El 2021 la majoria de nuclis de població de la Bisbal del Penedès funcionaran mitjançant el porta a porta

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

08/09/2020 - 10:00

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès implantarà la recollida porta a porta a Can Gordei, l’Esplai, el Priorat de la Bisbal, la Miralba, l’Ortigós i el Papagai l’any 2021.

L’actual contracte de “gestió del servei públic de recollida de residus mitjançant modalitat de concessió, per procediment obert”, signat el 2011 amb CESPA, SA. finalitza l’any vinent i, abans de preparar la nova licitació, l’equip de govern ha considerat replantejar el servei de recollida de residus per poder optar a l’opció més adient per al municipi. Per aquest motiu, el gener de 2020 va aprovar per Junta de govern local un contracte menor per al servei de redacció del projecte de gestió de residus per tal d’avaluar quina és l’opció més adequada per a la Bisbal del Penedès. L’objectiu de l’equip de govern és tirar endavant un projecte que tingui en compte els requeriments legals de l’Agència de Residus de Catalunya, els governs català i espanyol i la Unió Europea i que, alhora, permeti millorar la gestió de residus municipal.

L’estudi redactat preveu ampliar la recollida porta a porta, que actualment es du a terme al nucli, a tots els nuclis de població del municipi a excepció de la Masieta -on s’han d’acabar d’avaluar, amb els veïns, les diferents opcions per resoldre la recollida selectiva de deixalles- i la Pineda de Santa Cristina, on el servei es gestiona des de l’Ajuntament de Rodonyà. Segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “pensem que amb la recollida porta a porta millorarem la gestió dels residus als diferents barris del municipi. Cadascú separarà els residus a casa seva i els haurà de deixar a la porta, la qual cosa exigirà el compromís de la ciutadania. Des de l’Ajuntament tirarem endavant una campanya informativa que contribuirà al fet que els veïns puguin adquirir el nou hàbit de gestió domèstica dels residus”. Ferré ha explicat que, després de l’estiu, es faran reunions amb els regidors i regidores i amb les associacions de veïns del municipi. En aquestes reunions, l’empresa que ha realitzat la redacció del projecte i l’equip de govern explicaran l’estudi i les noves propostes de gestió. També s’iniciaran les campanyes informatives adreçades a la població i es resoldran els dubtes que pugui tenir la ciutadania en matèria de recollida selectiva de residus domiciliaris.

Paral·lelament a la implementació del nou servei, s’ampliarà i es millorarà el servei del Punt Verd. Està previst que es millori el servei de disposició de poda i de residus vegetals i que es reestructuri el servei de recollida de trastos (voluminosos).

Els residus municipals domèstics, les deixalles, són un dels reptes ambientals i econòmics més importants del moment actual. Segons l’Agència Catalana de Residus, “els resultats de la recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació (en general se situen entre el 60 i el 80% de la recollida selectiva). L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès ha explicat que “tot i que aquest sistema requerirà un canvi d’hàbits per part de la ciutadania, confiem en el fet que els veïns s’esforçaran per dur a terme una bona gestió dels residus que permetrà millorar el percentatge de recollida selectiva al municipi de forma notable i reduir la generació de la fracció de resta, és a dir, la que no es recicla”. Aquesta fracció encareix de forma substancial la gestió de residus municipal, ja que l’Agència de Residus de Catalunya aplica un cànon que, segons la Llei 5/2020, del 29 d’abril, anirà augmentant progressivament en quatre anys amb l’objectiu de “continuar afavorint econòmicament  les opcions ambientalment ajustades a la jerarquia de gestió impulsades per les normes europees, segons les quals la disposició per mitjà de la deposició és la darrera opció de gestió que s’ha d’aplicar, essent les primeres opcions les de prevenció, reutilització i reciclatge”. Aquesta fracció hauria de contenir els residus que no es poden separar ni reciclar: pols d’escombrar, algun plat o tassa trencats, algun plàstic molt brut o vell o trossets de fusta, entre altres.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Begur incrementa els controls per garantir el bon funcionament del sistema de recollida de residus.

Notícia
S'han presentat les dades de l'any 2022

L’any 2022 el 45,3% dels residus municipals s’han recollit de forma separada. Les cinc comarques amb millors resultats de recollida selectiva tenen implantats sistemes eficients com la recollida selectiva porta a porta o amb contenidors tancats i identificació de l’usuari.

Article

S’amplien les funcions de l’Aplicació mòbil del servei de recollida porta a porta de residus implantat als municipis d’Olèrdola, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i Torrelavit.

Butlletí