Unes 1.400 famílies de Rubí han obtingut el nou carnet per fer aportacions a les deixalleries municipals

Font: Ajuntament de Rubí

27/02/2020 - 10:30
Algunes aportacions fetes a la deixalleria de Cova Solera poden ser bonificables (foto: Ajuntament de Rubí)

Algunes aportacions fetes a la deixalleria de Cova Solera poden ser bonificables (foto: Ajuntament de Rubí)

Des de mitjans de gener, els rubinencs i les rubinenques que vulguin fer aportacions a les deixalleries municipals de la ciutat cal que tramitin el nou carnet d’usuari. Durant aquest primer mes de funcionament del nou sistema d’identificació, s’han expedit uns 1.400 carnets virtuals.

El nou carnet digital, que substitueix el que hi havia fins ara i que va caducar a finals de desembre de 2019, es pot sol·licitar la propera vegada que s’utilitzi el servei. Només cal facilitar al personal de la deixalleria l’adreça del domicili i un correu electrònic, a través del qual es rebrà el carnet en format digital, així com les claus d’accés per entrar a la plataforma https://rubi.deixalleria.cat. En aquesta web, les persones usuàries podran fer el seguiment de les aportacions associades al seu domicili. Si hi ha diferents persones que conviuen al mateix habitatge i que fan ús de la deixalleria per separat, compartiran el carnet, ja que aquest estarà associat a la vivenda.

Tal com recull l’ordenança fiscal núm. 16, les persones que fan ús de la deixalleria de Cova Solera tenen dret a reduccions a la taxa de residus en funció del nombre de vegades que la visitin, sempre que mostrin el carnet d'usuari associat al seu habitatge. A través de la plataforma web, cada família també podrà conèixer el percentatge de reducció a la taxa que li pertoca segons les aportacions realitzades.

Amb la posada en marxa d’aquest nou sistema es millora la gestió de les bonificacions i es facilita que la ciutadania pugui consultar en tot moment les aportacions fetes.

Quins residus permeten obtenir bonificacions?
Només s'aplicaran reduccions a la taxa per les aportacions dels residus que no es poden llençar als contenidors de paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica o resta ubicats a la via pública. 

Així, s’obtindran bonificacions si es porta oli de cuina i de cotxe; ferros i metalls voluminosos; vidre pla (miralls, finestres...); fibrociment amb amiant (prèvia recollida del kit de prevenció de riscos); electrodomèstics; ferralla; runa; pneumàtics; branques i restes d’esporga; material electrònic gran; vernissos, dissolvents i pintures; roba i calçat; frigorífics i electrodomèstics amb CFC; cartró de gran format, mobles i fusta; i altres residus especials (líquid de frens, anticongelants, biocides, pesticides, productes tòxics...) a la deixalleria de Cova Solera.

Un mínim de 3 aportacions anuals donarà dret a un 3% de reducció de la taxa de residus. Si es realitzen entre 4 i 19 aportacions, s’augmentarà un 1% la bonificació per cada visita. El màxim establert a l’ordenança és una bonificació del 20% per a més de 19 aportacions. Només incrementaran el percentatge de reducció de la taxa les aportacions de residus que es realitzin en diferents dies de l'any, independentment del volum o del nombre dels mateixos.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
L'acció s'ha 'emmarcat en la Setmana de Prevenció de Residus de Rubí
El lot de prevenció de riscos per retirar residus de fibrociment | Ajuntament de Rubí

El lot de prevenció de riscos per retirar residus de fibrociment | Ajuntament de Rubí

El fibrociment amb amiant és un material compost per ciment i fibres d’amiant que es feia servir a la construcció, i que es va deixar de fer servir l’any 2002, substituïnt-lo per fibra de vidre o cel·lulosa. El fibrociment amb amiant pot tenir conseqüències per a la salut quan es trenca, ja que, en fragmentar-se, allibera unes fibres molt petites d’amiant. Si es respiren aquestes partícules, poden entrar al pulmó i provocar, amb el pas del temps, malalties com ara el càncer.

Notícia

Al marró, només l’orgànica. Aquest és el lema de la nova campanya que impulsa l’Ajuntament de Rubí amb l’objectiu de perfeccionar la recollida de la fracció orgànica. Amb aquesta iniciativa es pretén conscienciar la ciutadania que cal reduir la presència de residus impropis ─tots aquells que es llencen a un contenidor que no correspon─ al contenidor marró. I és que aquesta barreja provoca uns costos ambientals i econòmics que afecten a tothom.

Article

L’ús del got reutilitzable, que té un preu de 0,50 euros i és retornable, ja està plenament consolidat

Butlletí