abril 2011

Notícia
La primera jornada del 1er Congrés Món local i canvi climàtic. La gestió energètica en el món local ha servit per fer paleses les grans oportunitats que s'obren als municipis per esdevenir actors de primer ordre en un nou escenari energètic. En aquest nou escenari, caracteritzat pel declivi progressiu dels combustibles fòssils, la producció local  i diversificada d'energia anirà cobrant cada cop més importància i s'hauran d'aprofitar totes les fonts que estiguin a l'abast. El Congrés ha estat organitzat per l'ajuntament de Reus, l'Institut Català de l'Energia i l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, amb l'objectiu de generar un intercanvi d'experiències i de coneixements que contribueixi a fomentar polítiques més eficaces de l'administració local en aquest àmbit.
Notícia
El 3er Electric Vehicle Battery Forum ha plantejat en la seva segona jornada una pregunta fonamental: ¿Hi haurà prou liti al planeta per poder garantir el funcionament de la gran quantitat de vehicles elèctrics que es desplegaran per les ciutats a les properes dècades? El responsable de formular la pregunta ha estat Michael Tamlin director general de la companyia australiana Rincon Lithium i ell mateix hi ha donat resposta tot afirmant que sí. La major part de les reserves mundials es troben a Amèrica del Sud, especialment a Xile, Bolívia i Argentina.
Notícia
En el marc del congrés EV Battery Forum, aquest dimecres s'ha presentat la primera moto elèctrica dissenyada a Barcelona, un primer prototip que es podria comercialitzar a partir del 2012 i que ha comptat amb la col·laboració de l'Istituto Europeo di Design. L'alcalde ha aprofitat la presentació per demanar que aquest model elèctric porti el nom de Barcelona.
Notícia
El 3er Electric Vehicle Battery Forum organitzat a Barcelona per la companyia amb base a Singapur Dufresne, amb la col·laboració institucional de l'ajuntament de la capital catalana i de l'IDAE, ha reunit diversos actors clau en el món de la mobilitat elèctrica, tan públics com privats. Un dels debats s'ha centrat en la interrelació entre aquests actors. Algunes de les qüestions plantejades són: qui ha de liderar el procés? Quines dades cal recollir i com s'han de compartir a partir dels projectes pilot? En el rerefons d'aquest debat es troba la recerca d'un model de  gestió i de negoci, que ha de sorgir com a conseqüència de la progressiva implementació del vehicle elèctric (VE) a les ciutats, i que encara està per definir.