La recollida selectiva de residus municipals del 2020 s’ha situat en el 46%

28/07/2021 - 10:24

La generació total de residus municipals 2020 disminueix en l’any de pandèmia. Es varen generar poc menys de 4Mt de residus municipals, 72.000 tones menys que l’any anterior. El rati de generació per càpita expressat en kg/hab./any disminueix fins a 511, comparat amb 527 kg/hab./any a 2019.

Increment de la recollida selectiva

L’índex de recollida selectiva dels residus municipals a 2020 es situa en el 45,9% del total de residus generats, degut a que s’han generat menys residus.

S’han recollit selectivament 1,8 milions de tones de residus, cosa que representa un increment d’un 0,5 %  respecte 2019 (8.400 tones més).

  • La recollida selectiva de la matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) es va situar en 416.210 tones, un 3,9 % menys respecte 2019. La disminució de la quantitat recollida es vincula amb la baixada de l’activitat econòmica, sobretot del sector de l’hostaleria i la restauració.
  • La recollida del paper i cartró ha estat de 410.855 tones, un 1,3 % més que l’any anterior. Hi ha hagut menys robatoris de material i  nous hàbits de consum i comerç online, que generen més embalatge.
  • El vidre recollit l’any 2020 és situa en 183.270 tones, un 9,9% menys que l’any anterior. Aquesta disminució es deu bàsicament a una baixada del vidre del sector comercial.
  • La recollida selectiva d’envasos lleugers ha incrementat un 10,7 % respecte de l’any anterior. S’han recollit 183.365 tones, la quantitat més elevada des de que es va iniciar la recollida selectiva d’aquesta fracció. L’increment d’envasos pot ser atribuïble, entre d’altres causes, a pautes de consum emfatitzades per la pandèmia, com l’increment de compra de menjar envasat.

Però encara es van generar 2.150.000 tones de residus de resta, tot i la davallada respecte les prop de 2.230.000 t de 2019. A 2020 el 69 % de la fracció resta generada es va sotmetre a un tractament previ i  gràcies a això la destinació final de residus a dipòsit controlat disminueix fins al 34%.

Comarques amb millors resultats

14 comarques de Catalunya assoleixen el 50% de recollida selectiva. El Berguedà és la que aconsegueix uns valors més alts situant-se en gairebé el 70%. Osona aconsegueix prop del 67% de recollida selectiva i el Moianès prop del 64%.

Aquests bons resultats es donen, en gran mesura, gràcies a la implantació de sistemes altament eficients de recollida selectiva.

Tanmateix,

  • Cal continuar en la millora de la recollida selectiva i l’eficiència dels processos de tractament. L’objectiu de reciclatge  de la UE per al 2020 es situa en el 50% dels residus generats. A Catalunya encara no hem assolit aquest objectiu. S’estima que ens situem en un 39% (de reciclatge).
  • Cal millorar la participació dels comerços, serveis i ciutadania en la recollida selectiva de les fraccions valoritzables, especialment a les ciutats.
  • La qualitat de la recollida selectiva també és un objectiu a assolir ja que és un factor clau en l'eficiència del reciclatge. En la fracció orgànica te un impacte directe pel seu aprofitament com a adob.
  • Els models de recollida, els tractaments i  les infraestructures han de ser eficients i suficients per processar els residus valoritzables i aconseguir nous productes i matèries primeres.

 


 

 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb el suport de la Mancomunitat Penedès-Garraf i Ecovidrio, pretén fomentar i facilitar la recollida d'aquesta fracció a bars, restaurants i establiments del sector

Article

Un estudi recent analitza la presència i la persistència de llosques de tabac en diversos entorns a l’illa de Menorca i proposa les bases perquè s’implantin mesures per prevenir aquests residus i minimitzar-ne els impactes.

Notícia

L’acció s’ha posat en marxa aquesta setmana al Bosc d’en Vilaró. Un equip informador es desplaçarà a diferents punts del municipi fins a mitjan de novembre.

Butlletí