Multiplicar el reciclatge a l'hostaleria a l'Hospitalet de Llobregat i Castellbisbal

Font: AMB.cat i Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

04/05/2021 - 21:20

Impulsada per l’AMB, Ecovidrio i Ecoembes, en col·laboració amb els respectius ajuntaments. L’objectiu és analitzar la situació, informar els establiments i fomentar-hi la separació correcta de les diverses fraccions El sector de l’hostaleria i la restauració genera pràcticament el 50 % de tots els residus comercials recollits

 

Campanya per millorar la recollida selectiva a bars i restaurants a L'Hospitalet de Llobregat   

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i les entitats Ecovidrio i Ecoembes, amb la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet, posen en marxa una campanya adreçada als bars i restaurants de la ciutat amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva en aquests establiments. El sector de l’hostaleria i la restauració genera pràcticament el 50 % de tots els residus comercials recollits.

La campanya, que es desenvoluparà fins a final de juliol, servirà per analitzar la situació actual i donar a conèixer al miler de bars i restaurants de L’Hospitalet com s’ha de separar correctament cadascuna de les fraccions: orgànica, envasos lleugers, envasos de paper i cartró, vidre, resta, oli usat i especials; i també on s’han de dipositar: contenidors específics i deixalleria. La finalitat és poder augmentar el percentatge de la recollida selectiva en els pròxims anys i complir així amb els objectius mediambientals de la Unió Europea.

Durant les 15 setmanes que durarà la campanya, personal identificat repartirà material informatiu i realitzarà una enquesta sobre com fa cada establiment la separació dels residus que genera. Aquesta anàlisi ajudarà a aplicar mesures per millorar els sistemes de recollida de les diferents fraccions i poder establir futures bonificacions.

Entre els consells per una correcta recollida selectiva al sector de l’hostaleria i la restauració, es proposa al personal que hi treballa compactar les ampolles, les llaunes i els brics per reduir-ne el volum; plegar les caixes i altres envasos de cartró; separar els líquids i les restes de menjar dels envasos; fer servir bosses i contenidors oficials per a cada fracció, i ubicar els contenidors a prop d’on es generin els residus, a més de reduir l’ús de plàstic i de porexpan.

La campanya també serveix per recordar que la correcta separació dels residus suposa un benefici econòmic i ambiental per a tota la ciutadania i també per al teixit comercial dels municipis.

Segons dades del 2019, que durant el 2020 han seguit amb la mateixa tendència, amb un 24,4 %, el municipi ha de millorar la recollida per poder complir amb mandat de la Unió Europea, que insta tots els seus estats membres a arribar al 55 % de reciclatge el 2025.

Pel que fa a la generació de residus de la fracció resta, aquesta suposa 301 kg/habitant/any, davant dels 296 kg/habitant/any que, de mitjana, es generen a la metròpolis.

Dins de la categoria de productors de residus comercials, un dels àmbits que més residus genera en el conjunt de la societat metropolitana és el sector horeca (hotels, bars, restaurants, càmpings, discoteques i empreses de càtering), amb un 50 %.

 

Arriba a Castellbisbal l'acció especial de l'AMB per multiplicar el reciclatge en el sector de l'hostaleria i l'oci

Castellbisbal és un dels municipis metropolitans amb uns índexs més bons de reciclatge: la seva mitjana se situa al 61 %, mentre que la mitjana metropolitana es troba estancada en un 37,5 %

Una nova campanya, dissenyada per l'AMB, finançada per Ecoembes i Ecovidrio, executada en el context del PREMET25 i dirigida als 36 municipis metropolitans, permetrà conèixer els hàbits de separació de residus dels hotels, bars, restaurants, càmpings, discoteques i empreses de càtering, i millorar encara més els seus resultats.

L'objectiu és oferir al sector horeca, que és el responsable de la generació del 50 % dels residus comercials a la metròpolis, informació i eines de millora de la recollida selectiva, així com conèixer l'impacte de la crisi econòmica de la covid­­‑19 en la seva activitat

Castellbisbal és un dels municipis metropolitans amb una de les millors xifres de recollida selectiva de residus.

Segons dades del 2019, que durant el 2020 han seguit amb la mateixa tendència, amb un 61 %, el municipi ja ha assolit el mandat de la Unió Europea, que insta tots els seus estats membres a arribar al 55 % de reciclatge el 2025.

En aquest sentit, Castellbisbal és un referent per a la resta de la metròpolis, la mitjana de recollida selectiva de la qual es troba en un 37,5 %.

També la generació de residus de la fracció resta és inferior, i per tant millor: 201 kg/habitant/any, davant dels 296 kg/habitant/any que, de mitjana, es generen a la metròpolis.

Dins de la categoria de productors de residus comercials, un dels àmbits que més residus genera en el conjunt de la societat metropolitana és el sector horeca (hotels, bars, restaurants, càmpings, discoteques i empreses de càtering), amb un 50 %. A Castellbisbal, s'han identificat 44 establiments que entren dins d'aquesta tipologia.

Gràcies a l'experiència d'accions especials dutes a terme en el passat, com l'enviament d'informadors als supermercats i a peu de contenidor per avaluar i corregir els hàbits de reciclatge, l'AMB ha comprovat que les campanyes de conscienciació i de suport als recicladors són una eina molt eficaç per complementar el canvi profund de sistema de recollida.

Per aquest motiu, L'AMB ha posat en marxa una campanya especial amb l'objectiu d'informar els propietaris dels establiments de l'obligatorietat de la recollida selectiva i ajudar-los en la seva tasca. El treball de camp que es durà a terme per la campanya també permetrà identificar els que encara no fan la separació dels residus i fer una diagnosi, mitjançant un qüestionari específic, sobre l'estat de la recollida selectiva de residus.

La campanya posada en marxa per l'AMB servirà, també, per avaluar l'estat de salut del sector horeca, un dels més afectats per la crisi sanitària i econòmica provocada per la covid-19.

Una vegada identificats tots els negocis del sector que hi ha als 36 municipis metropolitans, s'ha planificat l'acció principal de la campanya, que a Castellbisbal tindrà lloc entre el 19 i el 25 d'abril. Aquesta consisteix a enviar informadors amb una formació específica a cadascun d'aquests establiments. La feina d'aquests informadors, que en total formen un equip de 16 persones, consisteix a fer una enquesta als propietaris dels negocis, per obtenir-ne un seguit de dades:

 • Identificació de les fraccions de residus que separen i les que no.
 • Càlcul del volum de residus que genera el negoci en qüestió.
 • Dificultats amb què es troba l'establiment a l'hora de separar els residus.
 • Valoració del sistema actual i propostes de punts de millora.

Les dades recollides pels informadors seran introduïdes en una aplicació web dissenyada específicament per a aquesta campanya, que permetrà, una vegada realitzades totes les entrevistes, disposar d'uns indicadors acurats de la situació actual de la recollida selectiva en el sector.

La següent tasca dels informadors consistirà a entregar als establiments material informatiu especialment dissenyat per a la campanya, en forma de cartells, opuscles i adhesius identificadors per als bujols de cada fracció de residus

A partir de les entrevistes que facin els informadors, cada establiment es catalogarà com a separador o no separador. Per ajudar els negocis a adaptar les seves dinàmiques i canviar els seus hàbits de reciclatge, es preveuen fins a 3 visites a cada establiment, en què s'actualitzarà, en cadascuna, la informació sobre els seus índexs de recollida i el seu grau de separació. D'aquesta manera, l'AMB detectarà en cada cas els punts de millora i podrà donar consells per seguir avançant en el canvi de model.

Aquesta acció suposarà, a escala metropolitana, una inversió de 750.000 €, aportats íntegrament pels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor Ecoembes i Ecovidrio.

Gràcies a aquest estudi sobre la recollida de residus al sector de l'hostaleria i l'oci, l'AMB i els ajuntaments metropolitans disposaran d'una important font de dades, com són:

 • Volum de generació de residus per establiment segons el tipus de negoci, i per fraccions.
 • Percentatge d'establiments que separen correctament els residus.
 • Percentatge d'establiments que no separaven correctament, però gràcies a la campanya han passat a fer-ho.
 • Percentatge d'establiments que continuen sense separar correctament, i que requereixen més atenció i l'aplicació dels protocols corresponents.
 • Èxit de la recollida selectiva per fraccions.
 • Millors sistemes de recollida a l'hora de planificar canvis de model: porta a porta, contenidors al carrer, gestió privada, etc.
 • Efectes de la crisi econòmica actual sobre el sector horeca, per tal de planificar mesures futures.

Una vegada reunides totes les dades a partir del treball de camp, l'AMB disposarà dels  resultats ja processats. S'elaborarà un informe de dades per a cadascun dels 36 municipis metropolitans, un per a cada districte de la ciutat de Barcelona, i un de general per a tot el territori metropolità.


PREMET 25: el futur de la recollida selectiva a la metròpolis

El PREMET25, el gran "pla de plans" de l'AMB per organitzar el futur de la recollida i gestió dels residus al territori metropolità, identifica un seguit d'oportunitats de millora, per elevar els índexs de recollida dels municipis menys recicladors i millorar encara més el dels municipis capdavanters, com Castellbisbal. Així, El PREMET25 conclou que els models vigents fins ara, de recollida en contenidors oberts al carrer, han arribat al límit de la seva efectivitat.

Amb l'objectiu de fer el salt d'escala necessari, l'AMB està liderant un canvi de model arreu del territori metropolità i implantant nous sistemes de recollida, com ara el porta a porta i els contenidors intel·ligents, en col·laboració amb els ajuntaments. Aquests nous models també abasten la recollida de residus generats en el sector comercial.

Per gestionar la recollida dels seus residus, Castellbisbal fa servir el model anomenat residu mínim, que consisteix en la separació dels residus en 4 fraccions: orgànica, inorgànica, paper/cartró i vidre. També es porta a terme una recollida porta a porta del cartró d'origen comercial, fet que contribueix als seus bons resultats. De cara al futur, però, l'AMB i l'Ajuntament treballen conjuntament per estudiar la implantació de futures millores en la recollida de residus, que podrien ajudar a millorar encara més els seus resultats, tot aprofitant que s'acaba l'actual contracte de recollida durant l'any 2022.  


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Santa Perpètua reorganitza les bateries de contenidors de recollida de residus municipals, redueix els contenidors de resta/rebuig i, en alguns casos, incrementa els contenidors d’envasos.

Notícia
Qui recicli més, pagarà menys

Aquest dilluns 19 de febrer comença el nou sistema de recollida de residus porta a porta amb identificador xip i els nous cubells

Notícia

El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès d’aquest mes de desembre ha aprovat la licitació del nou contracte de servei de neteja viària i recollida i transport de residus.

Butlletí