Alliberament al riu Ter de 1.300 exemplars d'anguila destinats a la repoblació

Font: DARP
29/07/2011
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha alliberat aquest 28 de juliol 1.300 exemplars d'anguila destinats a la repoblació. El procés de reintroducció s'ha fet en un dels afluents del Ter i se n'efectuarà un seguiment mitjançant la utilització d'antenes detectores i la recaptura amb trampes d'alguns dels exemplars marcats.

L'alliberament forma part dels plans de gestió de l'anguila europea que estableixen mesures per a la recuperació de la població d'anguila europea. Els estats membres han hagut d'elaborar els plans d'actuació corresponents per garantir-ne la gestió sostenible i la recuperació de les poblacions.

A Catalunya, s'ha creat una comissió tècnica interdepartamental formada per les direccions generals del Medi Natural i Biodiversitat i de Pesca i Afers Marítims, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, que ha estat la responsable de redactar i aplicar els plans de gestió de les conques internes catalanes i de la part catalana de la conca compartida del riu Ebre.
La repoblació efectuada aquest 28 de juliol constitueix, juntament amb altres mesures de gestió com ara la lluita contra depredadors al·lòctons o la millora de la connectivitat dels rius, un dels principals eixos d'actuació previstos en els plans de gestió aprovats per la Comissió Europea que han de garantir la recuperació d'una espècie tan emblemàtica als rius catalans com és l'anguila.

En el marc d'aquest mateix pla de gestió de l'anguila europea, el passat 14 de juliol es van alliberar a les conques gironines del Fluvià i la Muga 3.000 exemplars més d'angula, també destinats a la repoblació. En aquest cas, es van escollir diversos trams dels rius situats per sobre dels principals obstacles de pas, on l'estat ecològic és prou bo i el cabal d'aigua suficient, per garantir la supervivència del major nombre d'exemplars possible.

93 passos per a peixos a Catalunya
Respecte a la millora de la connectivitat cal destacar que a dia d'avui són 93 els passos de peixos existents a Catalunya (20 a la demarcació de Girona). Aquest increment (al 2006 n'hi havia un total de 78) de passos de peixos respon a l'estratègia de l'ACA per a la millora de la connectivitat a través de requeriments als titulars d'infraestructures per a la construcció dels passos per a fauna, seguint els criteris i requeriments de la llei de pesca continental (Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals).

Segons l'Agència, això permetrà assolir l'hàbitat adequat per a la correcta supervivència i reproducció de les principals espècies autòctones de peixos, algunes d'elles migradores de mar cap a aigües continentals, com l'anguila i la saboga. A més, les espècies piscícoles migradores també tenen una elevada repercussió en l'activitat econòmica, ja sigui a través de la pesca professional o recreativa, o de l'activitat de lleure associada.

Relacionats

Notícia
Una de les caixes de captura amb escombreries, obtingudes durant l’estudi. Imatge: Eve Galimany.

Una de les caixes de captura amb escombreries, obtingudes durant l’estudi. Imatge: Eve Galimany.

Un treball dirigit per l'Institut de Ciències del Mar del CSIC revela la densitat i tipus d'escombraries en aigües a poca profunditat de la mar Mediterrània, comparant dues zones, una urbana i una altra rural. En els resultats de l'estudi, que es publica a la revista Waste Management, des d'un 5% fins a gairebé un 40% de la captura total a la xarxa és escombraries.

Notícia
Peix globus  Pixabay

Peix globus Pixabay

Els pescadors que pesquen a la Mediterrània han començat a detectar peixos mai vistos a la zona, com a espècies tropicals, una demostració que el canvi climàtic està provocant invasions biològiques.

Butlletí