L’Hospitalet crea la Taula d’Emergència Climàtica

03/12/2019 - 13:00

En un acte presidit per l’alcaldessa, Núria Marín, s’ha constituït a L’Hospitalet la Taula d’Emergència Climàtica, integrada pels grups polítics de l’Ajuntament, tècnics municipals, entitats veïnals, socials i ambientals, i altres agents de la ciutat compromesos amb el clima i la salut. Amb la seva creació, es dona compliment a la moció sobre l’emergència climàtica aprovada per unanimitat al Ple municipal del passat mes de setembre.

L’organisme té per objecte fomentar a L’Hospitalet noves iniciatives que contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic, així com continuar el treball per acostar la ciutat als Objectius de Desenvolupament Sostenible plantejats per l’ONU amb l’horitzó de 2030. La finalitat és evitar que la temperatura global del planeta pugi per sobre d’1,5ºC, per la qual cosa les emissions de CO2 s’han de disminuir el 40% l’any 2030 i assolir zero emissions el 2050.

La Taula d’Emergència haurà de plantejar les mesures correctores per desenvolupar a la ciutat, que seran la base d’un posterior pla d’acció municipal, del qual l’organisme farà seguiment i control.

Un dels primers objectius és la redacció de la Declaració d’emergència climàtica, que ha d’entrar en vigor durant el primer trimestre de 2020, i ha de ser el principal element d’impuls a la ciutat de diferents plans i polítiques adreçats a mitigar els efectes del canvi climàtic.

L’altra acció més immediata és la presentació del Pla local d’adaptació al canvi climàtic, elaborat per l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que serà consensuat amb tots els agents integrants de la Taula d’Emergència. Aquest pla i el Pla d’acció per a la mitigació del canvi climàtic seran dos instruments bàsics per fer front a l’emergència climàtica i el fonament del nou Pla d’acció per a l’emergència climàtica.

També s’han format els grups de treball que desenvoluparan la seva tasca en quatre àmbits d’actuació: cicle de l’aigua, verd urbà i biodiversitat; mobilitat, emissions i salut; residus, economia circular, consum responsable i alimentació saludable; i energies renovables, urbanisme sostenible a través de la planificació i rehabilitació d’edificis de la ciutat.

L’Ajuntament de L’Hospitalet està compromès amb el repte de millorar la qualitat de l’aire, tasca en la qual fa anys que treballa amb altres administracions. Fruit d’aquest compromís mediambiental, la ciutat compta amb eines d’actuació com el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire, el Pla de mobilitat urbana sostenible, el Pla de gestió de l’arbrat o el Pla director del verd urbà.

Alhora, L’Hospitalet treballa actualment, en coordinació amb la Generalitat i l’AMB, en diferents accions encaminades a la millora mediambiental de la regió metropolitana, la més destacada de les quals és la mesura per restringir, a partir de l’1 de gener de 2020, la circulació dels vehicles més contaminants a l’interior de la zona delimitada per les rondes de Barcelona.

L’ordenança que regularà aquesta mesura per preservar i millorar la qualitat de l’aire a la zona de baixes emissions, i que afecta tot el terme municipal de L’Hospitalet, es troba actualment en fase d’exposició pública, després de ser aprovada inicialment per l’Ajuntament de la ciutat. 

Categories: 

Relacionats

Article

Després de mig any d'aquesta declaració i de la crisi provocada per la COVID-19, es presenta un nou informe que, entre d'altres, recull l'anàlisi de l’efecte del confinament en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i altres variables ambientals. Alhora, també s'han presentat noves projeccions climàtiques que s’ha generat els darrers mesos i els diferents escenaris de reducció de consum d’energia i de les emissions per a l’any 2030 d’acord amb els nous objectius de reducció de la Declaració.

Notícia

L’aturada provocada per la covid-19 ha tingut un impacte ambiental directe a tot el món. L’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle ha disminuït un 8% respecte a les dades de l’any 2019. L’informe de seguiment de la Declaració d’emergència climàtica a Barcelona mostra l’experiència i els aprenentatges proporcionats pel confinament per poder prendre mesures i fer front a la crisi climàtica.

Acte
25/05/2021
Fira de Barcelona

Butlletí