La Diputació i “la Caixa” eliminen espècies invasores al Parc de la Serralada de Marina

Redacció

26/02/2011
La Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa" han iniciat, a través de diverses empreses d'inserció laboral, la primera fase d'eliminació d'espècies invasores, com ara l'atzavara i la figuera de moro, al parc de la Serralada de Marina, concretament al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.
Fins al moment, ja s'han extret més de 40.900 kg d'espècies invasores (l'atzavara i figueres de moro). Els treballs consisteixen en l'eliminació mecànica de totes les plantes a peu de camí mitjançant una excavadora giratòria amb cullera i càrrega sobre el camió que ho transporta a deixalleria per al seu tractament.

Aquesta iniciativa forma part del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa" per a la conservació dels espais naturals. L'acord té un doble objectiu, millorar la natura i inserir a persones en risc d'exclusió en el món laboral.

L'any 2010 va començar a redactar-se el Pla de conservació del Parc de la Serralada de Marina. El Pla és l'eina de planificació que identifica i valora els elements prioritaris d'interès per a la conservació, incloent, entre d'altres, les espècies vegetals i animals més amenaçades i, també, les espècies invasores. Paral·lelament a la redacció del Pla, ja s'estan executant actuacions per al control d'espècies invasores.

Els treballs d'eliminació d'espècies invasores estan inclosos dins el projecte de Gestió dels ecosistemes forestals i de ribera, actualment en execució. La primera fase se centra al Torrent de les Canyes, dins el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Les espècies invasores a tractar són l'atzavara (Agave americana) i la figuera de moro (Opuntia ficus-indica). L'atzavara és originària de Mèxic, introduïda al segle XVI, actualment es troba molt difosa per tota la conca mediterrània. El tractament més efectiu per a la seva eliminació o control és la retirada manual o mecanitzada de les plantes, incloent l'eliminació dels rizomes. La figuera de moro també és originària de l'Amèrica tropical i sovint s'ha potenciat per aprofitar el seu fruit. Pel seu control també s'aconsella l'eliminació de tota la planta, evitant la dispersió de qualsevol pala o fragment dels que es pot regenerar ràpidament.

Posteriorment es realitzarà un repàs manual de totes les plantes de mida petita i dels rizomes, mitjançant aixada i rasclet. Per a la restauració dels talussos es farà una sembra manual amb albellatge, que forma prats mediterranis, i és una espècie a potenciar en aquests ambients.

En la totalitat del projecte es destinen 172.430,82 € als Parcs de la Serralada de Marina i Litoral, on hi participa una empresa professional (Treballs Forestals del Berguedà), les empreses d'inserció Dimas, Associació per a la promoció i inserció professional (Apip) i Passar Via, i el centre especial de treball Fundació Tallers de Catalunya. També hi ha col·laborat la deixalleria de Santa Coloma de Gramenet.

Relacionats

Acte
Notícia

Durant el 2020, vuit picaportes visitaran un miler de llars del barri de Can Mariner per detectar situacions de vulnerabilitat. Es calcula que aquest projecte ha aconseguit reduir la despesa mensual en subministraments de les llars ateses en més de 40 euros.
Notícia

Els dies 3 i 6 de febrer els Mercats Municipals del Sagarra i Singuerlín a Santa Coloma de Gramenet estan acollint, respectivament, la quarta edició de la campanya “La bossa o la vida”, en horari de 8:30 a 13:30 h. El propòsit final és la sensibilització tant a comerciants com a ciutadania del consum excessiu de bosses de plàstic i les  nefastes conseqüències pel Medi Ambient.  

Butlletí