Nou Pla de Sostenibilitat del Zoo de Barcelona

Font: Ajuntament de Barcelona

07/01/2021 - 15:15

El 4rt Pla de Sostenibilitat del Zoo es basa en una diagnosi detallada dels metabolismes ambientals i elabora més de 170 propostes de millora. El Pla estableix 5 grans objectius, emmarcats el els ODS: Biodivers; Eficient; Influent; Participat i Cohesionat; i Conscient.

El nou Pla es basa en Pla Estratègic del Nou Model de Zoo de l’any 2018, que incorpora d’arrel la sostenibilitat. Es tracta del 4rt Pla de Sostenibilitat de Zoo, que s’actualitza cada 4 anys, des de l’adhesió del Zoo al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona l’any 2005.

Parteix de l’anàlisi de les polítiques de referència, com són el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el Compromís pel Clima, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i les polítiques ambientals sectorials existents de l’Ajuntament de Barcelona. Això permet definir els vectors i vessants ambientals més rellevants per la diagnosi.

El Pla de Sostenibilitat de ZOO estableix 5 grans objectius, emmarcats el els ODS: Biodivers; Eficient; Influent; Participat i Cohesionat; i Conscient.

La diagnosi s’ha fet de forma extensa per als àmbits definits: La biodiversitat, on s’incorporen el temes de vegetació, fauna, recerca i conservació, i s’analitzen punts fort i febles del model actual. També es fa una valoració del Zoo com a espai verd o parc urbà, comparant els serveis socioambientals que ofereix amb la resta d’espais verd de la ciutat, on es situa en sisè lloc del total de 327 espais verds de diferents tipologies.

S’inclou un anàlisi de l’espai físic del Zoo des de la perspectiva d’urbanisme de gènere, aplicant el Manual d’Urbanisme de la Vida Quotidiana, així com la valoració de les activitats d’educació ambiental.

Un altre àmbit d’anàlisi són els fluxos d’aigua, energia, residus i mobilitat. Els fluxos diferencien entre els consums de les pròpies instal·lacions i els generats pels visitants. Per cada àmbit s’ha elaborat el balanç global, i s’han analitzat aspectes específics. Així per exemple en cas de la mobilitat s’analitza des de la mobilitat dels visitants fins a les flotes de vehicles de les empreses de serveis contractades.

El Pla inclou 177 propostes, organitzades en fitxes de millora, que inclouen una descripció de l’actuació proposada, els condicionants, resultats esperats, indicadors, una priorització temporal, estimació de pressupost i responsabilitats.

S’estableixen indicadors específics per cada àmbit, i com a indicador global, la petjada de carboni, partint de les dades de l’any 2017.

A partir de l’estudi de les propostes del Pla, el Departament de Sostenibilitat del Zoo ha elaborat un Pla d’acció amb la previsió d’execució de les actuacions a 10 anys vista.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’esdeveniment, que buscava promoure la sostenibilitat i conscienciació ambiental, amb especial atenció a l’ecosistema marí, va ser tot un èxit. En paral·lel, es va presentar el Llibre “El Futur que volem”.

Article

L'Ajuntament de Barcelona va iniciar fa quatre anys un programa de reintroducció d'aquesta espècies protegida a la muntanya, on es calcula que ja hi ha uns 200 exemplars

Notícia

Els insectes pol·linitzadors són molt importants per la preservació de plantes i cultius i un element clau pel futur del planeta. L'Institut Municipal de Parcs i Jardins participa, arran de la seva experiència en la naturalització de la ciutat de Barcelona, en un pla per a la seva conservació a Catalunya

Butlletí