El projecte de renaturalització de Reus s’engega amb la construcció de refugis climàtics en 4 escoles i els seus entorns

26/03/2024 - 10:30

L’Ajuntament de Reus engega el projecte per a la renaturalització i la resiliència de la ciutat, RENATUReus. I ho fa amb la licitació dels contractes per a la redacció dels projectes bàsic i executiu de les obres de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics a les escoles Pompeu Fabra, General Prim, Teresa Miquel i Marià Fortuny

RENATUReus té un pressupost de 4,2 milions d’euros, finançat amb ajuts Next Generation, i busca renaturalitzar la ciutat amb els objectius de millorar l’habitabilitat dels entorns urbans, i d’incrementar la biodiversitat, la seva conservació i adaptació.

La primera acció del projecte és la naturalització de patis i entorns escolars per adaptar-los com a refugis climàtics. Se centrarà en els espais interiors dels equipaments i els seus entorns. S'implantaran noves arbredes amb zones arbustives, es construiran umbracles, pèrgoles vegetals i se substituirà el paviment dur per paviments permeables i semipermeables que permetin una major retenció d'aigua i un millor desenvolupament de la biodiversitat de l'entorn. Així, s'incorporaran sistemes de drenatge sostenible, s'augmentarà el percentatge de cobertura arbòria, arbustiva i herbàcia (autòctona de baix requeriment hídric), la presència de flors i d'elements d'interès per a la fauna, hotels d'insectes, etc.

Els nous refugis climàtics seran accessibles a tota la ciutadania en horari no escolar. Per això, també s'intervindrà als entorns escolars amb noves arbredes i espais d'ombra que connectin i ampliïn el perímetre vegetal.

El punt de partida per a la redacció dels projectes és el següent:

 • Escola Pompeu Fabra: L’escola se situa enmig de la trama urbana de la ciutat. Clarament hi ha mancança d’ombra als patis. Es planteja una remodelació dels espais exteriors, amb la possibilitat de ser un pati obert a la ciutadania fora de l’horari escolar. S’analitzaran els vials perimetrals per identificar l’abast de l’actuació, especialment el carrer Sardà que també dona accés a un altre centre educatiu, una escola bressol. Caldrà pacificar aquest vial i reduir la intensitat de trànsit rodat, reconvertint el vial en zona d’estada, amb ombra, refugis climàtics que afavoreixin les necessitats escolars i ciutadanes.
 • Escola General Prim: L'Ajuntament ja ha executat la primera fase d'actuació construint un umbracle i ha redactat un estudi per actuar en la resta de l'espai exterior. L'actuació consisteix a solucionar aspectes com la manca d'ombra al pati, noves zones d'arbratge i enjardinament, nous accessos amb pèrgoles vegetals que serviran de nova entrada a l'edifici i que permetran obrir els refugis climàtics a la ciutadana fora de l'horari escolar. També es pretén crear noves franges vegetals eliminant el paviment dur i incorporant espècies arbustives.
 • Escola Teresa Miquel: Actualment el pati de l'escola està pavimentat amb una llosa de formigó i té escassetat total d'espais d'ombra. La vegetació és anecdòtica. L'actuació pretén crear un espai nou vegetal al pati, amb umbracles vegetals que actuïn de refugis climàtics, incorporant paviments permeables i zones de joc. Caldrà analitzar els entorns de l’escola on s’hi detecten mancances d’ombra vegetal.
 • Escola Marià Fortuny: El pati és una gran esplanada sense vegetació. L'actuació consisteix en analitzar la possibilitat de crear una gran zona arbrada en aquest espai i una gran pèrgola vegetal a la zona oest. Aquests espais es podran utilitzar de manera alternativa com a refugis climàtics per als alumnes en horari escolar i per a la ciutadania fora de l'horari escolar. També cal analitzar la possibilitat d’actuar a la placeta d’entrada a l’escola i als entorns perimetrals immediats de tot el recinte.

La licitació de la redacció dels projectes té un pressupost de 90.000 euros i un termini d’execució de 4 mesos.

El projecte compta amb la implicació de les direccions de les escoles, i és fruit el treball conjunt de diferents àrees de l'Ajuntament.

 

RENATUReus
El projecte inclou diferents actuacions de renaturalització de la ciutat en tres àmbits: L’impuls de la infraestructura verda i la connexió entre espais verds i espais d’aigua; l’increment de la biodiversitat i estratègies per a la seva conservació; i actuacions en resposta al canvi climàtic per millorar l’habitabilitat dels entorns urbans

Un primer bloc d’actuacions són de planificació, amb l’objectiu de concretar estratègies i plans d’actuació, incloent-hi estudis i diagnòstics específics. Un segon bloc està integrat per actuacions a desenvolupar a l’espai urbà i periurbà. I un tercer bloc aplega les accions de divulgació, comunicació i participació ciutadana.

Planificació
Inclou el desenvolupament dels diferents documents estratègics:

 • Pla de la infraestructura verda i blava de biodiversitat. Aquest document ha de permetre, entre altres, determinar directrius, criteris i accions a realitzar per incrementar la biodiversitat i el verd.
 • Pla de refugis climàtics. L’objectiu és recollir i avaluar la informació metereoclimàtica, social, econòmica i urbanística rellevant per identificar els espais adequats per a la creació de refugis climàtics, que permetin oferir a la ciutadania espais adaptats a la previsió d’augment de temperatures.
 • Pla director de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible de Reus (SUDS). És un instrument estratègic que ha de definir eines i línies d’acció en relació a la gestió de l’aigua de pluja, encaminades a reduir el risc d’inundació, protegir i millorar la qualitat de l’aigua, promoure la recàrrega dels aqüífers, a més de millorar la capacitat de resposta als impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència del territori.
 •  

Actuacions a executar
Aquest bloc inclou els projectes següents:

 • Accions de renaturalització. Amb l’objectiu d'augmentar la qualitat del verd tant en l'entorn urbà com el periurbà s’inclouen diferents actuacions de naturalització com la reposició d’arbrat, la recuperació de cobertes vegetals, implantació d’escocells vius, creació d’horts urbans o la millora d’hàbitats per a la fauna, entre altres.
 • Refugis climàtics en entorns escolars. Les actuacions, centrades en 4 centres escolars, constitueixen la primera fase del Pla de refugis climàtics de Reus i se centren en aquests 4 edificis educatius i el seu entorn.
 • Creació d’una bassa renaturalitzada. Aquesta actuació està prevista al Pla d’acció de la V Verda i consisteix a recuperar part de l’aigua que des de la depuradora del sud de la ciutat fa cap al barranc de Pedret per crear un nou ecosistema d’aigua que millori les opcions de descans i nidificació d’aus, i que afavoreixi especialment la dispersió d’espècies en perill d’extinció.
 • Sistema Urbà de Drenatge Sostenible a la llera urbana de la riera de l’Escorial. Actuació ubicada a la rotonda de l’avinguda de Riudoms, on conflueix l’antic traçat de la riera de l’Escorial, avui canalitzada. L’objectiu és captar i redirigir a sòl fèrtil l’aigua de pluja per evitar inundacions i recuperar part de l’aigua d’escorrentia.

 

Participació ciutadana i accions de comunicació i difusió
Es plantegen, entre altres, les accions següents:

 • Observatori Ciutadà de la Biodiversitat. Actua com a espai per aglutinar i donar visibilitat a les actuacions de participació ciutadana i sensibilització, d’acord amb l’objectiu d’incorporar la ciutadania al moviment transformador que suposa la renaturalització de la ciutat: xerrades i tallers sobre temes específics, realització d’enquestes i valoracions de la qualitat de l’entorn, rutes i sortides de natura, etc.
 • Accions de sensibilització i difusió. Posaran també l’accent en la millora del coneixement entre la ciutadania del patrimoni col·lectiu vinculat a la biodiversitat i en la reconnexió amb els ritmes de la natura, amb una clara voluntat pedagògica.
 • Banc de Bones Pràctiques. Recollirà els principals eixos del canvi d’hàbits i de dinàmiques en relació a la naturalització i la protecció de la biodiversitat.

 

Finançament
L’Ajuntament impulsa el projecte RENATUReus amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

El conjunt de les actuacions plantejades té un calendari previst de juliol de 2023 a desembre de 2025. El pressupost total de les actuacions és de 4.210.526,32, dels quals el 95% serà finançat pels fons europeus.

 


 

Municipis: 

Relacionats

Notícia

Aigües de Reus renova la gestió de les activitats pedagògiques per fer-les més dinàmiques i actualitzades.

Notícia

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i l'empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida de residus, Reus Net, ha iniciat a mitjans d'abril una prova pilot per escollir el nou sistema de contenidors intel·ligents que ha de permetre incrementar els índexs de recollida selectiva a la ciutat.

Article

Aigües de Reus ha presentat aquest dimarts, 12 de març el nou projecte de recuperació de la Bassa Nova, a l’entorn del passeig de la Boca de la Mina, que en breu es posarà a exposició pública i posteriorment es traurà a licitació per segon cop després que un primer concurs quedés desert a principi de 2023

Butlletí