La prova pilot amb contenidors tancats en 3 municipis del Bages triplica l’índex de recollida selectiva i la situa gairebé al 80%

Font: Consorci del Bages per a la gestió de residus

01/04/2019 - 12:32

A finals de novembre es va posar en funcionament aquesta prova pilot, liderada pel Consorci del Bages per a la gestió de residus, que consistia a implantar un nou model de recollida per augmentar la separació dels residus a la llar i, per tant, l’índex de recollida selectiva. A la pràctica, el contenidor de resta (allà on posem el rebuig que no es pot reciclar i ha d’anar a parar a l’abocador) només es pot obrir un dia a la setmana amb una targeta personalitzada; el contenidor d’orgànica es pot obrir cada dia, també amb la targeta; i els contenidors d’envasos, vidre i paper continuen essent de lliure accés com fins ara.

En els tres primers mesos de funcionament d’aquest nou model les xifres s’han capgirat: si amb el sistema anterior aquests municipis feien, de mitjana, un 73% de residus que anaven a parar directament a l’abocador i només un 27% de recollida selectiva, ara només el 21% dels residus recollits van al dipòsit, mentre que l’altre 79% es recull de forma selectiva en les diferents fraccions: orgànica, paper, vidre i envasos. Rajadell és el municipi on la selectiva obté un major percentatge, amb un 83%; Balsareny, un 80%; i Sant Fruitós, un 77%.

Totes les fraccions de selectiva creixen, especialment l’orgànica

La fracció que ha tingut el creixement més important ha estat l’orgànica (restes de menjar i petites restes de poda): abans, d’entre tots els residus recollits, només un 11% corresponia a aquesta fracció separada correctament a les llars. Ara, la xifra ha augmentat fins al 42%. La fracció orgànica que es recull va a la planta de compostatge del Parc ambiental de Bufalvent, on es transforma en compost, un adob de gran qualitat per a horts, jardins i camps.

Amb les dades de desembre de 2018 i gener i febrer de 2019, del total recollit en aquests municipis i barris que participen a la prova pilot, un 21% correspon a la resta; un 42% a l’orgànica; un 15% al vidre (que abans era un 5%); un 12% als envasos (que eren un 6%); i un 10 % al paper (que abans també era un 5%).

Uns resultats que superen les expectatives

Aquest sistema amb control d’accés als contenidors (que ja s’aplica en altres països i al País Basc) pretén augmentar el percentatge de residus que es recullen selectivament, ja que promou un canvi d’hàbits en la ciutadania. L’objectiu inicial era arribar a un mínim del 60% de recollida selectiva, que és la xifra que la normativa marca que s’ha aconseguir l’any 2020. Però tres mesos després de la posada en funcionament, l’objectiu ja s’ha acomplert amb escreix i la recollida selectiva ha passat de ser només una quarta part dels residus recollits a ser-ne més de tres quartes parts.

Actualment, els municipis consorciats (Bages i una part del Moianès) tenen la recollida selectiva, de mitjana, estancada per sota del 40%, comptant les aportacions als contenidors o al porta a porta, i també les aportacions a deixalleries -una fracció que encara no està comptabilitzada al projecte dels contenidors tancats i que encara podria fer millorar lleument l’índex de selectiva en aquests municipis-.

Al servei de la ciutadania

La ciutadania té a la seva disposició un número de telèfon per comunicar qualsevol incidència, mitjançant trucada o whatsapp, i poder resoldre dubtes i problemes que es presentin: 605332840.

Des del Consorci i els Ajuntaments dels municipis participants al projecte es fa una valoració molt positiva d’aquests primers resultats i es destaca, també, la implicació de la ciutadania i el bon funcionament de la tecnologia que s’ha desplegat per al tancament dels contenidors i també per poder extreure dades de les aportacions que s’hi fan.

Després de la primera fase d’implantació, ha començat la fase de seguiment d’incidències, en què els informadors ambientals es posen en contacte amb aquelles famílies que encara no han recollit les targetes per poder accedir als contenidors, o amb aquelles que es detecta que en fan un ús poc habitual.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Torna el R-Ciclajoguina, la campanya de reciclatge de joguines amb components electrònics. Va dirigida a nens i nenes d’educació primària de totes les escoles de la ciutat.​

Article

S'ha avaluat la quantitat d'elements impropis del rebuig orgànic des Castell a Menorca, que per ser aprofitable ha d'estar per sota del 15%​

Article

Abans de la implantació del sistema Porta a Porta, el percentatge de recollida selectiva de residus era del 45 %.

Butlletí