Reciclatge

Notícia
Guia española de recomendaciones para el reciclaje de aguas grises vol ser un document de referència per a tots els agents implicats en l'aprofitament de les aigües grises, que són aquelles aigües residuals que es generen principalment en la vida quotidiana a la llar, ja sigui en el bany o en el rentat de roba, excloent-hi les que provenen de l'inodor (aigües negres). La guia s'ha presentat en el decurs d'una jornada tècnica celebrada a Barcelona per Aqua España, associació que agrupa a empreses de tractament i control d'aigua.
Article
Moviment R, una campanya per involucrar els joves en el reciclatge
Notícia
La nova planta Clean que les empreses StoraEnso i Alucha inauguraran la setmana que ve a Castellbisbal (Barcelona) permetrà reciclar 30.000 tones anuals de tetrabrics, i serà pionera en la recuperació del cent per cent de les làmines de plàstic i alumini d'aquest tipus d'envasos
Notícia
Destaca el reciclatge del residus de la construcció i demolició que creix fins el 57,6% i la valorització del 79,7% dels residus industrials
Opinió
El retorn a l'envàs reutilitzable és una bona opció si la transició es fa de forma sensata