Pla Local de Prevenció de Residus de Santa Maria de Palautordera

02/03/2023 - 09:14

El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera de 24 de novembre va aprovar el Pla Local de Prevenció de residus 2022 - 2030.

La prevenció de residus, ocupa el primer lloc en la jerarquia de generació i gestió dels residus, essent un primer pas abans del reciclatge i el tractament finalista de les deixalles.

Segons les estadístiques publicades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la generació total de residus municipals a Santa Maria de Palautordera l’any 2020 va ser de 5.752,13 tones, el qual suposa una generació per càpita de 597,31 kg/hab any, un valor significativament per sobre dels 510,82 kg/hab any del conjunt de Catalunya.

El pla elaborat preveu per l’any 2030, un objectiu de prevenció del 5%. Per aconseguir aquest objectiu, s’ha planificat treballar durant el període 2022- 2030 amb un total de 25 línies d’actuació, classificades cadascuna d’elles segons el tipus de residus del que es contempla de reducció: matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers, vidre, foment de la reutilització i actuacions transversals, les quals contenen la valoració econòmica del seu cost d’executar-les, així com l’estalvi econòmic de gestió de residus que suposen.

L’ajuntament és un actor clau en la prevenció de la generació de residus en l’àmbit municipal i és per això que s’ha elaborat un Pla Local de Prevenció de Residus Municipal, amb l’objectiu de complir la normativa i objectius europeus, estatals i autonòmics en matèria de prevenció i gestió de residus.

A grans trets, els objectius genèrics d’aquest pla són:

1. Foment del compostatge individual i a les escoles, i la creació d’una prova pilot de compostatge comunitari.

2. Reducció del malbaratament alimentari.

3. Reducció de l’ús de paper i cartons, fomentant l’intercanvi de llibres, minimitzant la publicitat directa, etc.

4. Minimitzar el consum d’envasos d’un sol ús fomentant estratègies com la de la compra a granel.

5. Potenciar l’ús d’envasos de vidre reutilitzables.

6. Apostar per la reutilització i reparació d’aparells electrònics, roba i calçat.

7. Creació de mesures fiscals i d’accions genèriques enfocades a la prevenció de residus, com ara la implementació d’un sistema de recollida porta a porta.

 

Inici campanya de la “Aprofita’m. No em llencis!!”

Un dels objectius del Pla Local de Prevenció de Residus Municipal, és buscar estratègies que ajudin en la reducció del malbaratament alimentari, és per això que des de l’Ajuntament s’ha posat en marxa una campanya contra el malbaratament alimentari.

Durant el mes de gener s'han fet visites als establiments de restauració i minoristes d’alimentació per conèixer i compartir estratègies i experiències de millora de l’aprofitament d’aliments i amb l’objectiu de treballar per reduir aquest malbaratament.

 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Mollet del Vallès és una de les candidatures catalanes que optarà al Premi Europeu de la Prevenció de Residus (EWWR) 2024 en la categoria d’Administració Pública per la seva iniciativa “Dia lliure d’envasos d’un sol ús al Mercat Municipal”.

Notícia

Prop d’un centenar de persones participen en la jornada de portes obertes a les instal·lacions del Consorci Besòs Tordera, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua i de la Meteorologia.

Notícia

Butlletí