Rubí reforça els serveis de neteja viària

27/09/2017 - 10:42

L'Ajuntament de Rubí reforça la neteja de la ciutat amb la incorporació d'un nou equip amb aigua a pressió i un dispositiu especial del servei de Gestió de Residus per netejar els Polígons d'Activitat Econòmica.

Des del mes de juliol, el govern municipal ha intensificat la neteja de la ciutat amb l’objectiu de donar resposta a les demandes de la ciutadania. Així, s’estan duent a terme tot un seguit d’actuacions per posar la ciutat al dia en matèria de neteja i recollida d’escombraries. A més de les diferents accions programades durant els darrers mesos, algunes de les quals s’allargaran fins a final d’any, aquesta setmana ha entrat en funcionament un nou equip de reforç de neteja amb aigua a pressió i, paral·lelament, cinc persones contractades a través de plans d’ocupació han començat a treballar realitzant tasques de desbrossament d’herbes als escocells i voreres.

L’equip de reforç de neteja amb aigua a pressió, el segon d’aquestes característiques disponible a la ciutat, treballa en torn de tardes, de dilluns a dissabtes. Aquesta màquina dual focalitza la seva feina, bàsicament, en els carrers més cèntrics i concorreguts del municipi, tot i que també realitzarà treballs de neteja puntuals en zones perifèriques.

A l’estiu, el servei de Gestió de Residus ja va augmentar la neteja amb aigua a pressió a tota la trama de la ciutat. D’una banda, amb la incorporació d’una primera màquina dual, que funciona a doble torn (matí i tarda). I, de l’altra, actuant especialment i de manera focalitzada en les taques de les voreres, gràcies a les furgonetes hidronetejadores (també en torn de matí i tarda).

També s’han incorporat al servei de Parcs i Jardins cinc persones contractades a través de plans d’ocupació, que s’encarreguen de desbrossar les herbes que creixen als escossells i a les voreres. Amb aquesta mesura, el govern municipal vol reforçar la percepció de la neteja de la ciutat.

Ampli reforç de la neteja

Al juliol també va entrar en funcionament el reforç del servei de neteja de contenidors amb un camió rentacontenidors. Així, des d’aleshores, la neteja dels contenidors de les fraccions orgànica i resta ha passat a ser setmanal, aproximadament.

El mes de juliol també es va intensificar el buidat dels contenidors de recollida selectiva d'envasos i de paper-cartró, parant especial atenció a aquells que, de manera més habitual, s'omplen durant els mesos d'estiu. Aquests reforços és previst que s’allarguin fins a finals d’aquest mes de setembre.

Paral·lelament, també es va reforçar la recollida dels abandonaments de residus a l’entorn dels contenidors, especialment els ubicats a les urbanitzacions, però també dels contenidors de la resta de la ciutat. Aquestes actuacions es preveu que comptin amb aquest reforç fins a finals d’any.

A banda d’aplicar aquests reforços, l’Ajuntament de Rubí també ha traslladat el malestar de la ciutadania i del mateix consistori respecte a l’estat de la neteja de la ciutat a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), l’empresa que actualment presta aquest servei a Rubí. A la vegada, també li ha exigit més proactivitat a l’hora de dur a terme la feina.

Una altra de les accions dutes a terme ha estat intensificar el seguiment del compliment del contacte de neteja, amb l’objectiu d’assegurar que FCC compleix tot allò que se li demana. 

Reforç als PAE

Per altra banda, l’Ajuntament de Rubí ha engegat un operatiu especial de neteja dels onze Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de la ciutat. A través d’aquest pla, entre el 7 de setembre i el 13 d’octubre es realitza una neteja a fons de la totalitat dels PAE rubinencs. Les feines han començat al PAE de Rubí Sud i acabaran a mitjans del mes d’octubre al PAE de Can Rosés. Es tracta d’un reforç que el consistori posa en marxa aproximadament cada sis mesos amb l’objectiu d’assegurar el manteniment dels diferents polígons i que implica el Servei de Gestió de Residus i el Servei de Parcs i Jardins.

Els PAE són la carta de presentació de l’activitat econòmica de la ciutat. Mantenir-los en bones condicions també és una manera de fomentar la competitivitat de les empreses i de facilitar la seva projecció”, diu l’alcaldessa Ana María Martínez.

Gestió de Residus hi destina un equip format per dos operaris i una furgoneta de caixa oberta que s’encarrega de retirar deixalles que el dispositiu ordinari amb escombradora no permet recollir. Concretament, es netegen els residus acumulats en espais d’ús públic ja sigui per la suma d'actes d'incivisme, per acumulacions causades per fenòmens meteorològics o per abandonaments indiscriminats de residus.

Un cop completada la neteja, a partir del 15 d’octubre el Servei de Parcs i Jardins procedirà a desbrossar els diferents polígons. Cinc persones contractades a través de plans d’ocupació donaran suport al personal propi del servei municipal per eliminar les herbes que creixen als escocells i a les voreres. S’estima que en dos mesos s’haurà completat una neteja a fons de tots els polígons d’activitat econòmica de la ciutat.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El Consistori ha consensuat amb l’entitat Rubí té rodes la tria dels nous recipients per a la brossa, adaptats a aquest col·lectiu, entre d'altres

Acte
05/06/2023 - 00:00
Terrassa
Article

‘Salut i microplàstics' és el lema de la 32 Setmana del Medi Ambient de Terrassa, que se celebra del 5 a l'11 de juny.

Butlletí