Contracta de neteja: més flexibilitat i adaptació a cada barri de Barcelona

25/03/2021 - 10:00

El servei de neteja i de recollida de residus que es desplegarà durant els pròxims 8 anys seguirà criteris de proximitat i d’adaptació a les característiques de cada barri. La plantilla s’ampliarà en 400 persones, fins a arribar a un total de 4.400, s’introduiran canvis mediambientals en la flota de vehicles, s’utilitzaran les noves tecnologies per optimitzar el servei i es fomentarà la participació ciutadana a través de diferents canals.

La nova contracta de neteja i recollida de residus és una de les inversions municipals més importants i té una durada de vuit anys. El nou servei, que s’adjudicarà per lots territorials a diferents empreses, augmentarà la recollida selectiva i la neteja viària, introduirà les noves tecnologies, reduirà l’impacte ambiental i promourà la participació ciutadana.

 

Recollida selectiva i neteja viària

En el marc de l’estratègia municipal de residu zero, s’augmentarà la recollida selectiva amb l’objectiu de passar del 40% actual al 55% el 2025. També s’avançarà cap a un sistema individualitzat de recollida selectiva i de reducció dels residus generats a la ciutat. El servei de recollida i neteja viària s’adaptarà als usos i les necessitats concretes de cada barri, diferenciant els nuclis antics de les zones comercials i les zones de muntanya de les zones amb més densitat de persones o les noves fórmules urbanístiques com les superilles.

  • Les accions que es duran a terme per incrementar la recollida selectiva són les següents:
  • Instal·lació d’un 25% més de contenidors de les diferents fraccions i reducció d’un 17% dels contenidors de rebuig, els grisos.
  • Més envasos al contenidor groc: s’hi podran llençar envasos lleugers, plàstics i metalls.
  • Agrupació dels contenidors de les diferents fraccions: el de l’orgànica deixarà d’estar amb el contenidor de rebuig i estarà al costat dels de paper, vidre i envasos.
  • Sistemes de recollida adaptats a espais de difícil automatització, com els nuclis antics.
  • Contenidors més baixos per millorar la visibilitat, i de diferents mides.
  • En els pròxims anys, els contenidors tindran boques calibrades al residu que s’hi llença i s’hi introduiran sistemes d’identificació dels usuaris per l’obertura i tancament de les tapes.

 

Noves tecnologies

A més de la introducció de contenidors intel·ligents amb sistemes d’identificació d’usuaris, per optimitzar el servei, tots els dispositius tindran un sistema de control automatitzat per a la gestió, que també facilitarà dades sobre el funcionament, que s’analitzaran constantment per millorar la resposta a les diferents necessitats.

 

Reducció de l’impacte ambiental

Per reduir emissions i contribuir en la lluita contra l’emergència climàtica:

  • Es renovarà la flota amb vehicles menys contaminants, s’augmentarà el nombre de vehicles elèctrics del 20% actual a un 66%.
  • Els nous vehicles i la nova maquinària de neteja disminuiran els nivells de soroll del servei.

 

Participació ciutadana

Les noves tecnologies incorporades al servei de neteja facilitaran també un control més constant amb el veïnat i el teixit comercial.

Es crearà una nova aplicació web per facilitar que la ciutadania consulti els detalls del servei de neteja i de recollida de residus al barri, i en pugui fer retorn i aportar propostes de millora.

A més, es desplegaran comissions de seguiment del servei a cada barri, formades pel veïnat, el districte i l’àrea de neteja i recollida de residus per avaluar i debatre el funcionament del servei, detectar-ne necessitats i incorporar-hi millores.

 


 

Categories: 

Relacionats

Article

El model de compactació a prova, totalment automatitzat, permet emmagatzemar cinc vegades més que una paperera d’escombraries tradicional

Article

En les tasques d’asfaltatge que s’executen s’han utilitzat 555 quilos de plàstics de rebuig que s’han incorporat a la mescla asfàltica de 185 tones de quitrà que s’han utilitzat per asfaltar el Passeig Dalmau en tot el tram de 1.580 metres quadrats.  La utilització del plàstic reciclat suposa una reducció de 860 quilos de CO2 emesos. 

Article

Amb l'inici del curs escolar L'Ajuntament de Tordera ha donat el tret de sortida a la campanya "Uneix-te al zero". Enguany, des de l'Ajuntament de Tordera es vol fer un pas més i començar a treballar per la minimització de residus, per aquest motiu s'inicia una campanya dirigida a la reducció dels residus des de tots els àmbits.

Butlletí