Millores en la gestió de l'energia a Arenys de Munt

Font: Ajuntament d'Arenys de Munt
07/03/2016 - 09:18

L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha fet una inversió de 35.820,43€ en l'enllumenat públic dels carrers i ha realitzat un estudi sobre els consums d'energia de l'ajuntament amb l'objectiu d'obtenir mesures de racionalització de la despesa energètica .

Quina energia consumeix l'ajuntament i com en gestiona la seva contractació?
La Regidoria de Coordinació de l'ajuntament d'Arenys de Munt ha realitzat un estudi sobre els consums d'energia de l'ajuntament amb l'objectiu d'obtenir mesures de racionalització de la despesa energètica. Podeu consultar l'estudi aquí. La compra agregada d'aquests serveis mitjançant el Consell Comarcal suma eficiència a la gestió de la despesa en energies.

A partir de la revisió dels consums de l’electricitat, el gas i el gasoil, que podeu consultar des d'aquests enllaços (estudis 20122013 i 2014) i de les dades pressupostàries i la despesa facturada, s’han obtingut un seguit de conceptes que serviran per racionalitzar la despesa en energies dels equipaments municipals.

Entre aquests conceptes, l’optimització de la potència, per exemple, pot generar un estalvi de 8.758€ per aquest any 2016 i 10.510€ per 2017. Optimitzant els serveis adequant la potència a l’ús, com és el cas de la millora de l’escomesa elèctrica en la sala municipal i les oficines principals de l’ajuntament, es millora l’eficiència de les inversions. I entre d’altres actuacions, es valora la contractació de pòlisses amb discriminació horària a partir de l’auditoria dels usos de dependències com les escoles o les oficines en els horaris habituals d’activitat.

Podeu consultar quines han estat les quantitats pressupostades inicialment i quines han estat finalment les facturades, tant pel gas com per l’electricitat, entre els anys 2012 i 2016 per als tres grups de dependències municipals, Centre d’atenció primària (CAP), escoles i oficines a la taula de l'enllaç següent.

La compra agregada a altres ajuntaments com a mesura d’eficiència en el procés de  contractació.  

Recentment, en el Ple de desembre de 2015 l’ajuntament va aprovar la delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per a la gestió de la contractació del gas natural i de l’energia elèctrica i prorrogar la delegació de la gestió de la contractació del gasoil. La compra agregada és una opció d’economia d’escala derivada del procés de suma de compres que generen estalvi econòmic i milloren l’eficàcia en la contractació de serveis i subministraments comuns als municipis.   En el procés de compra agregada s’elabora un únic expedient per a tots els ajuntaments, fet que simplifica els tràmits administratius. El Consell Comarcal gestiona per encàrrec dels ajuntaments la compra dels subministraments, aconseguint preus avantatjosos pel volum de la comanda i és qui estableix la relació amb els proveïdors per a realitzar aquestes comandes, fer els lliuraments de material o serveis, facturació, pagaments, etcètera...  

Nova inversió i millora de l'eficiència energètica en l'enllumenat públic

En la línia de l'actual equip de govern d’anar optimitzant i canviant l’enllumenat de tot el poble, per a què sigui més eficient, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha fet una inversió de 35.820,43€ en lluminària de carrers.

Les lluminàries són del tipus d’halogenur metàl·lic i tecnologia LED, que combinen una alta eficiència lumínica i regulació de potència amb equip electrònic per estalvi. Aquesta tecnologia permet ajustar la lluminositat, depenent de l’hora, sent aquesta més intensa a les primeres hores del vespre, nit i matí; i més baixa en les hores centrals de la nit i la matinada. L’estalvi esperat en consum d’energia anual per a aquesta inversió s’estima en 7.400€ anuals.

En aquesta darrera inversió s’han substituït o modificat un total de 105 llumeneres i les actuacions han estat principalment en els següents carrers: Primer de Maig i Amadeu Vives, entorn Pavelló d’en Terra–Institut, Rial Bellsolell, Sant Carles, Jaume I, Primer de Maig, Bellavista, Rial Pascual, Suredes, Montnegre i Montseny.

En virtut de la llei de contaminació lumínica, recentment modificada, els ajuntaments tenen fins al 31 de desembre del 2016 per adequar o substituir l’enllumenat públic considerat com a obsolet o inadequat (làmpades de vapor de mercuri o flux d’hemisferi superior al 50%), per altres tecnologies, com poden ser el tipus halogenur metàl•lic o LED, quedant la resta obsoletes i amb l’obligació de canviar-les o apagar-les. Actualment l’ajuntament d’Arenys de Munt ja està molt a prop de complir aquest objectiu, mancant unes petites actuacions que es faran en el transcurs del 2016.

   

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Els treballs s'estan fent durant aquest mes de setembre gràcies a l'ajut concedit pels fons europeus FEDER.

Notícia

En total es canviaran 2.510 lluminàries, se substituiran prop de 105 fanals i s’adequaran la totalitat dels quadres de llums existents al municipi. 

Notícia

La Diputació de Barcelona subvenciona el canvi amb 1.499.389 euros.

Butlletí