Restriccions per la sequera als parcs i platges metropolitans

Font: AMB.cat

04/03/2023 - 08:35


L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha acordat noves restriccions d'aigua als parcs i platges metropolitans per la fase d'excepcionalitat de la sequera, que inclou l'aturada del reg per aspersió, camions cisterna per regar amb aigua no potable i anul·lació de la ressembra de gespa i la neteja de paviments amb aigua. 

L'AMB intensifica les restriccions d'aigua als parcs i platges metropolitans després de l'entrada en vigor, el 2 de març, de la fase d'excepcionalitat de la sequera, dictada per la Generalitat de Catalunya. 

Les actuacions més rellevants que s'executen des d'ara als parcs metropolitans per minimitzar el consum d'aigua inclouren l'aturada del reg per aspersió i reducció de les dosis i temps del reg per degoteig destinat a l'arbrat i la vegetació arbustiva amb l'objectiu d'assegurar la subsistència de la vegetació present als parcs amb el mínim consum d'aigua. També la mobilització de camions cisterna per regar amb aigua no potable els arbres i les plantes arbustives que no disposen d'instal·lació de reg automàtic; i l'anul·lació de les tasques de ressembra i posada a punt de gespes i prats regats, habitualment programades a la primavera amb suport de reg i que comportarien per tant, un important consum d'aigua; i de les feines de reposició anual de plantes arbustives, habitualment programades a la primavera o la tardor i que per implantar-se correctament comportarien consums d'aigua.

A l'Àrea Metropolitana de Barcelona el consum d'aigua per persona i dia és de 106 litres

A banda de la gestió del verd també es preveu la inspecció de les xarxes de sanejament sense les habituals tasques de neteja total de la xarxa, és a dir, se n'avaluarà l'estat i es netejaran puntualment si escau, i  l'eliminació de tasques de neteja de paviments i mobiliari urbà, que es faran només en cas que existeixi un risc per a la salut.

Les restriccions també afecten les platges metropolitanes. Les més importants inclouen la continuació del tancament de les dutxes, que ja estaven fora de servei des de la fase anterior de l'activació del decret de sequera, és a dir, des de la fase d'alerta; la renovació de claus de pas de tots els elements de dutxes i rentapeus i un control exhaustiu dels comptadors per tal d'eliminar al màxim les pèrdues d'aigua a les conduccions, i la rectificació dels protocols de neteja d'equipaments, instal·lacions i mobiliari de platges a una reducció al mínim dels consums imprescindibles per al funcionament òptim.

Foto: AMB. Parc de la Fontsanta

 

Pla estratègic del cicle integral de l'aigua (PECIA)

Coincidint amb l'agreujament dels efectes de la sequera, l'AMB va aprovar el 28 de febrer el Pla estratègic del cicle integral de l'aigua (PECIA). Aquest pla ha de garantir l'aigua en tot el territori metropolità a 30 anys vista. Amb un conjunt d'actuacions que suposaran un cost d'entre 2.100 i 2.400 milions d'euros, el pla reduirà el dèficit hídric  de la metròpolis de Barcelona en l'horitzó de l'any 2050, que s'ha xifrat en 130 hm3/any.

El PECIA garantirà l'aigua a l'àrea metropolitana a través de l'augment de la garantia d'abastament i potenciar l'eficiència dels sistemes i la resiliència del cicle de l'aigua, la contribució a la millora de la qualitat de les masses d'aigua, l'adequació dels dels sistemes actuals als requeriments futurs, i la millora de la governança, la gestió, el coneixement i la transparència. 

Alguns dels projectes plantejats al PECIA ja estan en marxa, com ara l'aportació addicional d'aigua regenerada al riu Llobregat perquè sigui captada per l'ETAP de Sant Joan Despí i reforci l'abastament urbà o l'aportació al tram final del riu per mantenir el cabal ecològic, i la injecció a l'aqüífer profund.

De cara al futur, el nou pla preveu aprofitar millor l'aigua del riu Besòs amb la construcció d'una nova planta potabilitzadora (ETAP) al Besòs, que permeti captar recursos d'aquest riu. També preveu la construcció d'una nova estació de regeneració d'aigua (ERA) al Besòs, semblant a la que ja funciona en l'àmbit de la depuradora del Prat de Llobregat.

 

Important reducció del consum metropolità

Arran de la sequera de la primera dècada del segle XXI, la població metropolitana ha fet una demostració de consciència i  responsabilitat ciutadanes reduint el consum d'aigua: des de 128 litres per persona i dia l'any 2003 a 113,7 litres/persona/dia el 2007, fins arribar als actuals 106 litres diaris per persona. Aquesta xifra està molt per sota de les mitjanes actuals de Catalunya (117 litres/persona/dia ) i d'Espanya (133 litres/persona/dia), i se situa molt a prop del que la Organització Mundial de la Salut (OMS) considera el mínim imprescindible: 100 litres per persona i dia.

Amb un Pla de sequera activat el mes d'octubre del 2021 i amb l'entrada en vigor de la fase d'alerta el 25 de novembre de 2022, el servei de parcs de l'AMB ja va aplicar mesures per adaptar la gestió dels parcs metropolitans al seu compliment, entre les quals restriccions en el consum d'aigua de reg de jardins i zones verdes, amb una dotació màxima d'aigua a 450 m3/ha al mes i l'aplicació del reg només en horari nocturn i la prohibició d'omplir totalment o parcialment fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte les que siguin suport vital de vida aquàtica.

Un dels episodis de sequera més severs que s'han viscut a Catalunya va ser entre l'abril del 2007 i el maig del 2008, quan es va activar el Decret de sequera que es va allargar fins al gener de 2009. Aquest decret va comportar importants restriccions en l'ús d'aigua destinada als espais verds i va requerir una revisió i adaptació urgents dels criteris i intervencions associats a l'ús eficient de l'aigua en la gestió de la xarxa de parcs metropolitans: revisió i racionalització de superfícies verdes, transformació de gespes i prats regats en prats florits, millora d'instal·lacions d'aigua o implantació de la telegestió.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Un projecte per produir un milió de metres cúbics d'aigua regenerada per abastir Sant Cugat, Cerdanyola i la Universitat Autònoma

Notícia

S’enviaran cartes a 24.000 persones que fan un consum excessiu d’aigua i a 250 grans consumidors (algunes indústries, grans superfícies, etc.) per demanar-los un ús responsable de l’aigua.

Article

 

El Servei de suport a les polítiques de consum de la Diputació de Barcelona disposa d'un fulletó sobre Com pots estalviar aigua a la llar, que inclou 10 accions per reduir el consum i la factura d’aigua. Us presentem el contingut en format interactiu.

Butlletí