La Paeria iniciarà a finals d’any la segona fase d’implantació de la recollida porta a porta a Pardinyes i Balàfia

Font: Paeria de Lleida

27/06/2020 - 21:55

Serà amb un sistema de recollida mixt, en què s’eliminaran de l’espai públic les illes de contenidors, mantenint només els de vidre i nous contenidors de matèria orgànica, que s’obriran a través d’un xip identificatiu. Les fraccions de Paper i envasos i la resta es recolliran a través del porta a porta, i es farà una campanya informativa als 3.700 habitatges i als 300 comerços de la zona amb participació dels sectors implicats i les entitats de la zona, per resoldre els dubtes i inconvenients que es presentin En un any i mig, els veïns i veïnes de Ciutat Jardí i Vila Montcada han aconseguit uns valors de recollida selectiva del 87%.

Lleida iniciarà en el darrer trimestre de 2020 la segona fase de la prova pilot de la implantació de la recollida porta a porta en una zona dels barris de Pardinyes-Balàfia. La primera fase, iniciada el novembre de 2018 a Ciutat Jardí i Vila Montcada, ha multiplicat gairebé per tres els valors de recollida selectiva, passant del 32% abans del desplegament a un 87% actualment, millorant també la qualitat de la recollida.

Mentre que la primera fase acull 1.307 habitatges i 15 comerços, aquesta segona fase comprèn 3.764 habitatges i 300 establiments comercials, representant una població superior als 9.000 habitants. La tipologia d’habitatges que inclou aquesta segona fase, amb edificis plurifamiliars, alta densitat de població i nombrosa activitat comercial als baixos, ha portat l’equip tècnic a definir un sistema de recollida mixt, en què la novetat més destacada serà la incorporació de contenidors de fracció orgànica amb tancament electrònic i identificador d’usuari a través d’una targeta, facilitant que la fracció que genera més olors i incomoditats, es pugui dipositar en el contenidor específic sempre que es requereixi. A l’espai públic també es mantenen els contenidors de vidre, mentre que la resta de fraccions es recolliran a través del porta a porta amb bossa estandarditzada, i amb la novetat respecte a la primera fase que se separaran el paper i els envasos, passant a un model de recollida on s’amplia el nombre de fraccions a 5.

«Reactivar la implantació del porta a porta és una prioritat d’aquest mandat en aquesta lluita urgent per frenar el canvi climàtic, i ho farem amb un model que s’ha dissenyat per facilitar les coses al màxim a la gent i per aconseguir la viabilitat, després de detectar desequilibris econòmics que hem pogut subsanar» ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Sergi Talamonte, qui ha llençat un missatge d’agraïment per la implicació de la gent de Lleida. «Els resultats de recollida a Ciutat Jardí i Vila Montcada, propers al 90% ens omplen d’optimisme i d’agraïment a la bona feina que està fent el veïnat de Lleida per reduir la generació de residus i augmentar el reciclatge, un esforç que té conseqüències positives per al planeta però també per a l’economia, ja que es redueix la despesa en fer menys ús dels abocadors». El PaP permet alhora donar un nou ús als materials que abans es llençaven, evitant així l’extracció de recursos naturals, i contribueix a treballar en l’economia circular.

Per facilitar la correcta recollida a les llars de la fracció orgànica, la Paeria repartirà 3.764 cubells airejats i més de mig milió de bosses compostables. Amb l’objectiu de cobrir una part d’aquesta despesa, l’Ajuntament de Lleida ha informat a la Comissió Informativa de Polítiques de la gestió i promoció d'Habitatge i Transició ecològica que es presenta a una subvenció del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico amb un import sol·licitat de 14.528€, prop de la meitat de la despesa prevista en cubells i bosses.

Previsió del desplegament del porta a porta a Pardinyes-Balàfia

Juny-juliol: preparació campanya comunicació a veïnatge i entitats, adquisició del material per repartir als habitatges i formació del personal d’informació ambiental, amb un pressupost de campanya de 110.000 euros.

Setembre: inici de la campanya de comunicació, treballant amb els sectors socials implicats i presentant la implantació del PaP al veïnat i entitats. Entrega a les llars dels materials i les targetes electròniques amb visites individualitzades dels informadors ambientals a habitatges i comerços.

Finals d’any (data a determinar): inici del desplegament i campanya de seguiment de la implantació durant dos mesos, informant de dubtes, problemes, beneficis.

Nou contracte de manteniment als Camps Elisis

La Comissió Informativa de Polítiques de la gestió i promoció d'Habitatge i Transició ecològica també ha tractat la licitació del nou contracte de manteniment de la jardineria dels Camps Elisis. Com a novetat cal remarcar que es destinarà a Centres Especials de Treball, avançant en la implantació de la contractació pública social i responsable. El contracte tindrà 2 anys de durada més 2 més de possibles pròrrogues, es preveu que comenci el proper 16 de gener i té un pressupost total anual (manteniment i neteja) de 323.156,34 euros.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’objectiu és promoure el consum racional i la reutilització, aportant una segona vida útil dels recursos materials i humans del planeta i canalitzar els excedents cap a sectors amb menys recursos.

Notícia

L'Agència Catalana de Residus ha concedit a la Paeria una subvenció de de 994.535,36 euros, que permetrà afrontar la construcció de les instal·lacions al carrer Vilanova de la Barca, al costat de l’N-240. Tindrà més capacitat i serveis que l'actual, amb espai destinat a fer tallers de sensibilització i per a la reparació i reutilització de materials i aparells.

Article

El millor residu és aquell que no es genera. Per aquest motiu, les directives europees i la seva transposició a la normativa estatal i catalana situen la prevenció com a la primera prioritat de la gestió dels residus, entenent-la com tota aquella acció que tingui per objectiu evitar la generació quantitativa de residus o bé disminuir la seva perillositat. En aquest sentit, i en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té lloc el novembre de 2021, l’Ajuntament de Lleida ha programat tota una sèrie d’activitats per fomentar la sensibilitat ambiental de la ciutadania per evitar generar residus orgànics i no malbaratar aliments als domicilis de Lleida.

Butlletí