La recollida selectiva de residus municipals del 2020 s’ha situat en el 46%

28/07/2021 - 10:24

La generació total de residus municipals 2020 disminueix en l’any de pandèmia. Es varen generar poc menys de 4Mt de residus municipals, 72.000 tones menys que l’any anterior. El rati de generació per càpita expressat en kg/hab./any disminueix fins a 511, comparat amb 527 kg/hab./any a 2019.

Increment de la recollida selectiva

L’índex de recollida selectiva dels residus municipals a 2020 es situa en el 45,9% del total de residus generats, degut a que s’han generat menys residus.

S’han recollit selectivament 1,8 milions de tones de residus, cosa que representa un increment d’un 0,5 %  respecte 2019 (8.400 tones més).

  • La recollida selectiva de la matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) es va situar en 416.210 tones, un 3,9 % menys respecte 2019. La disminució de la quantitat recollida es vincula amb la baixada de l’activitat econòmica, sobretot del sector de l’hostaleria i la restauració.
  • La recollida del paper i cartró ha estat de 410.855 tones, un 1,3 % més que l’any anterior. Hi ha hagut menys robatoris de material i  nous hàbits de consum i comerç online, que generen més embalatge.
  • El vidre recollit l’any 2020 és situa en 183.270 tones, un 9,9% menys que l’any anterior. Aquesta disminució es deu bàsicament a una baixada del vidre del sector comercial.
  • La recollida selectiva d’envasos lleugers ha incrementat un 10,7 % respecte de l’any anterior. S’han recollit 183.365 tones, la quantitat més elevada des de que es va iniciar la recollida selectiva d’aquesta fracció. L’increment d’envasos pot ser atribuïble, entre d’altres causes, a pautes de consum emfatitzades per la pandèmia, com l’increment de compra de menjar envasat.

Però encara es van generar 2.150.000 tones de residus de resta, tot i la davallada respecte les prop de 2.230.000 t de 2019. A 2020 el 69 % de la fracció resta generada es va sotmetre a un tractament previ i  gràcies a això la destinació final de residus a dipòsit controlat disminueix fins al 34%.

Comarques amb millors resultats

14 comarques de Catalunya assoleixen el 50% de recollida selectiva. El Berguedà és la que aconsegueix uns valors més alts situant-se en gairebé el 70%. Osona aconsegueix prop del 67% de recollida selectiva i el Moianès prop del 64%.

Aquests bons resultats es donen, en gran mesura, gràcies a la implantació de sistemes altament eficients de recollida selectiva.

Tanmateix,

  • Cal continuar en la millora de la recollida selectiva i l’eficiència dels processos de tractament. L’objectiu de reciclatge  de la UE per al 2020 es situa en el 50% dels residus generats. A Catalunya encara no hem assolit aquest objectiu. S’estima que ens situem en un 39% (de reciclatge).
  • Cal millorar la participació dels comerços, serveis i ciutadania en la recollida selectiva de les fraccions valoritzables, especialment a les ciutats.
  • La qualitat de la recollida selectiva també és un objectiu a assolir ja que és un factor clau en l'eficiència del reciclatge. En la fracció orgànica te un impacte directe pel seu aprofitament com a adob.
  • Els models de recollida, els tractaments i  les infraestructures han de ser eficients i suficients per processar els residus valoritzables i aconseguir nous productes i matèries primeres.

 


 

 
Categories: 

Relacionats

Article

És una iniciativa del Consell de Nois i Noies per crear entorns escolars saludables i segurs i fer de L’Hospitalet una ciutat més sostenible.

Article

Encara hi ha més de la meitat dels residus municipals generats, 2.149.000 tones, que no es recullen selectivament. Cal destacar que la Conca de Barberà obté un resultat molt elevat: 80,43%, després de la implantació de sistemes eficients de recollida selectiva al conjunt de la comarca.

Entrevista
El Consell Comarcal de l’Anoia iniciarà la prova pilot per implantar la Taxa Justa de recollida d’escombraries a quatre municipis
Font:  La Veu de l'Anoia

Font: La Veu de l'Anoia

Santi Broch és el vicepresident de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori del Consell Comarcal de l’Anoia, que a finals d’aquest 2022 implantarà una prova pilot de la Taxa Justa de recollida d’escombraries en quatre municipis. Després d’aplicar el sistema del porta a porta l’any 2018, el Consell Comarcal farà un pas més i implementarà el Pagament per Generació (PXG), amb el propòsit d’incentivar el reciclatge de residus mitjançant una taxa ajustada en funció del reciclatge de cada llar.

Butlletí