de satisfacció del nou sistema de recollida de residus entre la població afectada. La nota mitjana ha estat de 7,5 sobre 10.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s’ha mostrat molt satisfet per aquest resultat, que posa de manifest, d’una banda, una major conscienciació de la ciutadania vers la sostenibilitat i el medi ambient i, de l’altra, que el model de recollida de residus porta a porta és el camí a seguir per augmentar les dades de reciclatge.

Segons el paer en cap, amb aquesta iniciativa, “Lleida avança cap a un model de ciutat més sostenible i avança també en una millora del paisatge”. “Volem situar Lleida en un espai d’excel·lència des del punt de vista de la gestió dels residus, volem una ciutat més verda i amb més qualitat de vida i confort per a tots els seus ciutadans i ciutadanes”. Larrosa també ha agraït els veïns i veïnes la seva complicitat amb el nou sistema de recollida de residus, i ha apel·lat al civisme, el compromís i la responsabilitat de tots els lleidatans i lleidatanes en aquest projecte d’interès mutu”.

L’àmplia majoria de la ciutadania (87,1%) ha trobat que la informació rebuda durant la campanya ha estat suficient per poder participar correctament en el nou model de recollida de residus. El fet de rebre més orientacions sobre els residus específics que es reciclen a cada fracció és l’element del que s’hagués volgut obtenir més informació. Com a dada curiosa, cal destacar que, en general, els joves valoren més positivament el nou model de recollida de residus.

Dels resultats obtinguts també es desprèn que 3 de cada 4 persones enquestades (76,3%) creuen que el sistema porta a porta ajuda a augmentar el nivell de reciclatge i, per tant, el veuen útil per aconseguir aquesta finalitat més enllà de les dificultats o inconvenients que se’n puguin atribuir al sistema. Un 19,4% afirma que no ajuda a reciclar més, sovint perquè manifesten que ja tenen aquest bon hàbit adquirit, i un 4,3% no ho sabria dir.

Pel que fa als beneficis o conseqüències positives atribuïdes al sistema porta a porta, l’element millor valorat és el de l’augment del volum de residus reciclats i reutilitzats que suposa (60,4%). El motiu principal que aquest benefici sigui, amb molta diferència, el que més es valora, ha pogut produir-se pel fet que la ciutadania, a través de l’experiència en primera persona, ha pres consciència del volum de residus que es poden arribar a separar i reciclar. El segon element millor valorat és el “d’altres beneficis” (10,4%), el qual es vincula normalment a la comoditat del sistema i al fet de poder dipositar els residus davant de casa. El tercer element millor valorat és que, amb el nou sistema de recollida de residus porta a porta, s’eviten les males olors i la brutícia al carrer.

Pel que fa a les qüestions relatives al funcionament del sistema porta a porta que generen dubtes o no agraden, el fet d’haver de tenir les escombraries dins de casa fins el dia en què es puguin llençar és la qüestió que més desagrada als participants de les enquestes (52,1%). El següent element que genera dubtes o no agrada és que només es poden deixar les escombraries en dies i hores específics (un 9,6%).

Preguntats sobre les incidències en el servei de recollida de residus, només 1 de cada 10 persones reconeix que ha tingut alguna incidència. En aquest sentit, la més manifestada ha estat la de deixar la brossa fora del punt marcat.

Mostra de l’univers objecte d’estudi

Les enquestes s’han realitzat a un centenar de persones residents als barris de Ciutat Jardí, Vila Montcada i Camp d’Esports majors de 18 anys, que han manifestat encarregar-se personalment de la gestió de les escombraries als seus domicilis particulars.

Els qüestionaris s’han realitzat als domicilis a una mostra de persones residents, directament en llars triades aleatòriament en zones de gran densitat poblacional dels tres barris abans esmentats i, també, amb enquestes al carrer, realitzades a una mostra aleatòria de persones residents en zones de concurrència al barri de Ciutat Jardí. Les dades s’han recollit en el període entre el 18 de desembre de 2018 i el 4 de gener de 2019.

Pel que fa les característiques sociodemogràfiques de la població enquestada, un 66,7% han estat dones, mentre que un 42,5% han estat homes. La major part dels participants han estat persones d’entre 45 i 64 anys. L’àmplia majoria de les persones enquestades són nascudes a Catalunya (un 90,6%), mentre que un 9,4% són nascudes a la resta de l’Estat. NO han participat persones d’altres nacionalitats.

Les dones, més a favor que els homes

De l’enquesta se’n desprèn que les dones estan més a favor de la implantació, (el 76,2% estan bastant o molt d'acord) que no pas els homes (56,3%). Aquesta diferència per gènere també es donava a l'inici de la campanya.

Per barris, no s'han trobat diferències importants i en tots tres barris el grau d'acord és similar. Per edats, també s'ha trobat que les persones de 30 a 44 anys són les que estan més d'acord (85,7%) i les de 18 a 30, les que menys (50%).


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament i els càmpings de Torroella i l'Estartit reforçaran la col·laboració per incrementar la recollida de la brossa orgànica. També es fomentarà la recollida selectiva d'olis vegetals usats i de residus tèxtils a càmpings i ciutadania.

Notícia

La cursa es realitzarà 16 de març i té un triple impacte: neteja dels espais naturals, donacions a entitats ambientals que treballen sobre el territori i conscienciació ciutadana sobre la necessitat de tenir cura dels entorns naturals

Notícia

L’Ajuntament fa una licitació de més 152 milions d’euros per a una ciutat més neta i confortable. Els nous contractes de recollida de residus, neteja i manteniment de via pública reforçaran aquests serveis

Butlletí