Sant Just Desvern declara l'estat d'emergència climàtica

Font: Ajuntament de Sant Just Desvern

10/09/2019 - 14:44

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar una moció en el darrer Ple on va declarar l'estat d'emergència climàtica. 

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar una moció en el darrer Ple on va declarar l'estat d'emergència climàtica.

La moció reconeix que tant l'atmosfera del nostre planeta com els éssers vius que conformen la seva biosfera es troben en greu perill. Així ho proven els informes recents de Nacions Unides a través dels seus organismes I PBES ( Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) i I PCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change) que alerten d’una gravíssima pèrdua de biodiversitat -més d’1 milió d’espècies amenaçades- i d’un increment constant de la
temperatura del planeta que, si no s'actua amb urgència, seguirà creixent i el farà inhabitable.

Així doncs, l’ajuntament, com a institució al servei del veïnatge, es veu en l’obligació política d’acceptar la gravetat de la situació climàtica i d’activar els mecanismes al seu abast per tal de mantenir tots els serveis ecosistèmics que ens dóna la biosfera i que permeten la nostra subsistència. 

L’Ajuntament de Sant Just es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia l’any 2016, amb que es van assumir els objectius de la Unió Europea pel 2030 de reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) com a mínim en un 40% a l’any 2030; i va elaborar i aprovar de manera unànime l’any 2018 el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC).

I en l'acord de Ple declara l'estat d'emergència climàtica i acorda els següents punts:

 1. Subscriure i desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) acordats per la Organització de Nacions Unides (ONU) en el 2015 i especialment, pel que fa al canvi climàtic, els següents: 6. Aigua neta i sanejament, 7. Energia asequible i no contaminant, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 12. Producció i consum responsables, 13. Acció pel clima i 15. Vida d’ecosistemes terrestres. 
   
 2. Iniciar els tràmits per aprovar Pla Local d’Acció d’Energia Sostenible i Clima (PAESC), que ha d’analitzar, ordenar, prioritzar i calenderitzar les accions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic que ha de dur a terme l’Ajuntament dintre de les seves competències destinades a contribuir a la reducció del consum energètic, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i la generació d’energia provinent de fonts renovables.
   
 3. Fer el seguiment, avaluació i les modificacions necessàries als reglaments, normatives, mecanismes i el recursos corresponents, per tal de garantir una reducció progressiva del gasos d’efecte hivernacle fins a arribar als compromisos establerts de reducció del 40% de les emissions el 2030, i amb l’objectiu final d’aconseguir la neutralitat d’emissions abans de 2050.
   
 4. Accelerar l’abandonament de l’ús de combustibles fòssils, passant l’abans possible a fer servir energies 100% procedents de fonts renovables, començant per la flota de vehicles destinats als serveis i al transport públic.
   
 5. Fer una avaluació energètica de tots els edificis i instal·lacions municipals i públiques del municipi, determinant actuacions que augmentin al màxim que sigui possible l’eficiència i l’estalvi energètic de les mateixes, incentivant l’ús de tecnologies d’alt rendiment i posant especial cura en els aïllaments tèrmics de l’edificació actual i futura, així com impulsant accions similars en el sector privat.
   
 6. Fomentar l’autoconsum energètic amb la creació i tutela de noves Comunitats Energètiques tal com les defineix la proposta de Directiva Europea COM (2016) 864, com ja s’està començant a fer amb l’estudi de les comunitats corresponents als entorns de l’Escola Montserrat i de l’Ateneu, i aplicant els incentius fiscals disponibles.
   
 7. Incentivar que el teixit econòmic del municipi s’adhereixi al Programa d’Acords Voluntaris per a la Reducció de les Emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle desenvolupat per l’ Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya .
   
 8. Seguir fomentant i creant noves accions educatives, d’informació i conscienciació sobre l’origen antropogènic del canvi climàtic i la urgència de mesures necessàries per tal de frenar i revertir l’escalfament global.

 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, d’acord amb les evidències científiques a bastament demostrades, declara a la ciutadania que ens trobem en una situació d’emergència climàtica i ambiental global, sense precedents en la història de la humanitat i que, d’acord amb aquest diagnòstic, reduir les emissions d’efectes hivernacle per evitar que la temperatura global s’elevi per damunt d’1,5ºC ha de ser una prioritat immediata en el període d’aquesta legislatura, per a les Franqueses, per al país i per a la humanitat

Notícia

La celebració de la Setmana de la Terra pretén ampliar i diversificar el moviment ambiental al municipi per construir un medi ambient saludable i sostenible; abordar el canvi climàtic, i protegir la Terra per a les futures generacions. 

Notícia
Font: Menorca Al Dia

Font: Menorca Al Dia

El ple aprova per unanimitat la declaració, que busca assegurar l'adopció de mesures i aprofundir en la difusió de la problemàtica. L'escrit de la proposta destaca algunes de les dades més rellevants sobre l'empitjorament de la crisi climàtica tant a escala mundial com insular. Exposa les conseqüències previstes i presenta diferents mesures a adoptar vinculades amb els projectes que des del Consell Insular s'impulsen per a pal·liar els efectes de la crisi climàtica i impulsar el desenvolupament sostenible.

Butlletí