Torrelles de Llobregat

Article

Durant el passat mes de maig, l’Ajuntament de Torrelles, amb el suport de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (Rezero), va impulsar una campanya en el marc del projecte ‘Remenja’mmm, massa bo per llençar-ho’ per evitar el malbaratament alimentari als bars i restaurants del municipi.

Notícia
Bona acollida de les novetats en el sistema de recollida de residus

Des del 26 de juny, tothom haurà de treure les escombraries amb els nous materials del servei de recollida selectiva porta a porta.

Notícia

L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha impulsat una campanya per promoure bones pràctiques que fomentin el reaprofitament d’aliments al municipi

Notícia

A partir de juny, l’Ajuntament der Torelles de Llobregat implantarà millores en el sistema de gestió de residus per tal d’augmentar la participació ciutadana i bonificar a les llars.

Article

La planta de compostatge del municipi de Torrelles de Llobregat ha remodelat la instal·lació de reciclatge per fermentar la matèria orgànica. Amb aquesta millora mitjançant un sistema que, des de la base on es dipositen els residus, injecta la quantitat d'aire justa perquè la matèria orgànica es descompongui de manera òptima.

Article

L’escola bressol El Serralet ha iniciat un nou projecte de bolquers reutilitzables que s’implementa amb tots els alumnes del centre. L’ús d’aquests bolquers suposa beneficis tant per a la salut dels infants com per al medi ambient, sense que comporti cap cost addicional per a les famílies.

Notícia

L’esdeveniment consisteix en analitzar quins residus conté la fracció inorgànica perquè la ciutadania recordi què s’hi pot llençar i què no i entengui la importància d’una correcta separació.

Notícia

L’Ajuntament de Torrelles ha renovat un any més el conveni que té amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, per desenvolupar l’activitat i el territori agrari del municipi.

Article

El sistema de recollida de residus Porta a Porta que aplica l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat és sostenible econòmicament, ja que s’equilibra el seu cost amb els ingressos provinents de la taxa de residus i el retorn del cànon de l’AMB per a la correcta separació.

Notícia
L'Ajuntament atendrà les sol·licituds dels veïns que no puguin fer front al pagament dels subministres i en valorarà la situació per evitar-ne els tall.
Article
El parc agrari a Torrelles de Llobregat té actualment prop d’un 70% de terres en situació d’improductivitat, és a dir, abandonades.

La regidoria de Promoció Econòmica ha posat en marxa aquest febrer el projecte Banc de Terres de Torrelles amb l'objectiu de dinamitzar econòmicament l'espai agroforestal d'aquest petit municipi, és a dir, l'agricultura de muntanya i, en paral·lel, oferir alternatives en la lluita contra el fantasma de la desocupació. El projecte Banc de Terres, una iniciativa pionera a la comarca del Baix Llobregat emmarcada en l'àmbit del Pla Director de les Muntanyes del Baix del Consell Comarcal, es troba en la seva fase inicial i es desplegarà al complet al llarg d'aquest 2014. De moment, ja ha posat en marxa el Registre Municipal per a propietaris que vulguin oferir terres i els demandants.