Implantació progressiva del nou porta a porta a Matadepera

Qui recicli més, pagarà menys
28/02/2024 - 09:00

Aquest dilluns 19 de febrer comença el nou sistema de recollida de residus porta a porta amb identificador xip i els nous cubells

Actualment, el servei de recollida d’escombraries consisteix en la recollida porta a porta de bosses amb el residu pertinent segons un calendari establert. El nou sistema mantindrà l’estructura actual, però introduirà alguns canvis. Cada llar rebrà un joc d’elements d’aportació (cubells i bosses) on es dipositaran cadascuna de les fraccions (orgànic, paper i cartró, vidre, resta…). Els nous elements portaran xips que permetran registrar totes les aportacions que farà cada usuari. Per tant, l’aportació de la brossa s’haurà de fer obligatòriament amb els cubells proporcionats. La fracció orgànica es lliurarà obligatòriament en bosses compostables, que inicialment es proporcionaran de forma gratuïta a la ciutadania.

El procés de buidatge de cada recipient es registrarà electrònicament. Així mateix, el servei de recollida haurà de detectar si les escombraries aportades per l’usuari corresponen a la fracció que pertoca al calendari. En cas contrari, s’etiquetarà la bossa com a residu impropi, es registrarà la incidència també electrònicament i no es recollirà el material. També se seguirà el mateix procés en el cas que l’aportació es realitzi amb algun element no previst pel servei.

Aquest nou sistema de recollida permetrà un control més precís del procés de gestió de residus i, per tant, s’identificaran àrees de millora contínua i es podrà aplicar un sistema de taxes més just i equilibrat. Això vol dir que qui més contamini, pagarà més. L’Ajuntament vol incentivar la població a què disminueixi el nombre de dies d’aportacions, tot aplicant una quota menor.

Per tal de poder establir la taxa que s’aplicarà a partir de 2025, al llarg del 2024 es registraran les aportacions amb el nou servei d’identificació, de manera que a finals d’any es podran establir els trams i impostos associats a la taxa justa, que comptarà amb un cost fix i un de variable, en funció dels objectius establerts. La taxa de baix cost serà l’associada als comportaments més eficients en la gestió de residus. També s’establiran uns trams intermitjos i uns trams a penalitzar, corresponents a comportaments a millorar, com la sobre generació de residus o la molt baixa participació i, per tant, incorrecta separació dels residus en origen.

L’Ajuntament de Matadepera incorporarà noves fraccions de residus: roba, oli i residus d’aparells elèctrics i electrònics. Es recolliran porta a porta una vegada a la setmana (dijous al matí), prèvia trucada.

 

Com funcionarà el nou servei?

Davant la novetat del canvi, les inquietuds dels ciutadans que s’han anat recollint aquests últims dies, i de la necessitat de poder explicar de forma més clara en què consisteix aquest nou sistema de recollida, l’Ajuntament de Matadepera ha acordat que la seva implantació sigui progressiva, i que, per tant, convisquin els dos sistemes de recollida, l’actual i el nou previst, fins que des del consistori s’hagi pogut donar resposta a totes les inquietuds i consultes.

Els residus s’hauran de dipositar amb el material d’aportació que pertoqui cada dia. Per aquest motiu, cada llar ha de tenir un joc d’elements on es dipositaran cadascuna de les fraccions o elements. El ‘Kit del porta a porta’ es pot encara recollir fins aquest dissabte a l’aparcament de l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou, els dilluns, dimecres i divendres, de 14 a 20 hores, o els dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a 16 hores.

Amb el nou sistema, tots els serveis de recollida de residus que impliquin el buidatge de qualsevol element de contenció, incorporen un sistema electrònic d’identificació automàtica que estarà associat a un usuari. El procés de buidatge de cada recipient es registrarà electrònicament, per tal de fer un seguiment i identificar cada usuari.

El servei de recollida haurà de detectar si el material aportat per l’usuari correspon a la fracció que pertoca al calendari. En cas contrari, s’etiquetarà la bossa com a residu impropi, es registrarà la incidència també electrònicament i no es recollirà el material. Se seguirà el mateix procés en el cas que l’aportació es realitzi amb algun element no previst pel servei.

 

Novetats destacades

S’incorporaran noves fraccions de residus (roba, oli, residus d’aparells elèctrics i electrònics), que es recolliran porta a porta una vegada a la setmana, prèvia trucada. La fracció orgànica es lliurarà obligatòriament en bosses compostables, que inicialment es proporcionaran de forma gratuïta a la ciutadania, per tal d’afavorir el canvi de model. Finalment, l’aportació de la brossa s’haurà de fer obligatòriament amb els cubells proporcionats, que porten un xip d’identificació d’usuari. Els cubells s’hauran de retirar de la via pública un cop s’hagi efectuat el servei.

 

Per a més informació

Per tal d’explicar en detall el nou sistema, s’han organitzat diverses informatives al Casal de Cultura, una de les quals va ser enregistrada per Matadepera TV i ja es pot veure a través de l'enllaç que trobareu en aquesta mateixa pàgina, així com un document que resumeix el nou sistema.

Per a dubtes, atenció telefònica de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h al 652 14 78 56 i a sancheztd@matadepera.cat. A l'Escola Municipal de Música Frederic Mompou (Plaça Sant Jordi s/n) s'establirà una atenció presencial per resoldre dubtes a partir del 19 de febrer els dilluns i dimecres de 9.00h  a 13.00h.

A la imatge, el lot de contenidors que tindrà cada veí (Foto: Miquel Badia).

 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Sant Feliu de Codines serà més estricte amb el sistema de recollida d’escombraries porta a porta. Això és el que és desprèn de la xerrada que aquest dilluns ha organitzat el Consistori, que ha comptat amb la presènica de l'Agència de Residus de Catalunya, i el Consorci de Residus del Vallès Oriental

Notícia

Taradell reparteix tres mil cubells amb xip per millorar la recollida de residus porta a porta. Amb aquesta mesura l'Ajuntament podrà implantar, en un futur, un taxa per generació i/o participació.

Notícia

Hi haurà tres models adaptats a les particularitats de cada barri: els contenidors intel·ligents, el porta a porta i les àrees temporals de recollida. L’objectiu és millorar l’índex de reciclatge de la ciutat, que el 2022 se situava al 51,94%, i apostar per la reducció i reutilització com a mesures. Es faran reunions amb les associacions de veïns i veïnes i una campanya comunicativa als barris per explicar totes les novetats

Butlletí