Comunitats energètiques, de la idea a la pràctica

19/05/2021 - 10:48

Les sessions dels seminaris tècnics sobre transició energètica al món local de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat han permès conèixer diversos projectes de comunitats energètiques que es comencen a fer realitat i també el paper que els ens locals hi juguen en cada cas.

Per tal de situar-nos, cal tenir en compte que amb l’entrada en vigor del RD 244/2019 s’obren noves formes d’autoconsum que contemplen també la possibilitat de l’autoconsum compartit, així com la possibilitat de gestionar els excedents ja sigui a través de compensació o venda.  To i que encara estem a l’espera de la transposició de les directives europees, des d’aleshores s’ha avançat en diferents direccions, s’ha esclarit la diferencia entre l’autoconsum compartit i les comunitats energètiques, el món local a pres partit i ha impulsat i executat projectes i iniciatives comunitàries entorn l’energia.

Al llarg de les dues sessions que han conformat aquesta tercera jornada del cicle de seminaris, les presentacions han pivotat al voltant de les comunitats energètiques amb perspectiva municipal.

 

A partir d’experiències tant locals, com supramunicipals, s’ha posat de manifest la necessitat de suport per part de les diferents administracions locals, tant pel seu rol exemplificant, com per la reducció o eliminació de barreres burocràtiques, com per la tasca clau d’apoderament i acompanyament de la ciutadania en la seva formació i participació en les comunitats energètiques.Els municipis, tot i no ser l’administració referent en el sector energètic, tenen un paper exemplificador clau i també la missió de minimitzar la burocràcia i promoure i acompanyar noves iniciatives col·lectives entorn l’energia. 

En aquesta sessió hem vist diferents formes innovadores de promoure la transició energètica des del món local. Desenvolupant comunitats energètiques entre equipaments públics i ciutadania en format d’autoconsum compartit, fent cessió d’espais per a instaurar comunitats energètiques amb perspectiva de justícia social i adreçant la problemàtica de la pobresa energètica, amb l’execució de plantes de generació amb participació ciutadana, i amb el desenvolupament d’eines en format Guia o la creació de serveis de suport i acompanyament a la ciutadania. 

Els municipis tenen una responsabilitat en promoure les iniciatives col·lectives, més enllà dels aspectes tècnics, administratius, econòmics, cal que liderin la transició energètica en l’àmbit local i promoguin instal·lacions exemplificants, que es puguin monitoritzar i que serveixin com a catalitzador de futures iniciatives. Tot això, cal que els municipis, l’administració més propera a la ciutadania, acompanyi els i les usuàries de comunitats energètiques en el procés d’aprenentatge i apoderament, per fer-ne un bon ús i promoure una transició col·lectiva. 

La sessió ha estat l’espai per posar sobre la taula les diferents barreres o limitacions que es troben les diferents iniciatives de comunitats energètiques i també per conèixer diferents tipologies de projectes i participació de l’administració pública.

 

Conclusions i resultats del seminari 

 Relatoria resum de les dues sessions

 Infografia amb el decàleg de conceptes clau per promoure les comunitats energètiques i superar les barreres actuals

 

Podeu consultar l'enregistrament i documentació de les sessions i del conjunt de seminaris tècnics a l'enllaç o a continuació


 Cicle de Seminaris sobre transició energètica al món local

Coorganitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració d'Ecoserveis i l'ICAEN

3. Comunitats energètiques II, de la idea a la pràctica 

Sessió en línia, 12 i 13 de maig del 2021

Coorganitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració d'Ecoserveis i l'ICAEN

Resta de sessions del cicle de seminaris tècnics sobre transició energètica local

 

Sessió 3.1. Estat de l'art i casos pràctics (12 de maig del 2021)

 En quin punt ens trobem? Recapitulació de la sessió Comunitats energètiques I. Marta García. Ecoserveis

 El paper de la Diputació de Barcelona en l’impuls de comunitats energètiques als municipis: suport tècnic i econòmic. Albert Vendrell. Oficina tècnica de Canvi climàtic i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.       

 Suport a les comunitats energètiques 

 Guia per a l’impuls de comunitats energètiques amb municipal. Jorge Andrey. Soci de Schlaich Dauss

 Guia per a l'impuls de comunitats energètiques amb perspectiva municipal. 

 Guía para el impulso de comunidades energéticas con perspectiva municipal (castellà)

 Impuls de Comunitats energètiques locals a la província de Girona. Xavi Massa. Km0 

 Comunitats energètiques, empoderar al consumidor per assolir un model renovable i de proximitat 

 Up-Stairs: dissenyant una estratègia de comunitats energètiques a l'AMB. Gil Lladó AMB

 Web del projecte Up-Stairs 

 Autonomia energètica cooperativa. Ignasi Ripoll. Ajuntament de Saldes. 

 

Sessió 3.2. Més propostes i experiències de comunitats energètiques (13 de maig del 2021)

 Oficines municipals per a la promoció de Comunitats energètiques. Laura Feijoo, Ecooo .

 Web d'Ecooo 

 Barrio Solar a Saragossa. Carlos Pesqué. Fundación Ecodes 

 Web de Barrio Solar 

 Les comunitats energètiques als municipis de la Comunitat Valenciana. Juan Sacri. Sapiens

 Web de Sapiens Energia 

 La comunitat energètica al polígon Bufalvent. Pol Valero, Ajuntament de Manresa.

 Guia "La fotovoltaica a la ciutat de Manresa". Ajuntament de Manresa

 La comunitat energètica al polígon Bufalvent. Montse Ambros, Associació d’Empresaris de Bufalvent.

 Ekiola: una col·laboració público-privada al País Basc per impulsar les comunitats energètiques. Carlos Beracierto. Krean 

 Web de Ekiola

 Web de Ekiluz 

 

Conclusions i resultats del seminari 

 Relatoria resum de les dues sessions

 Infografia amb el decàleg de conceptes clau per promoure les comunitats energètiques i superar les barreres actuals

 

 Vídeos dels enregistraments de les dues sessions


 

Categories: 

Relacionats

Entrevista

Rubí Brilla ha coordinat el primer projecte d’autoconsum compartit d’energia en un polígon industrial a tot l’Estat. Aquesta ha sigut una de les fites més importantes d’aquesta entitat municipal que des de fa 10 anys treballa per ser un referent per l’estalvi, l’eficiència i l’ús de renovables en l’àmbit local. Marta Morera, responsable tècnica de Rubí Brilla ens explica aquesta experiència i com es vol continuar treballant per l’autoconsum a la ciutat.  

Entrevista

Què és realment una comunitat energètica? Més enllà de compartir unes instal·lacions d’energies renovables? Gil Salvans tècnic de l’agència local d’energia d’Osona, clarifica aquest concepte, com a peça clau en la democratització de l’energia i la transició energètica, i aborda en aquesta entrevista els reptes i els obstacles, principalment la manca de definició de marc legal. Malgrat les barreres tècniques, insisteix que cal valentia política davant els interessos empresarials, i que cal difondre entre la ciutadania que l’autoconsum és viable.

Entrevista

Helena Badger és assessora legal de Holaluz, comercialitzadora d'energia verda que ha aposta fermament per l'autoconsum domèstic. En aquesta entrevista ens parla del que assegura és una explosió de l'autonsum a Catalunya, els temps d'amortització de les inversions i les opcions, com ara les subvencions o bonificacions fiscals, que poden tenir els consumidors per fer realitat aquesta opció.

Butlletí