Papallones i prosperitat econòmica. Europa pot tenir les dues coses!

Font: AEMA

02/12/2010

L'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) ha presentat aquest 30 de novembre el seu quart informe sobre l'estat i les perspectives del medi ambient -SOER2010- una exhaustiva avaluació de com i per què està canviant el medi ambient europeu, i què fem al respecte. El SOER 2010 arriba a la conclusió que un enfocament integral per convertir Europa en una economia verda i eficient amb els recursos no només donarà lloc a un medi ambient sa, sinó que impulsarà la prosperitat i la cohesió social.

El nou informe de l'AEMA indica que la demanda mundial de recursos naturals per alimentar, vestir, allotjar i transportar a la població s'està accelerant. Aquesta creixent demanda de capital natural exerceix cada vegada més pressió sobre els ecosistemes, les economies i la cohesió social a Europa i en altres parts del món. No obstant això, el SOER2010 confirma que les polítiques mediambientals ben dissenyades segueixen contribuint a la millora del medi ambient europeu sense soscavar el potencial de creixement d'Europa, afirma la professora Jacqueline McGlade, Directora Executiva de la AEMA.

Un canvi complet a una economia verda i eficient amb els recursos exigeix que tots els recursos ambientals -la biodiversitat, el sòl, el carboni, els rius, els mars i l'aire que respirem- es considerin plenament en les decisions relatives a la producció, el consum i el comerç mundial, conclou McGlade.

El SOER2010 també recalca com sustentar un enfocament de la gestió dels recursos basat en el capital natural: a través d'una major comprensió dels vincles entre el canvi climàtic, la biodiversitat, l'ús dels recursos i la salut de les persones, a més d'eines com l'ordenació territorial, la reforma fiscal ecològica, la prevenció de la contaminació i la comptabilitat de recursos.

Principals conclusions i recomanacions
    * Canvi climàtic: La Unió Europea ha realitzat progressos a l'hora de reduir les emissions i estendre l'ús de les energies renovables. Les emissions de la UE-27 el 2009 es troben un 17% per sota del nivell de 1990 i, per tant, estan molt prop de l'objectiu del bloc de reduir les emissions en un 20% per al 2020. No obstant això, les tendències sectorials no són sempre positives. Les emissions del transport a la UE-27 van augmentar un 24% entre 1990 i 2008.
    * Adaptació al canvi climàtic: Encara que Europa compleixi tots els seus objectius de reducció d'emissions i els líders mundials acordin mesures audaces durant les converses sobre el clima que es celebren a Cancún, Mèxic, Europa seguirà havent d'adaptar-se als efectes continus i esperats del canvi climàtic. Una gestió específica del capital natural pot ajudar a fer front a aquests reptes.
    * Biodiversitat, ecosistemes i salut de les persones: La xarxa Natura 2000 de zones protegides, que ara abasta prop del 18% del sòl de la UE, ha ajudat a protegir les espècies amenaçades i preservar els espais verds per a l'oci. La legislació en matèria de qualitat de l'aire i l'aigua ha reduït la pressió sobre la biodiversitat i les persones. D'altra banda, la intensificació de l'ús del sòl, la pèrdua d'hàbitats i la sobrepesca han impedit que la UE assolís el seu objectiu d'aturar la pèrdua de biodiversitat per a l'any 2010.
    * Solucions integrades amb una perspectiva global: En mostrar els nombrosos vincles entre els diferents reptes, entre ells els ambientals, el SOER2010 ens encoratja a incrementar les accions integrades en diferents àmbits polítics que enfronten aquests reptes, per tal d'aconseguir millores amb major rapidesa i maximitzar els beneficis complementaris (per exemple mitigar el canvi climàtic i millorar la qualitat de l'aire a la vegada).
    * Eficiència dels recursos: Els aliments, l'energia i la seguretat de l'aigua són les principals forces motrius de l'ús del sòl ja que sovint augmenten les demandes contradictòries (per exemple aliments, pinso i combustible). Una comptabilitat i una tarifació que tingui plenament en compte els efectes de l'ús dels recursos són essencials per a dirigir a les empreses i als consumidors cap a un millor aprofitament dels recursos.
    * Implicació dels ciutadans: La política per si sola no pot aturar - invertir les tendències ambientals. Hem d'incrementar el nombre de ciutadans compromesos a reduir el seu impacte sobre el medi ambient implicant-los en la recopilació de dades i a través dels mitjans socials.

Notes sobre el SOER
El SOER és l'informe estrella de la AEMA. Es publica cada cinc anys i té per objecte oferir informació sobre l'estat del medi ambient a Europa, així com les seves tendències i perspectives, incloses les causes, els impactes i les possibles respostes. El SOER2010 es compon de quatre elements fonamentals:
   1. Avaluacions temàtiques sobre qüestions ambientals clau (canvi climàtic, biodiversitat, ús del sòl, contaminació atmosfèrica, medi marí, consum, etc.) cadascuna d'elles acompanyada per dades i tendències rellevants.
   2. Una avaluació de les megatendències mundials per al medi ambient d'Europa.
   3. Avaluacions nacionals.
   4. Un informe de síntesi integrat.

Totes les avaluacions del SOER es poden consultar a Internet a http://www.eea.europa.eu/soer.

 

Relacionats

Entrevista

Incrementar la biodiversitat del verd urbà permetria augmentar la presència d’aus passeriformes a les ciutats mediterrànies. Aquesta és la conclusió principal d’ un estudi científic realitzat a la ciutat de Valls per investigadors del grup de recerca en Conservació, Biodiversitat i Canvi Global de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) encapçalats per Jaume Marlès. Aquest estudi pioner aporta algunes claus als gestors i tècnics per afavorir la naturalització de les ciutats.

Butlletí