Nou Pla de Sostenibilitat del Zoo de Barcelona

Font: Ajuntament de Barcelona

07/01/2021 - 15:15

El 4rt Pla de Sostenibilitat del Zoo es basa en una diagnosi detallada dels metabolismes ambientals i elabora més de 170 propostes de millora. El Pla estableix 5 grans objectius, emmarcats el els ODS: Biodivers; Eficient; Influent; Participat i Cohesionat; i Conscient.

El nou Pla es basa en Pla Estratègic del Nou Model de Zoo de l’any 2018, que incorpora d’arrel la sostenibilitat. Es tracta del 4rt Pla de Sostenibilitat de Zoo, que s’actualitza cada 4 anys, des de l’adhesió del Zoo al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona l’any 2005.

Parteix de l’anàlisi de les polítiques de referència, com són el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el Compromís pel Clima, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i les polítiques ambientals sectorials existents de l’Ajuntament de Barcelona. Això permet definir els vectors i vessants ambientals més rellevants per la diagnosi.

El Pla de Sostenibilitat de ZOO estableix 5 grans objectius, emmarcats el els ODS: Biodivers; Eficient; Influent; Participat i Cohesionat; i Conscient.

La diagnosi s’ha fet de forma extensa per als àmbits definits: La biodiversitat, on s’incorporen el temes de vegetació, fauna, recerca i conservació, i s’analitzen punts fort i febles del model actual. També es fa una valoració del Zoo com a espai verd o parc urbà, comparant els serveis socioambientals que ofereix amb la resta d’espais verd de la ciutat, on es situa en sisè lloc del total de 327 espais verds de diferents tipologies.

S’inclou un anàlisi de l’espai físic del Zoo des de la perspectiva d’urbanisme de gènere, aplicant el Manual d’Urbanisme de la Vida Quotidiana, així com la valoració de les activitats d’educació ambiental.

Un altre àmbit d’anàlisi són els fluxos d’aigua, energia, residus i mobilitat. Els fluxos diferencien entre els consums de les pròpies instal·lacions i els generats pels visitants. Per cada àmbit s’ha elaborat el balanç global, i s’han analitzat aspectes específics. Així per exemple en cas de la mobilitat s’analitza des de la mobilitat dels visitants fins a les flotes de vehicles de les empreses de serveis contractades.

El Pla inclou 177 propostes, organitzades en fitxes de millora, que inclouen una descripció de l’actuació proposada, els condicionants, resultats esperats, indicadors, una priorització temporal, estimació de pressupost i responsabilitats.

S’estableixen indicadors específics per cada àmbit, i com a indicador global, la petjada de carboni, partint de les dades de l’any 2017.

A partir de l’estudi de les propostes del Pla, el Departament de Sostenibilitat del Zoo ha elaborat un Pla d’acció amb la previsió d’execució de les actuacions a 10 anys vista.


 

Categories: 

Relacionats

Article
Una iniciativa pionera que fomenta la protecció de les abelles al Parc Natural de Collserola

Ubicat al Parc Natural de la Serra de Collserola, el cementiri ha posat en marxa un projecte pedagògic únic al país per conscienciar sobre el paper clau d’aquests insectes en l’ecosistema i sobre la biodiversitat.

Les abelles són espècies pol·linitzadores molt importants per als ecosistemes, que en entorns urbans es troben fortament amenaçades per l’acció humana i la contaminació atmosfèrica

Article

L’Ajuntament ha iniciat el projecte de creació del Bosc de Papallones, una iniciativa per crear hàbitats que afavoreixin la biodiversitat idònia per a la reproducció de papallones. La proposta ha començat a fer els primers passos amb l’activitat “Creem un bosc de papallones” en la qual hi participen 230 nenes i nens de 4t de Primària de totes les escoles.

Article

S'estima que al voltant del 66 per cent de la població mundial viurà a zones urbanes al 2050. Amb l'objectiu d'ajudar les ciutats a fer front als efectes del canvi climàtic, el projecte RESCCUE, finançat per la UE, es va proposar ajudar les zones urbanes de tot el món, proporcionant models i eines innovadores per millorar la capacitat de les ciutats per resistir i recuperar-se ràpidament de nombrosos impactes i tensions relacionades amb el clima i mantenir la continuïtat dels serveis.

Butlletí