La recollida Porta a Porta de Torrelles és sostenible econòmicament

Font: Ajuntament de Torrelles de Llobregat
04/04/2016 - 09:43

El sistema de recollida de residus Porta a Porta que aplica l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat és sostenible econòmicament, ja que s’equilibra el seu cost amb els ingressos provinents de la taxa de residus i el retorn del cànon de l’AMB per a la correcta separació.

El consistori té una despesa de recollida de residus domiciliaris, les recollides especials de voluminosos i vidre, la gestió de la deixalleria i el personal de 369.211,61 euros anuals.

A banda de beneficis econòmics, el model residu mínim també suposa uns nivells de recuperació molt satisfactoris, que han fet plantejar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’exportació del sistema a la resta de municipis. Aquest any ha encarregat a l’empresa Simbiosy un estudi sobre la recuperació dels residus municipals per tal d’aplicar el model a totes les poblacions metropolitanes. 

A Torrelles de Llobregat se separen els residus seguint el model Residu Mínim: es recullen de forma separada els residus orgànics, el paper i cartró, el vidre i els residus inorgànics.

I funciona amb l'horari de recollida selectiva porta a porta següent:

 


 

Categories: 
Municipis: 
Baix LlobregatTorrelles de Llobregat
Etiquetes: 

Relacionats

Article

Un any després de la implantació del nou sistema de recollida de residus, es triplica el reciclcatge. 

Article

Els resultats de recollida selectiva de residus a l'àrea metropolitana de Barcelona estan mostrant, durant el 2019, una millora en les xifres, després que l'any 2018 es revertís un estancament de gairebé una dècada. L'augment de la recollida selectiva de la fracció orgànica i del paper i cartró és clau en aquesta tendència.

Butlletí