Barberá del Vallès posa en marxa un projecte integral de desenvolupament de l'energia fotovoltaica

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès

07/01/2011
El Pla d'implantació d'instal·lacions d'energia fotovoltaica en cobertes del municipi, és un projecte integral, de l'Ajuntament de Barbera del Vallès liderat per l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat amb l'objectiu de consolidar el desenvolupament del sector d'eficiència energètica i de les energies renovables, així com incrementar la rendibilitat de les activitats productives per l'Àrea de Promoció Econòmica que s'encarrega de la creació i el manteniment de llocs de treball.

El pla segueix el criteri de generació de l'energia on és consumida, els sectors institucional, industrial, gran comerç i serveis del municipi. Es planteja com a primer objectiu la instal·lació de 9.000 kW dels quals aproximadament 800 corresponen a instal·lacions a les cobertes dels edificis de la Corporació, 300 als d'altres institucions i 7.900 a les cobertes d'activitats industrials, gran comerç i serveis.

Aconseguir aquest objectiu pot suposar una inversió al voltant dels 27 milions d'euros i suposa una implantació mitjana de l'11% de la superfície de les cobertes disponibles (10% de mitjana per als sectors industrial, de gran comerç i serveis).

La primera instal·lació d'un sistema de captació d'energia solar fotovoltaica i d'una estació transformadora pel subministrament a la planta de recollida pneumàtica de residus urbans, s'ha pogut fer gràcies al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). Les cobertes restants han de sortir a concurs per tal que siguin adjudicades a una empresa que s'encarregui d'executar aquestes instal·lacions.

Cal destacar que la instal.lació, en una primera etapa de plaques solars a 22 instal·lacions municipals (1280 kW) suposarà la creació de 34 llocs de treball.

Energies renovables, una nova oportunitat per als joves de Barberà del Vallès
En paral·lel a aquest projecte s'està realitzant el projecte de cases d'ofici anomenat "Nous oficis Barberà del Vallès". El projecte s'emmarca dins del Programa Noves Cases per a Nous Oficis del Projecte Impuls Treball de la Generalitat de Catalunya i es tracta d'una oportunitat per a 20 joves de Barberà menors de 25 anys que estaven en situació d'atur. 

A Barberà del Vallès s'imparteixen dues especialitats, amb 10 alumnes per cadascuna i 900 hores formatives: el de Jardineria i Forestal a les instal·lacions de la Torre d'en Gorgs i el de Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques a les instal·lacions del Consorci del Parc Central. 
El projecte es complementa amb mòduls de formació bàsica i català, prevenció de riscos, suport a la inserció, impuls de l'economia social i l'emprenedoria, ofimàtica i cultura del treball. Així mateix, s'ofereix formació bàsica complementària per a les persones que no hagin assolit els objectius de l'educació secundària obligatòria.

L'alumnat de l'especialitat de Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques realitzarà la pràctica professional de forma coordinada amb l'empresa adjudicatària encarregada de la Implantació d'Instal·lacions d'Energia Fotovoltaica en cobertes del municipi.

Relacionats

Notícia

A finals de febrer es va realitzar la reunió informativa sobre la implantació de la recollida selectiva de residus Porta a Porta als barris de Can Gorgs, Can Gorgs II i Ca n'Estaper
Notícia

Barberà del Vallès treballa per impulsar l'economia circular des de l'administració com una estratègia integral adreçada a totes les àrees d'actuació.

Notícia

Una vuitantena d'inscrits, representants d'empreses i administracions, han rebut informació a la Masia de Can Serra sobre l'autoconsum energètic, en el marc de la 16a jornada tècnica organitzada per Rubí Brilla. Els assistents han pogut resoldre dubtes sobre la nova normativa de l'autoconsum energètic.

Butlletí