A new bioeconomy for a sustainable Europe

La Comissió Europea ha presentat un pla d'acció per desenvolupar una bioeconomia sostenible i circular que serveixi a la societat, el medi ambient i l'economia d'Europa.
26/11/2018 - 11:47

Els detalls del Pla d’acció es troben en la comunicació COM(2018) 673 final, que presenta 14 accions concretes que es desenvoluparan durant el 2018 i el 2019. Les accions persegueixen 3 objectius concrets:

  • Incrementar i reforçar els sectors amb base biològica.
  • Executar ràpidament la bioeconomía a tot Europa.
  • Protegir els ecosistemes i comprendre les limitacions ecològiques de la bioeconomia.

Els conceptes de bioeconomia i economia circular han agafat volada en aquests últims anys en els objectius i les polítiques de la Unió Europea com a resposta a la necessitat de transformació del model econòmic intensiu en recursos que han perdurat fins ara.

Aquesta revisió de l’Estratègia Europea de Bioeconomia (2018) assenta que la bioeconomia sostenible és el segment renovable de l’economia circular i aposta per accions que assegurin la circularitat dels bioresidus, la innovació i la inversió en bioeconomia circular i el desenvolupament de bioproductes, reciclables i biodegradables. Segurament, l’actualització de l’Estratègia de Bioeconomia respon a suplantar la mancança, pel que fa a la circularitat dels recursos biològics i els impactes sobre el cicle de nutrients i la biodiversitat, en el Paquet d’Economia Circular.

Podeu descarregar aquí el Pla d'Acció complert.


 

Relacionats

Article

S'ha iniciat a Dinamarca el projecte europeu “CITYLOOPS-Demostracions de desenvolupament urbà sistèmic per ciutats circulars i regeneratives” que compta amb la participació del Consell Comarcal en el marc del Vallès Circular. Com a marc de compromís i impuls del projecte, el passat 28 d'octubre va tenir lloc a Høje-Taastrup (Dinamarca) la signatura d’una Declaració de Ciutats Circulars, per part de representants institucionals de les diferents ciutats implicades en l’execució.

Article

La iniciativa substituirà les bosses de plàstic d’un sol ús per bosses compostables, que es podran aprofitar per llençar els residus orgànics domèstics i millorar la qualitat del compost que se n’obtingui. També es reduirà el consum de bosses d’un sol ús per pesar fruita i verdura gràcies a la introducció de bosses reutilitzables.

Article
Mataró aposta per un nou model econòmic i productiu basat en el reaprofitament per reduir l’ús de la matèria primera i la generació de residus

El sistema econòmic i productiu actual és, senzillament, insostenible. La manera com produïm i consumim bens i aliments no pot mantenir-se per sempre. Simplement perquè les matèries primeres de les quals ens nodrim són finites i no es regeneren, ni de lluny, al ritme del creixement de població i, per tant, de la demanda a escala planetària. El reciclatge, imprescindible, no és suficient per trencar amb aquest cercle negatiu. És per això que des de fa temps s’imposa un concepte molt més ampli i profund, el de l’economia circular. Ajuntaments com el de Mataró, així com diverses empreses i entitats de la ciutat, hi estan començant a apostar amb força. Però de què es tracta?

Butlletí