Barberá del Vallès posa en marxa un projecte integral de desenvolupament de l'energia fotovoltaica

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès

07/01/2011
El Pla d'implantació d'instal·lacions d'energia fotovoltaica en cobertes del municipi, és un projecte integral, de l'Ajuntament de Barbera del Vallès liderat per l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat amb l'objectiu de consolidar el desenvolupament del sector d'eficiència energètica i de les energies renovables, així com incrementar la rendibilitat de les activitats productives per l'Àrea de Promoció Econòmica que s'encarrega de la creació i el manteniment de llocs de treball.

El pla segueix el criteri de generació de l'energia on és consumida, els sectors institucional, industrial, gran comerç i serveis del municipi. Es planteja com a primer objectiu la instal·lació de 9.000 kW dels quals aproximadament 800 corresponen a instal·lacions a les cobertes dels edificis de la Corporació, 300 als d'altres institucions i 7.900 a les cobertes d'activitats industrials, gran comerç i serveis.

Aconseguir aquest objectiu pot suposar una inversió al voltant dels 27 milions d'euros i suposa una implantació mitjana de l'11% de la superfície de les cobertes disponibles (10% de mitjana per als sectors industrial, de gran comerç i serveis).

La primera instal·lació d'un sistema de captació d'energia solar fotovoltaica i d'una estació transformadora pel subministrament a la planta de recollida pneumàtica de residus urbans, s'ha pogut fer gràcies al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). Les cobertes restants han de sortir a concurs per tal que siguin adjudicades a una empresa que s'encarregui d'executar aquestes instal·lacions.

Cal destacar que la instal.lació, en una primera etapa de plaques solars a 22 instal·lacions municipals (1280 kW) suposarà la creació de 34 llocs de treball.

Energies renovables, una nova oportunitat per als joves de Barberà del Vallès
En paral·lel a aquest projecte s'està realitzant el projecte de cases d'ofici anomenat "Nous oficis Barberà del Vallès". El projecte s'emmarca dins del Programa Noves Cases per a Nous Oficis del Projecte Impuls Treball de la Generalitat de Catalunya i es tracta d'una oportunitat per a 20 joves de Barberà menors de 25 anys que estaven en situació d'atur. 

A Barberà del Vallès s'imparteixen dues especialitats, amb 10 alumnes per cadascuna i 900 hores formatives: el de Jardineria i Forestal a les instal·lacions de la Torre d'en Gorgs i el de Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques a les instal·lacions del Consorci del Parc Central. 
El projecte es complementa amb mòduls de formació bàsica i català, prevenció de riscos, suport a la inserció, impuls de l'economia social i l'emprenedoria, ofimàtica i cultura del treball. Així mateix, s'ofereix formació bàsica complementària per a les persones que no hagin assolit els objectius de l'educació secundària obligatòria.

L'alumnat de l'especialitat de Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques realitzarà la pràctica professional de forma coordinada amb l'empresa adjudicatària encarregada de la Implantació d'Instal·lacions d'Energia Fotovoltaica en cobertes del municipi.

Relacionats

Notícia

A finals de febrer es va realitzar la reunió informativa sobre la implantació de la recollida selectiva de residus Porta a Porta als barris de Can Gorgs, Can Gorgs II i Ca n'Estaper
Notícia

Barberà del Vallès treballa per impulsar l'economia circular des de l'administració com una estratègia integral adreçada a totes les àrees d'actuació.

Acte
05/10/2020
Biblioteca El Castell de Vacarisses

Butlletí