Presentat el Pla de mobilitat urbana sostenible de Badalona

14/06/2016 - 12:23

La Diputació de Barcelona ha redactat el Pla de mobilitat sostenible (PMSU) de Badalona, un document que configura les estratègies de mobilitat sostenible de cada municipi d'acord amb la Llei de mobilitat de Catalunya.

El document ha estat presentat aquest dijous pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, al Consell de Mobilitat de l'Ajuntament de Badalona.

Els objectius del Pla de mobilitat sostenible (PMSU) de Badalona s'articulen en la proposta d'un pla d'acció basat en deu grans línies estratègiques com són la promoció del transport públic de qualitat i competitiu respecte el vehicle privat, el foment de l'ús racional del cotxe, augmentar la superfície de la xarxa de vianants o millorar les infraestructures per augmentar l'ús de la bicicleta, entre d'altres.

Pel que fa a la millora de la mobilitat en transport públic, el Pla proposa una setantena d'actuacions, entre les quals hi ha la millora de l'accessibilitat a les parades, millorar el control i manteniment de les rampes i plataformes d'accés als autobusos, així com dissenyar una nova xarxa urbana i interurbana de transport públic. Respecte el ferrocarril, el Pla indica que cal promoure l'ampliació de la xarxa ferroviària, analitzant els projectes existents i seguint els criteris d'optimització dels serveis públics.

Entre les actuacions que el Pla recomana hi ha la remodelació de l'Hospital de Can Ruti per garantir l'accés dels autobusos i facilitar els itineraris per a vianants entre les parades i l'hospital, així com millorar també l'accessibilitat en transport públic i els vianants al tanatori Municipal i potenciar les relacions internes amb l'àmbit natural del municipi, mantenir i fomentar els principals corredors interiors al Barcelonès Nord i millorar la coordinació d'horaris dels serveis diürn i nocturn.

Trànsit motoritzat

Pel que fa a la mobilitat del trànsit motoritzat, el Pla proposa, entre d'altres actuacions, la construcció de les calçades laterals de la C-31 en sentit Barcelona i la construcció de l'eix de la Conreria. Així mateix proposa la realització d'un Pla de circulació, la instal·lació de zones avançades per a motocicletes, la realització d'un Pla específic de mobilitat en l'àmbit comercial de Montigalà i un Pla d'aforaments vinculat al vehicle motoritzat.

Mobilitat a peu i en bicicleta

Entre les mesures que es proposa per la mobilitat a peu, hi ha establir una xarxa principal de vianants còmoda, segura i accessible, la millora de la connexió a peu entre els barris del Pomar, Morera i Bufalà i Montigalà, i la construcció o adequació de passos a nivell i soterrats vinculats al creuament de la C-31 i de la xarxa ferroviària.

Pel que fa a la bicicleta, el Pla proposa la creació d'una xarxa bàsica d'itineraris per a bicicletes, la implantació de nous estacionaments per a bicicletes a la via i la potenciació de l'estacionament de bicicletes en aparcaments públics, entre d'altres mesures.

El Pla també proposa mesures per a l'aparcament i la distribució de mercaderies, com són la implantació d'àrees blaves i verdes, la regulació de l'aparcament de l'estació de Renfe, el condicionament d'aparcaments tolerats en solars, la creació d'un aparcament dissuasori a la B-20 o la creació de zones d'aparcament per a autocars i habilitació temporal a l'entorn dels principals equipaments esportius, entre d'altres.

Pel que fa a mesures mediambientals, el Pla recomana fomentar que les empreses de transport disposin un Pla de gestió ambiental, la introducció de mesures en favor de l'extensió del vehicle elèctric, considerar criteris ecològics en la renovació de la flota de vehicles municipals, fer campanyes de promoció de combustibles més eficients i nets per al transport, l'elaboració anual del mapa acústic de la ciutat i invertir en mesures d'atenuació del soroll provocat pels vehicles motoritzats.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Les ZBE són àrees on es restringeix l'accés i la circulació dels vehicles més contaminants, segons l'etiqueta o distintiu ambiental de cada vehicle, i també depenent dels fenòmens meteorològics que puguin afectar o empitjorar les condicions de qualitat de l'aire. 

Notícia

Per les carreteres catalanes circulen ja 82.494 vehicles elèctrics, després que l’any 2023 es tanqués amb 20.412 noves matriculacions

Notícia

Un any després de l’inici del servei, s’han instal·lat 168 estacions i més de 1.800 bicicletes. Badalona, Viladecans, Cornellà de Llobregat i Castelldefels són els municipis on es fan més viatges en origen.

Butlletí