Prova pilot per renovar els llums d'oficines municipals a Reus

Es preveu estalviar fins a un 65% en el cost de la factura elèctrica
21/12/2016 - 10:36

L’Ajuntament de Reus, a través de les regidories de Via Pública i de Medi Ambient, ha iniciat la retirada i substitució de les pantalles de llum del soste de les oficines municipals ubicades al primer pis del Mercat Central en el marc d’una prova pilot que es podria estendre a la resta de dependències municipals.

L’objectiu de la susbtitució dels llums per models més eficients és reduir el consum elèctric i el seu cost econòmic. Es calcula que l’estlavi anual pot arribar al 64,45%, uns 10.700 euros.

Actualment les oficines municipals de primer pis del Mercat Central —on hi ha els serveis d’Urbanisme, Via Pública i Medi Ambient— estan il·luminades amb 319 pantalles de 4 làmpades fluorescents de 18w, més 26 pantalles de 2 làmpades de 16w i 10 focus de 10w cada un. La potència elèctrica total instal·lada és de 28.800 watts. Amb el canvi de les pantalles es passaria a tenir una potència de 10.245 watts.

El cost econòmic actual d’aquesta il·luminació interior és d’uns 16.727 euros l’any. Amb la substitució de les pantalles, el cost màxim de la electricitat consumida seria de 5.947 euros l’any.

Per portar a terme aquesta substitució s’han estudiat els diferents espais de les oficines per determinar la quantitat i la ubicació idònies de les noves pantalles. Com a resultat de l’estudi es va determinar que es podia prescindir de 100 de les pantalles actuals, amb la qual cosa l’estalvi en el consum d’energia serà superior a que si únicament es fes una substitució de models de llums.

Substitució de l’enllumenat públic

La prova pilot en les dependències municipals se suma a la substitució dels llums de vapor de mercuri de l’enllumenat públic de la ciutat per models led, més eficients, i amb estalvis en el consum d’energia superiors al 70%.

L’objectiu és adaptar-se a la normativa i assolir avantatges tant econòmics com ambientals, a més de millorar la qualitat en la il·luminació. El projecte comporta una inversió d’1 milió d’euros, dels quals l’Ajuntament n’aporta 500.000, i l’altra meitat prové d’una subvenció ja confirmada de l’Instituto para el Ahorro i la Diversificación Energética (IDAE). Es calcula que la substitució comportarà un estalvi ambiental i econòmic anual de 337 tones de CO2 i 179.815 euros, amb la qual cosa la inversió municipal es pot amortitzar en entre 5 i 6 anys.

A més de l’estalvi econòmic i energètic que generarà la substitució dels llums de mercuri per led, s’aconseguirà millorar l’enllumenat públic al dotar-lo d’una llum més càlida, menys contaminant, i amb uns nivells d’il·luminació més equilibrats i uniformes.

L’Ajuntament redueix un 13% la factura de la llum en tres anys

L’estalvi previst amb la substitució dels llums se suma al que l’Ajuntament ja ha aconseguit amb accions implementades en 3 anys, entre 2013 i 2015. L’estalvi de 340.423,95 euros representa una rebaixa del 13,6% respecte el cost que l’energia va suposar pel consistori l’any 2012.

L’evolució de la factura pels consums de llum dels equipaments i dependències gestionats per l’Ajuntament dels darrers quatre anys ha estat la següent:

2012: 2.500.862,89

2013: 2.280.141,81

2014: 2.243.807,61

2015: 2.160.438,94

L’estalvi en la factura de la llum s’ha aconseguit, majoritàriament, amb actuacions sense cost, amb la millora de la gestió i d’eficiència energètica dels contractes signats i els serveis prestats. Algunes de les accions impulsades són les següents:

  • Unificació de totes les pòlisses contractades a una sola empresa subministradora, amb la qual cosa l’Ajuntament ha deixat de pagar el recàrrec del 20% d’aquelles pòlisses que encara estaven a la tarifa d’últim recurs i que no havien sortit al mercat lliure.
  • Optimització de les potències contractades per tal d’ajustar-les a les necessitats de cada pòlissa. Cal tenir en compte que l’agost de 2013 hi va haver un increment del 125% en el preu vinculat a la potencia, fet que l’Ajuntament va aconseguir paliar amb les reduccions dels consums realitzats.
  • Canvi en la programació d’horaris d’encesa de sistemes d’il·luminació i climatització de dependències municipals per ajustar-los a hores de sol i temperatures de comfort.
  • Optimització de la reducció de flux de l’enllumenat públic des del moment de l’encesa en alguns quadres de la ciutat. El flux es redueix al 40% des del moment de l’encesa. En els carrers més transitats, el flux no es redueix fins a la matinada.
  • Canvi de tarifa de les pòlisses elèctriques dels semàfors, passant a discriminació horària. La contractació de tarifes amb preus diferents segons l’hora redueix el cost total.
  • Sessions de formació i sensibilització per a treballadors municipals.

 

Municipis: 

Relacionats

Notícia

Aquest sistema ja funciona a les escoles Doctor Alberich i Casas, La Vitxeta, Pi del Burgar, Rubió i Ors, Isabel Besora i s’incorporarà a les properes instal·lacions que es posin en marxa des de Reus Energia.

Notícia

La prova es farà amb una unitat de cada tipus de vehicle i, en funció del rendiment, es valorarà la incorporació progressiva d’aquests models elèctrics al servei de recollida.

Butlletí