Aigües de Reus recarrega la seva flota de vehicles amb l’electricitat obtinguda en la depuració de les aigües residuals

10/12/2021 - 09:00

Aigües de Reus utilitza l’energia elèctrica que genera a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) per a la recàrrega de la seva flota de vehicles elèctrics, en seguiment dels principis més bàsics de l’economia circular.

La recàrrega dels cotxes elèctrics és possible gràcies a l’energia que resulta de l’aprofitament del biogàs que s’obté dels residus orgànics que, mitjançant el procés de depuració, s’han aconseguit aïllar de l’aigua bruta que arriba a l’estació depuradora a través de la xarxa de clavegueram.

L’EDAR de Reus produeix cada any al voltant d’un milió de metres cúbics de biogàs, una part dels quals es converteix en energia elèctrica i permet l’obtenció de 750.000 Kwh (Kilowats hora) anuals. Fins al dia d’avui, la major part del biogàs es destina al que es coneix com a “trigeneració”, un procediment poc implantat a la demarcació de Tarragona mitjançant el qual s'obtenen simultàniament energia elèctrica, energia tèrmica i refrigeració.

Aquests usos del biogàs ara s’han ampliat amb el creixement progressiu de la flota de vehicles elèctrics, atès que una part de l’electricitat generada a l’EDAR ja s’utilitza per a la seva recàrrega. Recentment han estat set els vehicles elèctrics que s’hi han incorporat, i ben aviat es preveu iniciar la licitació d’un altre paquet de vuit vehicles elèctrics, amb la qual cosa Aigües de Reus preveu que, a final d’aquest any, tots els vehicles electrificables de l’empresa municipal (els que tenen alternativa real de mercat) siguin el 70% del total.

 

Aigües de Reus i l’economia circular

En aquesta línia, Aigües de Reus fa anys que aplica principis de l’economia circular a la seva activitat quotidiana. La utilizació de part de l’aigua depurada per al regadiu agrícola. La producció de biogàs a partir dels residus orgànics que s’han aillat de les aigües brutes i que es destina a la trigeneració energètica. L’estalvi mitjançant la utilització d’aigua no potable però apta per a altres usos del tot quotidians, com és la neteja de carrers, reg d’horts urbans, compactació de terrenys, etc. La destinació per a la jardineria i l’agricultura de l’abonament orgànic que es genera en els processos de depuració de les aigües. El treball continuat per garantir l’eficiència de la xarxa d’abastament (tot evitant les pèrdues d’aigua), amb l’objectiu principal de frenar el malbaratament de recursos...

De fet, Aigües de Reus du a terme anualment una important inversió en eficiència energètica, rere un canvi de model energètic. Fruit d’aquestes polítiques, el pla d’inversions 2020-2021 inclou diverses actuacions, entre les quals hi ha la instal·lació de plaques solars en diverses infraestructures (com ara l’Estació Depuradora d’Aigua) i el millor aprofitament dels recursos hídrics de la ciutat.

 

Aspectes ambientals i econòmics

Tot plegat en seguiment de les directives de l’economia circular proposades pel Parlament Europeu, que s’ha fixat l’objectiu d’un 70% de reciclatge dels residus que s’originen a Europa i la reducció dels residus que acaben en deixalleries a un màxim del 5%, entre d’altres. En essència, l’economia circular arrenca en la intersecció dels aspectes ambientals i econòmics, sobre la base que el sistema lineal de la nostra economia (extracció, fabricació, utilització i eliminació) ha arribat als seus límits.

Per tant, l'economia circular proposa un nou model de societat que utilitza i optimitza els estocs i els fluxos de materials, energia i residus i el seu objectiu és l'eficiència de l'ús dels recursos. Dit d’una altra manera, els residus d'uns esdevenen recursos per a altres, amb la qual cosa tot producte ha de ser dissenyat per a ser deconstruït. L'economia circular aconsegueix convertir els nostres residus en matèries primeres, paradigma d'un sistema de futur.


 

Municipis: 
Baix CampReus

Relacionats

Article

L'ACA impulsa la producció de biogàs en una desena de depuradores de cinc comarques catalanes

Article

La II edició dels Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus premia les iniciatives verdes de set empreses de la ciutat

Article

El Centre de Conservació de Carreteres de la Diputació de Barcelona, situat a Calldetenes, és el primer edifici corporatiu en assolir el consum zero, gràcies a les obres de substitució de la coberta i d’adequació que s’hi han dut a terme i que han tingut un pressupost de 339.000 euros.

Butlletí