S'incrementen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya durant el 2019

21/06/2021 - 16:07

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha publicat les últimes dades d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya, corresponents a l’any 2019. Les emissions totals han estat de 44 milions de tones de CO2 equivalent (Mt CO2eq ) i s’han incrementat respecte de l’any anterior en 0,34 Mt CO2eq, un 0,7%.

Des del 1990, les emissions totals de GEH han seguit una evolució creixent fins al 2005, any que va marcar un pic històric d’emissions amb 57,50 MtCO2eq, mantenint-se fins a l’any 2007, quan la tendència es va invertir i les emissions anuals van anar disminuint fins al 2013. A partir d’aquell any, van tornar a augmentar fins al 2017. El 2018 i 2019 s’han mantingut relativament estables i es troben un 13,2% per sobre de les emissions de l’any 1990.

Aquest increment d’emissions és degut bàsicament al sector energètic ja que va augmentar un 13% la generació d’electricitat a partir de fonts fòssils, com els cicles combinats, degut a la sensible disminució de la producció d’energia hidràulica. El sector transport va contribuir novament a l’increment de les emissions, creixent un 1% i mantenint la tendència a l’alça dels darrers anys. Pel que fa als sectors que redueixen les seves emissions destaca especialment el sector serveis, amb una baixada relativa del 14% i en menor mesura la indústria i el sector residus. La resta de sectors es mantenen pràcticament estables.

L’any 2019, els sectors industrial i del transport van ser els responsables de més de la meitat de les emissions de GEH a Catalunya (30% en ambdós casos), seguits de l’energètic (15%), i de l’agricultura i ramaderia (11%).

De les 44 Mt CO2eq emeses a Catalunya, 15,12 milions (34%) corresponen a les instal·lacions sotmeses a la Directiva europea de comerç de drets d’emissió; 0,48 milions de tones (1%), a emissions de CO2 de l’aviació nacional, i les 28,40 milions de tones restants (65%) són emissions dels sectors difusos.

A l’apartat Inventaris d'emissions de GEH del portal de canvi climàtic podreu trobar les últimes dades disponibles d’emissions de GEH per a Catalunya, per a les demarcacions catalanes i per al conjunt de l’Estat espanyol i la Unió Europea.

Les dades corresponents al 2019 suposen un increment del 0,7% respecte de l’any anterior i situant-se un 13,2% per sobre de les emissions de l’any 1990


 

Relacionats

Article

Barcelona Energia apel·la a la lluita contra el canvi climàtic amb l’ús d’energia renovable.

La comercialitzadora pública d’energia 100% renovable de l’àrea metropolitana de Barcelona llança una nova comunicació centrada a conscienciar sobre la necessitat de revertir els efectes de l’escalfament global.

Notícia

377 científiques i científics espanyols s'han unit en una crida urgent a l'acció a través d'un manifest conjunt, promogut pel Comitè Científic de SEO/BirdLife i titulat Manifest científic per la protecció de la biodiversitat i el desplegament responsable de les energies renovables al territori.

Notícia

L’inici va tenir lloc ahir amb una xerrada i la inauguració d’una exposició a la Biblioteca Municipal.

Butlletí