Més esforços per assolir els objectius de canvi climàtic a Europa

02/12/2019 - 08:00

Les emissions de gasos d’efecte d’efecte hivernacle de la UE s'han reduït un 23% des del 1990, encara s’haurà d’accelerar encara més la implementació per assolir els objectius actuals pel 2030.

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UE van disminuir un 2% el 2018 i van assolir el nivell més baix des del 1990. El 2018, les emissions estaven un 23% per sota del nivell de 1990, mentre que el PIB havia augmentat un 61%. Tot i així, l’aplicació i les accions s’hauran d’accelerar de manera significativa, segons conclou l’informe anual de progrés de l’acció climàtica de la UE, per assolir els objectius del 2030 i que la UE es converteixi en neutre pel clima per al 2050.

El comissari europeu per a l'acció climàtica i l'energia, Miguel Arias Cañete, va dir: "La UE està reduint les emissions mentre la seva economia creix. Estem per davant del nostre objectiu global de 2020 amb un fort progrés en la transformació de la generació d’energia. Però Europa no adormir-se. Em preocupa que l’assoliment d’objectius d’eficiència energètica, els estàndards de CO2 dels cotxes i furgonetes i la descarbonització de combustibles de transport el 2020 encara no es pugui donar per feta. Per altra banda, els boscos i terres europees eliminen menys carboni cada any. Espero que s’intensifiquin les inversions necessàries ja durant els pròxims mesos i l’adopció de plans energètics nacionals i climàtics adequats a finals d’any ”.

La Comissió Europea ha adoptat quatre informes que presenten la manera en què la UE i els seus Estats membres implementen la política climàtica de la UE:

L’informe de progrés de l’acció climàtica de la UE mostra que entre el 2017 i el 2018, les emissions de gasos d’efecte d’efecte hivernacle a la UE van disminuir el màxim en els sectors inclosos en el sistema de comercialització d’emissions (EU ETS), en particular les centrals elèctriques. Les emissions de les instal·lacions cobertes per la ETS de la UE es van reduir un 4,1% respecte al 2017. Les emissions no cobertes per la ETS de la UE, com ara les emissions de transport, edificis, agricultura i residus, van disminuir un 0,9%. La reducció es produeix després de tres anys d’augment lleugerament d’emissions d’aquests sectors.

Una tendència preocupant és que el rimte de reducció de CO2 de l’atmosfera ha disminuït en els últims cinc anys. La disminució es deu principalment a un descens de l funció d'embornal dels boscos, a causa de l’augment d’ús de biomassa, però també d’incendis forestals.

Si bé es preveu que el conjunt de la UE assolirà l'objectiu 2020 de reduir les emissions un 20% respecte al 1990, hi ha diversos reptes a curt termini.

El 2018, les emissions van continuar augmentant un 0,5% en el sector del transport (excepte l'aviació internacional). 

A més, les emissions de l'aviació internacional han augmentat al voltant d'un 20% durant els últims cinc anys.

La Directiva sobre la qualitat del combustible requereix una reducció de la intensitat de gasos d’efecte hivernacle (GEI) dels combustibles de transport en un mínim d’un 6% el 2020. L’Informe sobre la qualitat del combustible mostra que la indústria de refinació va subministrar combustibles i energia amb una intensitat mitjana de GEI el 2017 que va ser del 3,4%. inferior a la línia de referència del 2010, segons les primeres dades enviades pels Estats membres. Això correspon a un estalvi de 29 milions de CO2 durant l'any 2017. Els avenços aconseguits varien molt entre els Estats membres i gairebé tots han de prendre mesures ràpides i significatives per garantir que el sector del refinament assolirà l'objectiu del 6% del 2020.

Així mateix, perquè els fabricants de vehicles automobilístics compleixin els nivells més baixos de la flota de CO2 per a vehicles i furgonetes de nova venda 2020/21, necessitaran urgentment inversions importants en infraestructures de combustible alternatiu i altres incentius per augmentar les vendes de vehicles i furgonetes amb baixes emissions.

 

La implementació de les mesures d’estalvi d’energia queda clarament enrere.

La UE necessita accelerar encara més la implementació per assolir els seus objectius de 2030. L’aplicació efectiva de tots els objectius climàtics, energètics i de mobilitat establerts en el dret de la Unió podria conduir a reduccions de gasos d’efecte hivernacle de la UE fins al 45% al ​​2030 en comparació amb el 1990. Els Estats membres actualment planegen com complir els seus objectius i obligacions en aquestes àrees. Si s’implementen totes les polítiques i mesures previstes, la UE podria reduir les emissions dels sectors que no són ETS del 27 al 28% fins al 2030, en comparació amb el 2005. Per assolir l’objectiu de reducció d’emissions de la UE del 30% per als sectors no ETS, els objectius en renovables i d’estalvi d’energia, un gran nombre d’estats membres necessitaran urgentment identificar i implementar mesures addicionals. Els primers plans nacionals d’energia i clima, que hauran de presentar els Estats membres a finals del 2019, hauran d’elaborar les polítiques i mesures necessàries, juntament amb la identificació de les necessitats d’inversió.

L’informe sobre el mercat del carboni mostra que, a més de les reduccions d’emissions destacades anteriorment, el senyal de preus reforçat al mercat europeu del carboni el 2018 va comportar un rècord d’ingressos per als Estats membres de la subhasta de quotes ETS. L’import generat va ser d’uns 14.000 milions d’euros, més que duplicar els ingressos generats el 2017. Els Estats membres van gastar o preveure gastar prop del 70% d’aquests ingressos per avançar en objectius climàtics i energètics - molt per sobre del 50% exigit a la legislació. 


 

Categories: 

Relacionats

Article

En concret, durant el 2020 es van emetre 2,7 milions de tones de CO2, mentre que el 2019 van ser 3,6. D’aquesta quantitat, 330.090 tones corresponen a l’estalvi de consum energètic, tant el domèstic, l’industrial com el comercial i de serveis. Una baixada, no estructural, que ha ajudat a assolir el 42% dels compromisos de reducció fixats per a l’any 2030. Aquestes són unes de les principals dades de l’Informe de l’emergència climàtica a Barcelona 2020.

Notícia

Tot i que la pandèmia va fer caure dràsticament les emissions, la tendència dels darrers anys apunta que s’hauria arribat igualment a l’objectiu, tot i que de forma més ajustada. Una primera estimació del Departament d’Acció Climàtica apunta a una reducció de les emissions de més del 12% respecte del 2019, d’un 33% per sota dels valors del 2005 i, per primera vegada, inferiors als nivells del 1990.

Article

Per primer cop s’ha quantificat la petjada de carboni que genera l’alimentació a la ciutat de Barcelona. Un estudi elaborat per Barcelona Regional, amb la col·laboració d’Inèdit, exposa que el consum de begudes i aliments a la ciutat (incloent-hi la producció, l’envasat i la distribució i, per tant, també tenint en compte les emissions generades fora de l’espai geogràfic de la ciutat) suposa l'emissió de 2,5 milions de tones anuals de diòxid de carboni (CO2).

Butlletí