Alliberament al riu Ter de 1.300 exemplars d'anguila destinats a la repoblació

Font: DARP
29/07/2011 - 00:00
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha alliberat aquest 28 de juliol 1.300 exemplars d'anguila destinats a la repoblació. El procés de reintroducció s'ha fet en un dels afluents del Ter i se n'efectuarà un seguiment mitjançant la utilització d'antenes detectores i la recaptura amb trampes d'alguns dels exemplars marcats.

L'alliberament forma part dels plans de gestió de l'anguila europea que estableixen mesures per a la recuperació de la població d'anguila europea. Els estats membres han hagut d'elaborar els plans d'actuació corresponents per garantir-ne la gestió sostenible i la recuperació de les poblacions.

A Catalunya, s'ha creat una comissió tècnica interdepartamental formada per les direccions generals del Medi Natural i Biodiversitat i de Pesca i Afers Marítims, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, que ha estat la responsable de redactar i aplicar els plans de gestió de les conques internes catalanes i de la part catalana de la conca compartida del riu Ebre.
La repoblació efectuada aquest 28 de juliol constitueix, juntament amb altres mesures de gestió com ara la lluita contra depredadors al·lòctons o la millora de la connectivitat dels rius, un dels principals eixos d'actuació previstos en els plans de gestió aprovats per la Comissió Europea que han de garantir la recuperació d'una espècie tan emblemàtica als rius catalans com és l'anguila.

En el marc d'aquest mateix pla de gestió de l'anguila europea, el passat 14 de juliol es van alliberar a les conques gironines del Fluvià i la Muga 3.000 exemplars més d'angula, també destinats a la repoblació. En aquest cas, es van escollir diversos trams dels rius situats per sobre dels principals obstacles de pas, on l'estat ecològic és prou bo i el cabal d'aigua suficient, per garantir la supervivència del major nombre d'exemplars possible.

93 passos per a peixos a Catalunya
Respecte a la millora de la connectivitat cal destacar que a dia d'avui són 93 els passos de peixos existents a Catalunya (20 a la demarcació de Girona). Aquest increment (al 2006 n'hi havia un total de 78) de passos de peixos respon a l'estratègia de l'ACA per a la millora de la connectivitat a través de requeriments als titulars d'infraestructures per a la construcció dels passos per a fauna, seguint els criteris i requeriments de la llei de pesca continental (Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals).

Segons l'Agència, això permetrà assolir l'hàbitat adequat per a la correcta supervivència i reproducció de les principals espècies autòctones de peixos, algunes d'elles migradores de mar cap a aigües continentals, com l'anguila i la saboga. A més, les espècies piscícoles migradores també tenen una elevada repercussió en l'activitat econòmica, ja sigui a través de la pesca professional o recreativa, o de l'activitat de lleure associada.

Relacionats

Article

Tarragona finalitza els treballs de restauració ecològica de la ribera del tram baix del riu Francolí. És un dels 18 projectes guanyadors dels pressupostos participatius i ha permès desbrossar la zona i crear un itinerari de natura i descobriment del riu.

Acte
01/12/2023 - 09:45
Auditori de l'FMC: Via Laietana, 33 6è 1a Barcelona
Opinió
Opinió


"Un dels àmbits del malbaratament alimentari que ha estat poc analitzat són els productes de pesca. A Catalunya l’any 2021 el consum de productes de pesca va ser de 25,74 kg/persona/any (MAPA, 2021), superior a la mitjana espanyola i a l’europea"
 

Butlletí