Barberà del Vallès redueix el consum energètic i d'aigua als edificis i equipaments municipals

22/04/2024 - 09:00

Segons l'Informe anual d'energia i aigua 2023 de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, el consistori i els edificis i equipaments municipals han reduït el consum energètic, d'aigua i d'emissions generades

La capacitat d’una ciutat per dur a terme una gestió energètica eficaç precisa de l’accés a dades de bona qualitat dels consums i les facturacions, així com de la possibilitat de fer-ne un seguiment acurat. Així, mitjançant el Sistema d’Informació Energètica (SIE), s'estableix que l'Ajuntament ha reduït el consum energètic total (9,9 GWh) en un -9,6 %, a causa de la disminució tant en edificis com en quadres elèctrics. Els edificis amb piscina són els que concentren major consum (51 %), seguits dels educatius (21 %) i els culturals (12 %). El 62 % del consum energètic d'edificis es concentra en 5 edificis: IEM Maria Reverter (26,6 %), IEM Can Llobet (24,7 %), Teatre Municipal Cooperativa (4,4 %), Institut Escola Can Llobet (3 %) i la Planta de recollida pneumàtica (3 %). 

Pel que fa a la despesa econòmica, també s'ha reduït en un -5,9 %, a causa de la baixada de consum i de la disminució del preu de l’electricitat. Encara això, el preu de l’energia ha augmentat en un +5 %, a causa de l’increment del preu mitjà del gas, que no s’ha pogut compensar per la reducció del preu de l’electricitat. La factura energètica de 2023 ha estat d'1.923.706 euros.

Respecte a les emissions generades (908 tCO2e), també han baixat, en un -13,4 %, igual que el consum de gas, únic responsable de les emissions de l’Ajuntament, ja que l’electricitat té garantia d’origen 100 % renovable. 

En el cas de l'aigua, l'any 2023, el consum d’aigua de l’Ajuntament de Barberà del Vallès ha estat de 130.018 m3, amb una reducció del 24,1 % respecte de 2022. Aquest consum ha tingut un cost de 149.343 euros.>

Podeu consultar informe complet com el resum executiu als arxius que trobareu adjunts a continuació.

 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

El passat mes de setembre de 2023 van finalitzar les obres de la instal·lació fotovoltaica de 280 kWn per a autoconsum en la coberta de l'edifici de Nodus Barberà

Notícia

La substitució de 648 punts de llum per LEDs suposaran un estalvi energètic del 60,4%, concretament de 237.242 kWh anuals i 114.113 kg de CO2 a l’any

Notícia

Es busca fomentar la transició energètica entre les empreses de la zona industrial.

Butlletí