Girona Ciutat Circular

Font: Ajuntament de Girona

26/04/2024 - 09:31

L’Ajuntament de Girona inicia la implementació dels sistemes de recollida de residus amb diferents fases i campanyes informatives

L’Ajuntament impulsa la marca “Girona Ciutat Circular” per situar la ciutat com a referent en la lluita contra l’emergència climàtica.


 

L’Ajuntament de Girona ha impulsat la marca “Girona Ciutat Circular” per tal de situar la ciutat com a referent en la lluita contra l’emergència climàtica. Sota aquest segell s’englobaran totes les accions que es duen a terme i les que es posin en marxa per ser una ciutat més sostenible, resilient, lliure d’emissions i respectuosa amb l’entorn. 

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella, han presentat la nova marca. “L’emergència climàtica és el gran repte que tenim com a ciutat, com a país i pel món en general. És una problemàtica que ens afecta a totes i tots de manera transversal i on tothom coincideix que s’ha d’actuar. Com a Ajuntament, volem liderar la lluita contra l’emergència climàtica i encarar-la de manera integral i transversal, tenint en compte totes les àrees. És per això que avui presentem aquesta marca”, ha afirmat l’alcalde.

“Girona Ciutat Circular” es divideix en cinc eixos principals que afecten diferents àmbits: aigua, energia, mobilitat, residus i consum responsable. Aquests conceptes es treballaran des del fenomen de la circularitat, un model econòmic i social que promou la prevenció, la reutilització i el reciclatge de recursos.

Impulsar polítiques en aquests àmbits ens acostarà a l’objectiu principal: fer de Girona una ciutat referent en la lluita contra l’emergència climàtica”, ha ressaltat el regidor Sergi Cot Cantalosella.

En l’àmbit de l’aigua, es treballarà en totes aquelles accions que permetin preservar millor aquest recurs. En aquest sentit, s’han posat en marxa dos pous per alleujar els embassaments de Sau i Susqueda. També s’han repartit airejadors en el marc del Dia Mundial de l’Aigua, s’ha realitzat una campanya per estalviar aigua i s’han tancat les dutxes dels equipaments esportius municipals i el reg dels camps de futbol artificials per tal de conscienciar a la població de la situació de sequera que estem vivint a Catalunya.

Pel que fa a la gestió dels residus, aquest 2024 s’aplicaran els nous sistemes de recollida de residus que permetran millorar l’índex de reciclatge de la ciutat, que el 2022 se situava al 51,94%. Alhora, es duran a terme campanyes per fomentar la reducció i reutilització, entre d’altres.

Un altre dels objectius és posicionar Girona com a referent de la transició energètica. Des d’aquesta vessant, es treballarà perquè a mitjà termini tots els equipaments municipals disposin de plaques solars. També se seguiran renovant els llums de la via pública per llums LED, que permeten un estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO₂. De moment, la ciutat compta amb 8.000 fanals amb llums LED dels 20.000 fanals aproximadament que hi ha en tot Girona.

Potenciar el comerç local i el producte de quilòmetre zero i reduir el malbaratament alimentari és un altre dels eixos que engloba la marca. En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’ha impulsat el projecte Menja’t Girona per consolidar la ciutat com a destinació de turisme sostenible i, entre altres, promoure el circuit curt i els productes de l’horta. També s’ha implementat la campanya “Ho he comprat a Girona”, que incentiva el comerç local i de proximitat.

El darrer eix és el de mobilitat sostenible. Des d’aquí, s’impulsarà el creixement de la Girocleta, s’augmentaran els entorns escolars segurs i s’està treballant en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona. L’objectiu d’aquest projecte és connectar la ciutat amb els municipis veïns d’una forma més sostenible, segura, accessible i fàcil.

Totes aquestes accions i iniciatives són passes endavant cap a l’objectiu de “Girona Ciutat Circular”.

La marca va acompanyada del lema “Res canvia si res canvia”, una frase que aquests dies s’ha pogut veure en diferents cartells penjats per la ciutat. L’objectiu d’aquest eslògan és remarcar la necessitat de canviar els nostres hàbits i les polítiques per canviar el futur.

 

Implementació dels nous sistemes de recollida de residus 

L’Ajuntament de Girona iniciarà aquest mes de maig la implantació dels nous sistemes de recollida de residus, que durarà un any. Es començarà per expandir de forma esgraonada el model porta a porta en les zones de la ciutat on predominen els models de casa unifamiliar i, entre el desembre del 2024 i abril del 2025, es col·locaran els contenidors intel·ligents on hi ha més densitat de població. Entremig, es canviaran les ubicacions de les àrees temporals, model que s’aplica al Barri Vell i a una part del Mercadal, i es variarà la recollida comercial de residus.

Hi ha barris que, donades les seves característiques, s’han dividit en dues zones i, per tant, pot ser que un mateix barri tingui dos models de recollida diferents. Tots tres models -el porta a porta, els contenidors intel·ligents i les àrees temporals- compten amb un sistema d’identificació que permetrà, en un futur, aplicar una taxa justa, és a dir, qui recicli més pagarà menys. A més, amb els calendaris de recollida es limita l’aportació de la fracció resta per tal d’incentivar el reciclatge.  

La gestió dels residus és una de les principals vies on els municipis podem incidir en la lluita contra l'emergència climàtica. Desplegar polítiques que, sobretot, ens permetin reduir i reutilitzar, però també reciclar millor, ens permetrà que el nostre granet de sorra en aquest repte global sigui una mica més gros. És per això que a través de ‘Girona Ciutat Circular’ també volem potenciar un nou sistema de recollida de residus que ens permeti arribar a les exigències dels estàndards europeus, millorant el reciclatge i reduint els costos econòmics derivats de la barreja excessiva”, ha explicat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella, durant la presentació dels nous sistemes de recollida que ha tingut lloc aquesta tarda.

La implantació en els diferents barris es durà a terme progressivament. Per facilitar l’adopció dels nous models, totes les fases comptaran amb l’enviament d’una carta informativa a totes les llars, una xerrada informativa per als veïns i veïnes i un espai informatiu i de repartiment de material als barris. Prèviament, s’ha fet un treball previ amb cada associació de veïns i veïnes de forma individual per tal d’afrontar la implantació del nou model i constituir una comissió de treball, amb la qual es portaran a terme reunions mensuals per fer seguiment de la implantació i el servei.

Aquest canvi de model busca millorar els índexs de reciclatge de la ciutat, que el 2022 en el conjunt del municipi se situaven al 52%, i a la vegada apostar per la reducció i la reutilització com a mesures. D’aquesta manera es busca complir amb les directrius estatals i europees que marquen un 60% de reciclatge per a l’any 2030, fita que només és possible si s’arriba a un percentatge de recollida selectiva del 70%. Cal recordar que aquests nous sistemes de recollida formen part del contracte que es va licitar i adjudicar l’any 2022 arran de l’aprovació dels serveis de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i de les deixalleries de la ciutat de Girona, que té una durada prevista de 8 anys.

 

Porta a porta

El primer model que es començarà a aplicar serà el porta a porta domiciliari. Aquesta setmana comença la campanya informativa d’implantació a Montjuïc, i també a la Vall de Sant Daniel, a Gavarres-Campdorà i a la Pujada de la Torrassa, ja que en aquests tres punts on ja es realitza el porta a porta canviarà el calendari d’aportació de cada fracció i els cubells. Serà el 7 de maig quan es començarà a aplicar el nou model i els canvis.

Pel que fa a la resta de barris, a finals del mes de maig s’implementarà el porta a porta a una part de Fontajau, a Germans Sàbat, a Mas Catofa i a una part de Domeny-Taialà. El juny, a una part de Montilivi – La Creueta, al centre històric de Sant Narcís, a Torre Gironella i a Pedreres-Fora Muralla. I, finalment, el juliol, a Palau-sacosta, a l’Avellaneda i a Mas Xirgu. 

El porta a porta consisteix a dipositar els residus, segons el calendari, davant del domicili o de l’establiment dins d’un cubell, per tal que el servei municipal els reculli en uns dies i hores determinats per a cada fracció. 

La ciutat quedarà dividida en dos sectors de porta a porta per poder optimitzar el calendari i garantir el nombre màxim de dies amb els carrers lliures de residus. Concretament, hi haurà recollida de residus els dimarts, els dijous, els dissabtes i, cada 15 dies, els diumenges als barris de la Vall de Sant Daniel, Montjuïc, Pujada de la Torrassa, Campdorà–Gavarres, part de Fontajau, Germans Sàbat, Mas Catofa i part de Domeny-Taialà. L’orgànica i el tèxtil sanitari s’haurà de dipositar els dimarts, els dijous i els dissabtes; els envasos, els dimarts i els dissabtes; el paper i cartó, els dijous; les restes vegetals no llenyoses, els dimarts; i el vidre i la resta, els diumenges cada 15 dies.  

A la resta de barris, la recollida de residus serà els dilluns, els dimecres, els divendres i, cada 15 dies, els diumenges. L’orgànica i el tèxtil sanitari s’hauran de dipositar els dilluns, els dimecres i els divendres; els envasos, els dilluns i els divendres; el paper i cartró, els dimecres; les restes vegetals no llenyoses, els dilluns; i el vidre i la resta, els diumenges cada 15 dies.  

En tots dos casos, hi haurà dos tipus de cubells i aquests s’hauran de treure entre les 20 h i les 21 h. En el cubell marró s’haurà de dipositar, quan toqui, l’orgànica amb una bossa compostable i el vidre sense bossa. En el cubell blanc, els envasos amb una bossa de plàstic; el paper i cartró amb una bossa de paper, i la resta amb una bossa de plàstic. Els bolquers es podran dipositar cada dia que hi hagi recollida a sobre del cubell blanc amb una bossa de plàstic i les restes vegetals dins la saca de ràfia homologada. 

El consistori repartirà als veïns i veïnes un imant amb el calendari de recollida; un tríptic informatiu; una targeta per poder anar a la deixalleria, i els cubells necessaris per poder utilitzar el nou model de recollida, així com una bossa de ràfia per a les restes vegetals en cas de tenir jardí.

 

Recollida comercial

Pel que fa a la recollida comercial, les activitats qualificades de grans productores d’una fracció concreta tindran un servei específic porta a porta amb una major freqüència, que començarà a aplicar-se a mitjans d'octubre. Així doncs, una activitat pot ser gran productor d’una fracció i assimilable a domèstic d’una altra. En aquest cas, les activitats tindran contenidors i altres elements que s’adapten al volum de generació i que seran específics en cada cas. 

Fins a finals de juliol, educadors/ores ambientals visiten els establiments comercials per tal de definir el model de recollida i el volum de cubells necessari. Durant els mesos de setembre i octubre, es tornaran a visitar totes les activitats per tal d’entregar el material necessari i informar sobre el model de recollida.

 

Àrees temporals

Al Barri Vell i a una part del Mercadal, la recollida es farà amb àrees temporals, sistema que ja funciona des de l’any 2014. Actualment, en aquests barris hi ha unes 30 ubicacions senyalitzades amb un cartell on cada vespre es posen els cubells per a la recollida dels residus, segons el calendari de recollida setmanal. A partir de mitjan de novembre, hi haurà 22 ubicacions en les quals es col·locaran cada vespre unes plataformes mòbils (remolcs dins dels quals hi haurà els contenidors). Els residus es lliuraran als contenidors de les plataformes a través d’unes boques, que s’obriran amb una targeta electrònica o aplicació mòbil. S’hauran de dipositar entre les 20 h i les 23 h. 

 

Contenidors intel·ligents

A partir de finals de novembre començarà l’expansió dels contenidors intel·ligents on hi ha més densitat de població. El desembre s’aplicarà a Figuerola-Bonastruc i als barris de l’Eixample. A més, a una part del Mercadal on ja s’aplica aquest model es canviarà el calendari d’aportació de cada fracció. 

El gener del 2025 s’aplicarà a Carme-Vista Alegre, a Pla de Palau–Sant Pau i a una part de Montilivi–la Creueta. El febrer del 2025, a una part de Domeny-Taialà, a Devesa-Güell i a Torres de Taialà. El març del 2025, a una part de Sant Narcís, a Can Gibert del Pla i a Santa Eugènia. L’abril del 2025, a Pedret, a Pont Major, a Sant Ponç i a una part de Fontajau. I, finalment, a finals del mes d’abril del 2025, a Font de la Pólvora, a Mas Ramada, al Grup Sant Daniel i a Vila-roja. 

Les zones de la ciutat que incorporaran aquest sistema tindran dos tipus de contenidors de recollida: un de marró per a la fracció orgànica i un altre gris de multifracció per dipositar-hi, cada dia, la fracció que correspongui. Així doncs, un mateix contenidor serà utilitzat per introduir-hi els residus de diferents fraccions (cartó, envasos, vidre i rebuig). També hi haurà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari (compreses, bolquers, mascaretes...).

Els contenidors estaran tancats i només s’obriran de les 7 h a les 22 h amb una targeta electrònica o aplicació mòbil que l’Ajuntament de Girona facilitarà en el seu moment a les persones i locals autoritzats. Gràcies a aquest sistema, es podrà controlar l’ús indegut i indiscriminat dels contenidors.

 


 

Municipis: 

Relacionats

Notícia

Hi haurà tres models adaptats a les particularitats de cada barri: els contenidors intel·ligents, el porta a porta i les àrees temporals de recollida. L’objectiu és millorar l’índex de reciclatge de la ciutat, que el 2022 se situava al 51,94%, i apostar per la reducció i reutilització com a mesures. Es faran reunions amb les associacions de veïns i veïnes i una campanya comunicativa als barris per explicar totes les novetats

Notícia

La Conca de Barberà utilitza un sistema mixt de reciclatge amb la implantació de contenidors intel·ligents i del servei porta a porta.

Notícia

Recentment, s’ha publicat l’informe del resultat de la caracterització dels residus orgànics realitzada per l’Agència de Residus de Catalunya durant el quart trimestre de 2023. Els resultats mostren una bona qualitat de l’orgànica en el circuit porta a porta amb només un 1,61% d’impropis (impureses, materials que no pertoquen a la fracció recollida)

Butlletí