La recollida Porta a Porta de Torrelles és sostenible econòmicament

Font: Ajuntament de Torrelles de Llobregat
04/04/2016 - 09:43

El sistema de recollida de residus Porta a Porta que aplica l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat és sostenible econòmicament, ja que s’equilibra el seu cost amb els ingressos provinents de la taxa de residus i el retorn del cànon de l’AMB per a la correcta separació.

El consistori té una despesa de recollida de residus domiciliaris, les recollides especials de voluminosos i vidre, la gestió de la deixalleria i el personal de 369.211,61 euros anuals.

A banda de beneficis econòmics, el model residu mínim també suposa uns nivells de recuperació molt satisfactoris, que han fet plantejar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’exportació del sistema a la resta de municipis. Aquest any ha encarregat a l’empresa Simbiosy un estudi sobre la recuperació dels residus municipals per tal d’aplicar el model a totes les poblacions metropolitanes. 

A Torrelles de Llobregat se separen els residus seguint el model Residu Mínim: es recullen de forma separada els residus orgànics, el paper i cartró, el vidre i els residus inorgànics.

I funciona amb l'horari de recollida selectiva porta a porta següent:

 


 

Categories: 
Municipis: 
Baix LlobregatTorrelles de Llobregat
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

Un any després de la posada en marxa del nou servei de recollida de residus a Collbató el balanç és molt positiu. La implantació de la recollida selectiva porta a porta de les 5 fraccions ha demostrat ser una bona opció, ja que la recollida selectiva ha augmentat, del 60 al 80%, i s’ha reduït la fracció resta gairebé a la meitat, del 40 al 20%.

Article

Un any després de la implantació del nou sistema de recollida de residus, es triplica el reciclcatge. 

Article
Va ser el primer municipi amb aquest sistema a Catalunya

Actualment, Tiana està posicionat com el poble de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb el percentatge més elevat de recollida selectiva.

Butlletí